Skærmbillede 2022-01-06 kl. 14.55.36

Review af resiliens- og læringsfeltet

Af Kristian Dahl og Lene Tanggaard.

Følgende uddrag er fra reviewet:

“I dette review af udvalgt forsknings- og praksisrettet litteratur gives et overblik over lærings- og resiliensfeltet med målsætningen om at belyse, hvorledes man på individ-, organisations- og samfundsniveau kan arbejde med at styrke resiliens og skabe betingelser for læring i kølvandet på markante kriser. Indledningsvis udforsker vi resiliens på henholdsvis samfunds-, organisations- og individniveau. Hvert af disse niveauer repræsenterer konkrete indsatsniveauer for styrkelse af resiliens og forskellige traditioner inden for forskningen. Samtidigt er det vigtigt at være opmærksom på, at organisationers evne til at lære på mange måder er en meta-kompetence (eller limen der binder det hele sammen) i enhver resiliensbestræbelse. Derfor dedikerer vi den sidste del af dette review til et særskilt fokus på forskning i organisationers evne til at agere lærende i, under og efter kriser samt til overvejelser over, hvordan man skaber velovervejede læringsdesign.”

Klik på følgende link, for at læse mere eller downloade Review – resiliens og læring udarbejdet af Kristian Dahl og Lene Tanggaard.