Ny rapport: Helhedsorienterede indsatser i 40 kommuner

Få en kortlægning og en række anbefalinger

Den hel­hedsorienterede tilgang bliver ofte udmøntet meget forskelligt i kommunerne. Samtidig oplever kommunerne en række udfordringer, når de skal arbejde tværfagligt og på tværs af de kommunale søjler og forvaltninger.

Den problemstilling har vi, i samarbejde med Oxford Research, undersøgt nærmere i et forskningsprojekt. Heri har vi kortlagt kommunernes erfaring med helhedsorienterede indsatser på baggrund af interviews med 40 kommunale direktører hen over sommeren 2020.

Kortlægningen viser overordnet, at der er stor variation i den måde, kommunerne prak­tiserer og forstår en helhedsorienteret indsats, ligesom den viser, at der er et stort ønske om mere viden på området, som kan understøtte kommunernes arbejde.

Der er særligt behov for viden om de forventelige resultater, cost-benefit-potentialer, og om, hvordan en helhedsorienteret indsats designes og implementeres med størst sandsynlighed for succes.

Er du interesseret i at høre mere?

Kontakt Claus, hvis du har spørgsmål til rapporten eller, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med at udvikle og implementere helhedsorienterede projekter hos jer.

Du er måske også interesseret i: