DEN PROFESSIONELLE PROCESKONSULENT

Lær at mestre fremtidssikrede redskaber og tilgange til udviklingsopgaverne i din organisation

Hvad skal der til for at lykkes i dag som intern og ekstern konsulent, når målet er udvikling med effekt? Det har vi undersøgt sammen med mere end 100 HR-udviklingschefer, strategichefer, topkonsulenter og praktikere.

Uddannelsen bygger på denne viden og står samtidig på et bredt forsknings- og metodegrundlag, hvor vi går på tværs af discipliner og fagfelter med fokus på det, der virker i praksis.
Uddannelsen er for dig, der skal understøtte forandringer, som skaber målbare driftsresultater, udvikler kompetencer og arbejdsformer og som samtidig tilpasser sig organisationens skiftende behov og dagsordener. Det kræver, at du skal have god indsigt i organisationens faglige opgave, strategi og styring. Samtidig skal du også være en dygtig procesfacilitator, der skaber ejerskab, udvikling samt reel og dyb implementering i organisationens hverdagsadfærd.

Tæt praksiskobling, stærke værktøjer og certificering i førende profilværktøjer

Vi tilbyder et intensivt læringsforløb over 8 todages-moduler.

Uddannelsen er designet sådan, at der sikres en stærk omsætning til din praksis. Der er gennem uddannelsen rig mulighed for at arbejde konkret med samt kvalificere dine udviklingsopgaver.
Vores undervisningsform kobler hele tiden metode og teori til udfordrende cases fra virkeligheden. Derigennem opbygger vi sammen dine kompetencer til øget mestring af forskellige udviklingsopgaver. Det kan f.eks. være, at opgaven er at udvikle den enkelte leder, projektleder eller et talent, at få afdelingen eller teamet til at lykkes bedre eller at facilitere en workshop. Det kan også være, at du skal forbedre komplekse arbejdsprocesser med mange deltagere eller understøtte ejerskab og implementering af udviklingsprojekter i organisationen.
Du får en række direkte anvendelige redskaber og best practice-metoder til at lave professionelle projektplaner, forandringsdesigns, workshopdesigns, drejebøger til udviklingssceancer samt til sikring af effekt.
Du bliver endvidere certificeret i to førende redskaber. Det første redskabt er Management Team Effectiveness Profile (effect), der er Skandinaviens mest anerkendte forskningsbaserede metode til udvikling af ledergrupper og team. Det andet redskab er Leadership Versatility Index (LVI), som mange af verdens førende virksomheder bruger til at udvikle lederes og konsulenters effektivitet. LVI styrker grundlæggende set individers evne til at håndtere komplekse situationer med de rigtige handlestrategier uafhængigt af personlige præferencer.

Du kan læse mere om grundlaget bag uddannelsen Den Professionelle Proceskonsulent i artiklen her.

”Konsulenten skal både kunne skabe begejstring og udvikling, levere benhårde resultater på kort tid og forankre det i organisationens struktur og praksis.”

– HR-udviklingschef på best practice-designworkshop, november 2015, Kbh

Modulernes indhold og struktur

Modul 1

Grundlæggende proceskonsultative metoder – Fundamentet

Dette modul giver dig en nøje udvalgt redskabskasse med de mest grundlæggende og effektfulde konsulentredskaber fra de systemiske, anerkendende, løsningsfokusede og narrative traditioner suppleret med high-impact management consulting metoder. Du får således en solid introduktion til feltet og lærer at kombinere de forskellige metoder til effektfulde udviklingsdesigns. Vi opbygger også færdigheden til at kunne designe udviklingsforløb for individer, grupper og hele organisationer.

 

Undervisere
Kim Martin Nielsen & Kristian Dahl

 

Datoer for undervisning
D. 25. september, 2017, kl. 10.00-17.00 og d. 26. september, 2017, kl. 8.30-15.30

Modul 2

Den gode start – Sæt den rigtige udvikling rigtigt i gang

Dette modul giver dig konsultative færdigheder til at afdække organisatoriske udfordringer, designe og co-create store og små udviklingsforløb sammen med dine rekvirenter, samarbejdspartnere og kunder. Du får her også metoder til at opbygge lærende partnerskaber med nøgleaktører samt at sikre projektet de rette ressourcer og rammer, der skal til for, at resultaterne kan nås. Vi træner de mest afgørende situationer, der skal mestres i opstartsprocessen fra formøde og projektafklaring til præsentation af forandringsforslag, forhandling om ressourcer og effektsikring.

 

Underviser
Kim Martin Nielsen

 

Datoer for undervisning
D. 7. november, 2017, kl. 10.00-17.00 og d. 8. november, 2017, kl. 8.30-15.30

Modul 3

Avanceret design af forandringsprojekter – Implementering og resultatskabelse

Dette modul giver dig avancerede metoder og forståelser, der gør det muligt at skabe udvikling i komplekse situationer, hvor målet er dyb implementering med vedvarende forbedring. Vi folder Action Learning Consulting-metoden ud og belyser nøglerne til, hvordan du sikrer løbende og hurtig implementering i en travl hverdag, hvor du ikke har tid til lange udviklingsprocesser. Du får endvidere metoder til at styrke og opbygge organisationers egen implementeringskapacitet til slutimplementering af forandringer og strategier.

 

Undervisere
Kim Martin Nielsen & Thorkil Molly-Søholm

 

Datoer for undervisning
D. 30. november, 2017, kl. 10.00-17.00 og d. 1. december, 2017, kl. 8.30-15.30

Modul 4

Effektiv facilitering – Led processerne

Dette modul giver dig virksomme faciliteringsredskaber og færdigheder, der sætter dig i stand til at lede processer, hvor store og små grupper selv arbejder med at finde løsninger på komplekse udfordringer. Vi træner facilitatorens essentielle grundgreb, og du får metoder til at håndtere de fem vigtigste typer af processer, herunder bl.a. beslutninger, idegenerering, planlægning af fremtidige handlinger og opsamling af læring. Vi arbejder endvidere med de fem hyppigst forekommende vanskelige situationer, du skal kunne håndtere, f.eks. når alle ikke elsker projektet, når der er magtkampe, eller når konflikter bremser fremdrift.

 

Underviser
Kim Martin Nielsen

 

Datoer for undervisning
D. 23. januar, 2018, kl. 10.00-17.00 og d. 24. januar, 2018, kl. 8.30-15.30

Modul 5

Udvikling af den enkelte – Coaching som effektivt redskab

Dette modul giver dig overblik over coachingfeltets væsentligste metoder og redskaber. Målet er at kunne fremme udvikling hos den enkelte medarbejder, specialist eller leder. Du får redskaber, der styrker din grundkapacitet som hjælpsom professionel samtalepartner. Vi arbejder endvidere med, hvordan du bedst muligt støtter den enkelte i nogle af de mest afgørende situationer i arbejdslivet, f.eks. transitioner og skift mellem forskellige organisatoriske niveauer, når der er utilfredsstillende performance i jobbet, eller når en medarbejder er kørt fast i en dilemmapræget situation.

 

Underviser
Kim Martin Nielsen

 

Datoer for undervisning
D. 6. marts, 2018, kl. 10.00-17.00 og d. 7. marts, 2018, kl. 8.30-15.30

Modul 6

Udvikling af ledergrupper og teams – certificering i effect-profilværktøjet

Dette modul giver dig kompetence til at udvikle effektive ledergrupper og medarbejderteams.
Du får metoder til at integrere ledergruppeudvikling med strategiudvikling og udvikling af den enkelte leder. Der trækkes ligeledes tråde til, hvorledes du bedst muligt kan udvikle højtydende medarbejderteams. Ved deltagelse i modulet bliver du certificeret i effect-profilværktøjet, der er Skandinaviens mest anerkendte, forskningsbaserede metode til udvikling af ledergrupper.

 

Underviser
Claus Elmholdt

 

Datoer for undervisning
D. 11. april, 2018, kl. 10.00-17.00 og d. 12. april, 2018, kl. 8.30-15.30

Modul 7

Udvikling af organisationen – Øget tværgående sammenhængskraft og værdiskabende evalueringer

På dette modul tager vi livtag med nogle af de nyeste, mest interessante og forskningsbaserede perspektiver på, hvorledes man kan udvikle store og små organisationer, når målet er øget sammenhængskraft på tværs. Vi arbejder med metoder til at fremme tværsektorielt og tværfagligt samarbejde såvel som samskabelse med borgere og kunder. Du får effektfulde redskaber og metoder fra bla. DAC, grænsekrydsende ledelse og Ny Syntese-perspektivet. Vi arbejder med at binde det hele sammen i løsninger nært koblet til din egen organisations væsentligste udfordringer. Yderligere arbejder vi med værdiskabende evalueringer og metoder til at skabe grundlaget for afrapportering af projektresultater såvel som at sikre den løbende læring og kvalificering, der understøtter projektets bevægelse i den mest resultatsskabende retning.

 

Underviser
Claus Elmholdt

 

Datoer for undervisning
D. 14. maj, 2018, kl. 10.00-17.00 og d. 15. maj, 2018, kl. 8.30-15.30

Modul 8

Øget effektivitet med versatile handlekompetencer (Eksklusivt tillægsmodul)

Modul 8 er et eksklusivt tillægsmodul vi tilbyder som del af Den Professionelle Proceskonsulent i 2017. Som deltager på uddannelsen får du således mulighed for at blive certificeret i LVI.

Forskningen peger på, at nutidens ledere og konsulenter kan øge deres effektivitet markant ved at styrke deres versatilitet. Versatilitet er evnen til at agere fleksibelt og tilpasset: "Versatility is the ability to read and respond to changing conditions with a full range of motion; able to freely use opposing approaches, unlimited by bias in favor of one and prejudice against the other." (Kaplan & Kaiser, 2003). Modulet introducerer versatilitetsbegrebet og forskellige tilgange til at udvikle lederes og konsulenters versatilitet. Du bliver endvidere certificeret i LVI, der er et forskningsbaseret redskab, som anvendes i en lang række globalt førende virksomheder til udvikling af versatilitet.

 

Underviser
Niels-Henrik Sørensen

 

Datoer for undervisning
D. 13. juni, 2018, kl. 10.00-17.00 og d. 14. juni, 2018, kl. 8.30-15.30

Underviserteamet

Vi har sammensat Danmarks nok stærkeste underviserteam. Alle underviserne har omfattende praktisk konsulenterfaring fra en række førende private virksomheder, den offentlige sektor og udviklingsopgaver i civilsamfundet. De har mangeårig undervisningserfaring på proceskonsulentuddannelser, og har alle forsket, skrevet og formidlet viden om, hvordan man kan skabe udvikling på individ-, gruppe- og organisationsniveau. Herunder en række af de sidste ti års vigtigste danske bøger om proceskonsultation, implementering og organisatoriske forandringer, bl.a. Den Professionelle Proceskonsulent, Action Learning Consulting, Ledelsespsykologi og Effektive Ledergrupper.

Læs mere om underviserne her

Thorkil Molly-Søholm

Cand.psych. og cand.mag., stifter og adm. direktør i LEAD

Cand.psych. og cand.mag., stifter og adm. direktør i LEAD, studielektor ved AAU og forfatter til en lang række bøger og artikler, herunder Action Learning Consulting. Thorkil er gennemgående underviser på Den Professionelle Proceskonsulent og specialist i avancerede proceskonsultative metoder ud fra bogen ”Action Learning Consulting”.

Læs mere om Thorkil her.

Kristian Dahl

Cand.psych., stifter og forretningsdirektør i LEAD

Cand.psych., stifter og forretningsdirektør i LEAD. Kristian er forfatter til en række bøger og artikler, herunder Den Professionelle Proceskonsulent. Kristian er bla. specialist i proceskonsultative metoder og storskala ledelses- og organisationsudvikling.

Læs mere om Kristian her.

Claus Elmholdt

Cand.psych. og Ph.d., faglig direktør i LEAD

Cand.psych. og Ph.d., faglig direktør i LEAD, lektor ved AAU og forfatter til en række bøger og artikler, herunder Effektive Ledergrupper. Claus er specialist i udvikling af grupper, teams og ledergrupper ud fra bogen Effektive Ledergrupper.

Læs mere om Claus her.

Kim Martin Nielsen

Cand.mag. i pædagogik, Master of Management Development og managing partner i LEAD

Cand.mag. i pædagogik, Master of Management Development og managing partner i LEAD København. Ud over at være specialist i coaching og teamudvikling er Kim også den gennemgående underviser på Den Professionelle Proceskonsulent i København.

Læs mere om Kim her.

Niels-Henrik Sørensen

Cand.psych., ekstern lektor på CBS i forandringsledelse og socialpsykologi og partner i LEAD

Cand.psych., ekstern lektor på CBS i forandringsledelse og socialpsykologi og partner i LEAD. Niels-Henrik er specialist i coaching af ledere og ansvarlig for LEADs certificeringsuddannelse indenfor lederprofiler, LVI-360.

Læs mere om Niels-Henrik her.

Torsten Conrad

MA i Leadership og chefkonsulent i LEAD

MA i Leadership og chefkonsulent i LEAD, ekstern lektor ved AAU, forsker i Implementering, Ledelse & Inklusion, formand for Dansk Implementeringsnetværks forskersektion. Torsten er specialist i implementering og rådgiver bla. Moderniseringsstyrelsen. Han har omfattende erfaring med uddannelse af konsulenter og ledere i implementering af udviklingstiltag i praksis.

Læs mere om Torsten her.

Det praktiske & DET MED SMÅT

Målgruppe

Uddannelsen er for ledere med mange udviklingsopgaver, interne og eksterne udviklingskonsulenter og projektledere, erfarne såvel som nye i feltet.

Tid og sted

Næste hold starter d. 25. september 2017 og afrundes d. 14. juni 2018.
Undervisningen foregår i København - adresse kommer senere.

Pris

Normalprisen er 61.945 kr. + moms. Vi giver lige nu en introduktionsrabat på 10.000 kr. Tilmelder du dig nu, bliver du uddannet som Den Professionelle Proceskonsulent for 51.945 kr. + moms. Beløbet kan betales i to rater.

 
Prisen er inklusiv
- En bogpakke og artikelsamling
- Undervisningsmaterialer, redskaber, drejebøger og skabeloner
- Certificeringer i effect-modellen
- Forplejning på modulerne
- Tillægsmodul 8 inkl. certificering i LVI

 
Kan du få tilskud?
Undersøg på www.denkommunalekompetencefond.dk, om du kan søge tilskud til uddannelsen.

Læringsunderstøttende samtaler

Pris for 3 samtaler: 4.995 kr. + moms.

Pris for uddannelsen inklusive samtaler er 56.940 kr. + moms.

Download hele uddannelsesbeskrivelsen som pdf

Bliv ringet opTilmeld dig vores nyhedsbrev