I Kommuneqarfik Sermersooq i Grønland oplevede de – ligesom i mange andre offentlige og private organisationer – til tider udfordringer med at få implementeret deres gode udviklingsprojekter. Helt konkret blev der efterspurgt større klarhed omkring roller, ansvar og opgaver i kommunen.

Derfor kontaktede de LEAD, og i et tæt samarbejde har vi fået udviklet og implementeret et nyt ledelsesgrundlag, der har skabt klarhed og engagement blandt alle ledere og medarbejdere.

Involvering og forankring i toppen

Det nye ledelsesgrundlag blev udviklet med input fra hele organisationen, og der går adskillige workshops og opstartsseminarer forud for den implementering, der lige nu er i gang.

”Den inddragede proces og dét, at processen har været forankret i toppen har virkelig båret frugt. Der har været godt følgeskab og ejerskab, og de to øverste ledelseslag står samlet omkring ledelsesgrundlaget”, siger Helene Horsbrugh, udviklingschef i Kommuneqarfik Sermersooq indtil udgangen af marts 2019.

Vi har blandt andet uddannet facilitatorkorps undervejs, der har samlet input til ledelsesgrundlaget.

”Vi kan mærke et helt andet engagement i organisationen, end vi plejer. Flere har forventninger til det og spørger ind til det. Og det er selvfølgelig forpligtende for direktionen”, siger Else Momme udviklingskonsulent.

Se det nye ledelsesgrundlag her

Et eksemplarisk samarbejde

Samarbejdet mellem LEAD og Kommuneqarfik Sermersooq har været langt, og vi har samarbejdet om mange processer og opgaver.

”Samarbejdet har på mange måder været eksemplarisk for et internt/eksternt konsulentsamarbejde, hvor vi har suppleret hinanden på bedste vis”, siger Kim Martin Nielsen fra LEAD

Helene fortsætter ”LEAD har hjulpet med mange ting, og det har været meget værdifuldt med en ekspertpartner i baghånden, der har kunne hjælpe med at få designet processerne, med at kvalitetssikre, og som har givet legitimitet og troværdighed til de processer, vi har kørt bl.a. med topledelsen”.

 

Et skræddersyet forløb, tilpasset en grønlandsk kontekst

Vi har løbende tilpasset hvert eneste procestrin efter den lokale kontekst.

”Vi fik ikke en hyldevare fra LEAD, og alt blev tilpasset forholdene her i Grønland. Det har været godt og nødvendigt med et tæt samarbejde, for her hos os, er der ligesom mange andre steder  skepsis omkring ”bedrevidende konsulenter”. Det har givet troværdighed, at det også har været interne konsulenter, de har mødt”.

Vi har været rigtig glade for samarbejdet med LEAD, der har været både lærerigt og behageligt, afslutter Helene.

 

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med ledelsesgrundlag her, og hvis du vil høre mere om denne case, er du velkommen til at tage fat i Kim Martin Nielsen eller Jan Bartram.

Du kan se det ledelsesgrundlag, som vi har udviklet til og sammen med Hvidovre kommune.