Forskningssamarbejde

I LEAD er vi dedikerede til hele tiden at skabe og bidrage med ny viden, der kan skabe bedre ledelse. Derfor indgår vi i forskellige forskningssamarbejder, både nationalt og internationalt. Se nogle af dem her på siden.

Læs mere

Gennem forskningsprojektet ”Værdiskabende Udvikling af Organisatorisk Samspil”, er LEAD indgået i en arbejdsgruppe for Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet. Projektet har til formål at skabe viden om hvordan offentlige organisationer kollektivt kan arbejde for højere grad af målopnåelse. De 216 organisatoriske enheder fra politiet, den sygeplejefaglige del af hospitalerne og socialfaglige enheder inden for handicap- og psykiatriområdet, modtager et systematisk tilrettelagt udviklingsforløb af bl.a. LEADs Rasmus Thy Grøn. Læs mere om projektet her.

Læs mere

Vores partner, Torsten Conrad, er formand for forskersektionen og medlem af bestyrelsen i Dansk Implementeringsnetværk.

Læs mere

Vi samarbejder med Aalborg universitet om masteruddannelser i ledelse og organisationsudviklingskonsultation.

Læs mere

Vi samarbejder med Henning Bang fra Oslo Universitet om forskningsprojektet ’effektive ledergrupper’ samt udvikling af ’LVI public’ – et testredskab til profilering af versatil ledelse i den offentlige sektor.

Læs mere

Vi har et spændende samarbejde med professor Bent Flyvbjerg fra Said Business School omkring ledelsesudvikling for topledertalenter i den danske stat.