Beaconforce – et værktøj til real time feedback

Sænk sygefravær og medarbejderopsætning – og øge performance og engagement ved hjælp af datainformeret ledelse.

Trivsel og motivation er en vigtig drivkraft for performance i alle typer af organisationer. En avanceret indsigt i, hvad der driver trivsel og motivation i din organisation, er derfor en nøgle til at skabe endnu bedre performance, og endnu bedre resultater.

Med Beaconforce som redskab får du hver dag indblik i dine medarbejderes trivsel og engagement – og mulighed for at handle på baggrund af den data.

Case: Beaconforce reducerer sygefravær og medarbejderomsætning

Sådan reducerede et stort globalt konsulenthus medarbejderomsætningen med 22% og antallet af sygedage med 27%

Læs casen og få indblik i processen og resultaterne

Et værktøj til realtime feedback

Beaconforce er et redskab, som kombinerer kunstig og emotionel intelligens til at skabe stimulerende, inddragende og tilfredsstillende arbejdsmiljøer, hvor alle kan opnå deres fulde potentiale.

Medarbejderne svarer hver dag på to spørgsmål. Det betyder, at du som leder hver dag får indblik i, hvordan dine medarbejdere har det, så du har mulighed for at følge op løbende – og ikke kun én gang om året efter den årlige trivselsmåling.

Datainformeret ledelse

Gennem Beaconforce får ledere direkte feedback på deres medarbejderes engagement, flow og tillidsniveau.

Som leder får du et redskab, der giver dig indsigt i, hvad der driver dine medarbejderes performance. Ledere får altså et datainformeret grundlag til at udøve rette ledelse på rette niveau og tidspunkt.

Engagementsdrevet medarbejderudvikling

Hver medarbejder får et individuelt dashboard, hvor de kan følge deres eget engagement.

Beaconforce er altså også et redskab, som kan hjælpe den enkelte medarbejder til hele tiden at arbejde med hendes/hans egne styrker og udviklingspotentialer.

Beaconforce fungerer gennem fire trin:

Cases: Det siger kunderne

“Beaconforce har givet os et nyt og konstruktivt supplement til vores MUS-samtaler, vores 1:1 samtaler mellem leder og medarbejder samt til den løbende (u)formelle snak om engagement tæt på den praktiske hverdag. De daglige spørgsmål har skabt god refleksion over eget arbejde, og har givet anledning til nye dialoger mellem leder og medarbejder, men også internt mellem medarbejderne. Som lederværktøj giver det (appen) et godt og hurtigt indblik på flowniveauet, både i teamet og hos det enkelte medarbejder”

– Peter Joensen, afdelingsleder, HR, Holbæk Kommune

PwC

Beaconforce hjælper med at reducere medarbejderomsætningen i PwC.

IKEA

Beaconforce skaber overblik over medarbejderengagement og trivsel i IKEA butikker.

University Hockey Team

Bedre performance ved hjælp af Beaconforce.

Konferencer

HRTechX | maj 2019

[/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]

Du er måske også interesseret i…