Stephanie Semay Bäckström

Managing Partner
Cand. Psych.
Ekstern lektor på Aarhus Universitet i
Organizational Change and Leadership
og Innovation Management & Business
Development

Mobil: +45 31 37 35 70
E-mail: sb@lead.eu

Stephanie arbejder med organisationsudvikling, evaluering, proceskonsultation, coaching og kreativitetsledelse. Hun har erfaring med og dyb indsigt i flere ledelsesteorier som bl.a. Leadership Pipeline-teorien anvendt i praksis. Stephanie har tidligere arbejdet i forskellige  konsulenthuse og er bl.a. stifter af Center for Coaching ved Aalborg Universitet.

Hun arbejder hertil også som ekstern lektor på Aarhus Universitet, hvor hun underviser i evaluering, effektive ledergrupper, Leadership Pipeline og ledelse af kreativitet på cand.merc.-uddannelserne Organizational Change and Leadership og Innovation Management & Business Development.

Specialer

Leadership Pipeline

Giver organisationer og ledere mulighed for at forbedre ledelsen ud fra Leadership Pipeline-tankegangen om rette ledelse på rette niveau. Stephanie skræddersyer ledelsesgrundlag, der matcher den adfærd, organisationen vil skabe. Skræddersyer lederuddannelser indenfor dette, holder oplæg og laver i bredt omfang ledelses- og organisationsudvikling ud fra dette framework med forskelligt indhold. Dette har hun tidligere gjort i organisationer som bl.a. BoConcept, Skive Kommune og Syddjurs Kommune.

Ledergrupper

Udvikler ledergruppen mod en mere effektiv og samarbejdende ledergruppe, der skaber resultater og udvikler sig sammen. Stephanie var forskningsassistent på det nordiske forskningsprojekt ”Effektive ledergrupper”, som undersøgte ledergrupper på tre organisatoriske niveauer i et samarbejde mellem LEAD, det nordiske konsulentfirma Bang & Midelfart og universiteterne i Oslo og Aalborg. Stephanie har tidligere arbejdet med ledergrupper i Odense Kommune, Aalborg Kommune, Skanderborg Kommune og Syddjurs Kommune.

Kreativitetsledelse

Stephanie har en stor interesse for kreativitet og muligheden for at skabe et stabilt kreativt klima i organisationer igennem motivation og ledelse af kreativitet. Stephanie fremstår selv kreativ og nærværende i sin formidling og proceskonsultation. Stephanie har undersøgt flere kreative miljøer i både store og små virksomheder og giver løbende sparring på dette emne i forskellige sammenhænge. Her tæller organisationer som bl.a. Novozymes og BoConcept.

Evalueringer

Giver mulighed for at måle, synliggøre og dokumentere organisationens indsatsområder igennem skræddersyede 360° ledelsesevalueringer baseret på organisationens behov, trivselsmålinger, APV, effektmålinger og mange andre undersøgelser. Stephanie har en dyb faglighed på dette felt og har bistået mange målingsprocesser og -uddannelser samt skræddersyet utallige målinger af både kvalitativ og kvantitativ karakter. Her sørger Stephanie for, at der måles på dét, organisationen har brug for samtidig med, at det tager hensyn til forskellige ledelsesniveauer og organisationsopbygninger. Tidligere kunder tæller bl.a. Rigspolitiet, SKAT, GF Forsikring, Skanderborg Kommune, Vejle Kommune, Skive Kommune, Holbæk Kommune, Rebild Kommune, Ishøj Kommune, Landbrug og Fødevarer, Udenrigsministeriet og mange flere.

Coaching

Individuelle coachingforløb for ledere, projektledere og medarbejdere. Her gennemføres udviklingsforløb både med og uden kompetenceprofiler. Stephanie er bl.a. certificeret i JTI-typeindikator og LVI (Leadership Versatility Index) ved Kaiser Leadership Solutions, USA. Hun stiftede Center for Coaching ved Aalborg Universitet, som da hun stoppede havde gennemført mere end 200 gratis coachingsessioner og havde sikret undervisning og supervision til 27 frivillige coaches. Hertil har hun gennemført coachingsamtaler med ledere i organisationer som Aarhus Universitet, Global Wind Power, Skanderborg Kommune, Aalborg Kommune og mange flere.

Talentprogrammer

Stephanie arbejder jævnligt talentudvikling og ledelse af talenter. I sit arbejde har hun både fokus på skiftet mellem roller qua Leadership Pipeline-tankegangen igennem både større undervisningsforløb og coaching af både individer og i grupper. Hertil arbejder Stephanie med ledelse af talenter internt i LEAD. Hun har arbejdet med dette i bl.a. Skanderborg Kommune på deres udviklingsforløb ”potentiale for ledelse” og Esbjerg Kommunes ”Ledertalentudviklingsforløb”.

Videoer

Mød Stephanie

Ledelsesevaluering light

Ledelseskommissionens anbefalinger

HRTechX: Datainformeret ledelse og Beaconforce

Datainformeret ledelse

Podcasts

LEADKnowledge:
Evalueringer og målinger i organisationer, del 1/3

Lyt til episoden her, eller tag den med på farten via podcast-app’en på din telefon.

LEADKnowledge:
Evalueringer og målinger i organisationer, del 2/3

Lyt til episoden her, eller tag den med på farten via podcast-app’en på din telefon.

LEADKnowledge:
Evalueringer og målinger i organisationer, del 3/3

Lyt til episoden her, eller tag den med på farten via podcast-app’en på din telefon.

Referencer

LEAD har bistået Trækbanen i Aalborg Kommune ved at skabe forøget trivsel og livskvalitet hos borgeren gennem ændret ledelses- og medarbejderadfærd.

Læs hele casebeskrivelsen her

Læs mere

”På vores årlige lederkonference har LEAD trænet alle vores ledere via Atlas Bank, hvor hver leder fik sin digitale medarbejder. LEAD’s konsulenter var forrygende og ekstremt gode til at forstå vores organisation og den ønskede effekt af indsatsen. Engagementet og det høje faglige niveau er årsag til, at vi gennem flere år har samarbejdet med LEAD. Med jeres indlæg blev der sat fokus på præstationsledelse og effektive ledergrupper, som vi er meget optagede af. Vi har ikke tidligere trænet ledelse og samarbejde på tværs med sådan en effekt, som vi forventer denne ”ledelsesmæssige fly-simulator” vil få i praksis. Deltagernes evalueringer taler for sig selv. Det var ikke kun os, der var begejstrede”

– Thomas Holluf Nielsen, administrerende direktør og Betina Stage, HR-chef, Domea.dk

Læs mere

“Samarbejdet med Stephanie omkring organisationens ledelsesgrundlag har været kendetegnet af et højt niveau af både faglige og personlige yderst relevante egenskaber og kompetencer.

Lige fra foranalyse af projektscope og baggrundsdata til præsentation for direktion har Stephanie – netop grundet hendes evne til at formidle med stor forståelse for emnet på en usædvanlig engageret og velstyret måde – været en attraktiv samarbejdsparter.

Stephanie er hurtig på responsen og meget velforberedt. Jeg kan kun give mine varmeste anbefalinger til et samarbejde med Stephanie, som altid agerer meget konstruktivt og professionelt.”

– Maria Louise Skovenborg, People & Performance Business Partner, BoConcept

Læs mere

LEAD har bistået Trækbanen i Aalborg Kommune ved at skabe forøget trivsel og livskvalitet hos borgeren gennem ændret ledelses- og medarbejderadfærd

Vi startede med at oversætte den kurs, der var sat fra Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning. Trækbanen havde brug for at oversætte den til et sprog, der gav mening i forhold til den udvikling, de stod overfor.

Alle medarbejdere og ledere stillede i fællesskab skarpt på, hvilken adfærd der skal til, for at nå denne vision – og hvad vi skal kunne, som vi ikke kan i dag. Alt blev nedskrevet i et fælles medarbejder- og ledelsesgrundlag, som definerer Trækbanens ”regelsæt” for god adfærd.

I supervisionsgrupper arbejdede medarbejderne med at omsætte grundlaget til hverdagens adfærd. De hjalp i dette rum hinanden med at ændre adfærd og fastholde de gode vaner og samarbejde, som de sammen var blevet enige om skulle ske.

Trækbanen har i dag en fælles plan for, hvordan den gode udvikling fortsættes, så vision 2020 kan realiseres – og alle medarbejdere og ledere ved, hvordan de skal spille klogt sammen for at nå målet.

Kort sagt: Der er på Trækbanen blevet skabt fælles konkrete billeder af ønsket adfærd, som skaber en lang række mærkbare resultater hos den enkelte borger.

Læs mere her.

Læs mere

Sparring og workshops i forbindelse med ledelsesevaluering

”Stephanie har været et rigtig godt forskningsmæssigt aktiv, ligesom hun har været en hjælpsom coach i forhold til at designe spørgeramme og planlægge processer, hvor ledere, medarbejdere og konsulenter føler sig inddraget og kvalificerede til at gennemføre ledelsesevalueringen. Hun underviser og coacher med stor faglig dybde og formår at gøre teori let tilgængeligt og direkte overførbart til praksis. Tilbagemelding fra konsulentgruppen har været, at der er kommet ro på opgaven, og at de føler sig trygge og godt klædt på til eventuelle svære samtaler med nogle ledere. Hendes professionelle og kvalificerede måde at facilitere workshops på har medført, at vi blandt andet har fået et mere ensartet udgangspunkt og fælles sprog i forhold til at løse ledelsesevalueringsopgaven.”

– Ulla Kirkedal, HR Chefkonsulent, Landbrug og Fødevarer

Læs mere

“Vi har tidligere haft problemer med, at vores trivselsmålinger ikke har været rettidige og retvisende, da der gik for lang tid fra målingen var gennemført, til der blev udarbejdet handlingsplaner eller hyppigheden var for sjælden.

Vi besluttede derfor at gentænke vores koncept og skræddersy en måling og proces, som gav mere mening i vores organisation.

Vi står nu med en måling, som gennemføres i hvert kvartal (én stor og 3 små).

Det gør, at målingen 1) er mere nærværende for vores organisation, da tidsgabet er blevet væsentlig reduceret 2) sætter fingeren på dér, hvor der reelt er problemer og 3) lægger op til konstruktive samtaler, hvor vi får talt om, hvad vi skal ændre.

Dette har været med til at styrke både ledelse, trivsel og kultur i vores organisation.”

– Keld Gryholm, HR-direktør, GF Forsikring

Læs mere

”Med stor succes har vi i Skive Kommune – i tæt samarbejde med LEAD – udviklet vores ledelsesgrundlag og første ledelsesevaluering og trivselsmåling uden tal og grafer.

Vi har i den grad opnået vores mål om øget udvikling, fælles forståelse og styrket ledelsesadfærd, da samtlige ledere og medarbejdere svarede ”JA” til, at de fik mulighed for at tale om dét, som var vigtigt ift. ledelse og trivsel.”

– Ricki Laursen, HR-chef, Skive Kommune

Læs mere

“I forbindelse med en ledelsesevaluering har Rebild Kommune i 2016 samarbejdet med Stephanie Bäckström.

Stephanie har været sparringspartner omkring den samlede proces, hvor hun har tilført os både inspiration og den nyeste teori og viden indenfor området.

Som en del af forløbet har Stephanie planlagt og faciliteret 2 opvarmningsworkshops forud for målingen samt en efterfølgende workshop for ledere, der satte lederne i stand til at forstå og arbejde med eget evalueringsresultat. Sideløbende har hun på fornemste vis klædt både interne konsulenter og den samlede direktion på til opgaven.

Stephanies tilgang er meget lyttende, imødekommende og professionel. Hun har blik for den organisatoriske kontekst og formår at tilpasse den enorme viden og erfaring, hun har, til gode løsninger for vores organisation. Hun har både blik for helheden og detaljen, hvilket har givet os tryghed og tillid i samarbejdet.

I forbindelse med kommende opgaver samarbejder vi meget gerne med Stephanie igen”.

– Bolette Abrahamsen Toft og Pernille Byskov Hillersborg, HR udviklingskonsulenter, Rebild Kommune

Læs mere

Anonym statslig organisation:
6.200 ansatte deltog i 2015 i en stor statslig organisations ledelsesevaluering lavet på baggrund af deres nye ledelsesprofiler.

Kommentarer om samarbejdet:

“Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Stephanie Bäckström i 2014 og 2015 om gennemførelsen af en ny ledelsesevaluering – linet op til det nye Ledelsesgrundlag, som er inspireret af Leadership Pipeline-modellen, som LEAD vandt udbuddet om og implementerede i alle 6 forretningsområder.

Stephanie var tovholder fra LEAD og kontaktpersonen til Enalyzer (den tekniske del) med hensyn til ledelsesevalueringen.

Det har været et ualmindeligt godt bekendtskab! Stephanie har med kyndig hånd styret tidsplan og indhold og været topforberedt til hvert eneste møde. Dagsordenen har været logisk og stringent – Intet overladt til tilfældigheder, men samtidig rummelig til at trække nye tanker ind. Tilmed har hun et yderst imødekommende og behageligt frisk væsen, der også er i stand til at vise en stor fleksibilitet, når tidspresset stiger, og HR har måttet presse tidsplanen.

Stephanie vender altid hurtigt tilbage, når der er brug for ekstra kontakt og har udvist enorm hjælpsomhed og altid på en serviceorienteret måde og kompetent måde.

Stor tilfredshed da Stephanie præsenterede resultatet af evalueringen, så underdirektøren i HR efterfølgende kunne formidle resultaterne videre til Direktionen. Præsentationen var klar og forstod at fremhæve det væsentlige på kort tid. Der blev svaret begavet og med stor ekspertise på spørgsmål af meget forskellig karakter. Det træder tydeligt igennem, at Stephanie har en usædvanlig stor erfaring på området. Når alt så bliver forklaret veloplagt og engageret i et tydeligt sprog, som alle forstår, kan der ikke ønskes mere!

Stephanie har endvidere givet inspiration til, hvordan vi kan følge op på evalueringen for at få det største udbytte hjem til organisationen.

De varmeste anbefalinger af en ekstern konsulent vil jeg gerne tildele Stephanie”.

– Projektleder

Læs mere

Et samarbejde mellem Lead Learning Games og Nykredit har betydet, at 400 ledere i forskellige omgange er blevet udsat for simulationsbaseret ledelsestræning. Træning hvor man virtuelt leder medarbejdere og samarbejder på tværs i organisationen og hvor målet er at øge både omsætning og medarbejdermotivation.

Berlingske Business var også med ude og opleve Nykredit ledelsesakademiet, hvor Lead Learning Games fik lov til at demonstrere simulationsbaseret ledelsestræning. Læs meget mere her

Læs mere

“Jeg kan varmt anbefale samarbejdet med LEAD og Stephanie Bäckström i større udviklingsprojekter, hvor der er tale om at udvikle helt nye koncepter med stor kompleksitet.

Vi har haft meget glæde af samarbejdet med Stephanie i forbindelse med udvikling af vores nye 3i1 undersøgelse, hvor vi har samlet målinger om ledelse, trivsel og psykisk APV.

Kompleksitet er stor, når en så omfattende proces skal gennemføres med involvering af interessenter fra alle dele af organisationen, udvikling af de mange spørgerammer og ikke mindst få skabt en sikker effektiv IT-understøttelse.”

– Runa Brøchner, HR Chef, Skanderborg Kommune.

Læs mere om Runas erfaringer, samt hvorfor og hvordan Skanderborg Kommune måler på ledelse i artiklen bragt i HR Chefen ved at klikke på globussen ovenfor.

Læs mere

“Stephanie har været en rigtig god coach og medspiller i vores arbejde med at udvikle Syddjurs Kommunes Ledelses- og medarbejdergrundlag (LMG).

Hun har lynhurtigt opfanget vore signaler og ønsker, hvilket har skabt sammenhæng mellem vores værdier, kultur, daglige praksis og teorierne fra leadership pipeline.

Vi har haft stor glæde af Stephanies erfaring i processtyring og den efterfølgende dokumentation, hvilket har betydet, at deltagerne i vores workshops er blevet inddraget på en meget kompetent måde.”

– Brian Slot, Sekretariatschef, Syddjurs Kommune

Læs mere

“I Hørsholm Kommune skulle vi i 2015 for første gang slå vores APV/Trivsel og lederevalueringer sammen til én stor 3-i-1 måling. Som led i arbejdet ønskede vi internt at blive skarpere på teorier og praksis i forhold til udarbejdelse af spørgerammer og gennemførelse af evalueringer.

Jeg fik anbefalet Stephanie af nogle kontakter og efter et indledende møde besluttede vi i Hørsholm Kommune at købe Stephanie ind til et 2 dages kursus/workshop. Her førte Stephanie os velforberedt og professionelt gennem to gode og meget givende dage.

Stephanie har stor teoretisk og praktisk viden om evalueringer og jeg vil til hver en tid igen benytte Stephanie til dette. Stephanie er vidende, kompetent, forstår den kommunale kontekst og er som person meget behagelig at omgås.

Nogle gange får man som kunde præcis, hvad man ønsker, andre gange får man mere. Vores to dage med Stephanie hører bestemt til den sidste kategori.”

– David Schjelde, Teamkoordinator i Strategisk HR, Hørsholm Kommune

Læs mere

“I 2014 arbejdede vi i Odsherred Kommune sammen med Stephanie omkring en ledelsesevaluering, som skulle knytte sig til Leadership Pipeline-arbejdet.
Det endte med at blive en 3-i-1-måling med udarbejdelse af spørgerammer, gennemførelse af workshops, formidling af resultater m.m.

Det var på alle måder en fornøjelse at arbejde med Stephanie. Hun formår at kommunikere med alle fra direktionen til medarbejder med stor empati.

Den store teoretiske viden bliver på dygtigste vis omsat til et praktisk udtryk, der er let at arbejde med.

Stephanie er yderst professionel i sin fremtoning og i sit arbejde og besidder en ganske imponerende arbejdskapacitet, hvor der bliver leveret til aftalt tid!”

– Kirsten Markvardsen, HR-chef, Odsherred Kommune

Læs mere

“Vi stod overfor at skulle gennemføre en 3i1 måling. Vi havde tre forskellige firmaer inde og præsentere deres produkter. Vi var ikke i tvivl, efter at Stephanie fra LEAD havde givet en præsentation. Det skyldes ikke mindst den professionelle og forskningsbaserede tilgang, som LEAD har og til stadighed leverer.

Jeg har en oplevelse af, at vi får en højt kvalificeret konsulentydelse, der er præget af en særdeles engageret og professionel tilgang. Det er også min oplevelse, at LEAD evner at opfange og “læse” vores kultur og sørge for at få det bedste frem hos os.

Vores udgangspunkt var at få hjælp til udvikling og gennemførelse af en 3i1-undersøgelse. Vi var så inspireret af den faglige tilgang, som LEAD er eksponent for, at vi bad dem hjælpe os med at færdiggøre vores nye ledelsesgrundlag, som vi skulle bruge til vores 3i1-undersøgelse. Vi er nu godt på vej til at færdiggøre vores 3i1-undersøgelse, som af vores ledere og medarbejdere roses for at være både overskuelig, gennemsigtig og med høj medarbejderindflydelse. En svarprocent på 83 taler sit eget sprog. Det hører med til historien, at vi med LEAD har følt os godt hjulpet gennem hele processen og derved er kommet godt i hus, – ja faktisk i langt højere grad end jeg havde troet muligt.”

– Søren Henriksen, HR-chef, Ishøj Kommune

Læs mere

”Hørsholm Kommune har haft stor gavn af LEAD, herunder Stephanie Bäckström og Nicole Baandrup Nielsens, ekspertise i forbindelse med planlægning af vores 3-i-1 proces.

Vi havde hyret dem til et 2-dages seminar og fik meget brugbar og specifik viden på de 2 dage.

Vi er særligt meget begejstret for Stephanies evne til at opfange vores behov uden, at vi selv kunne sætte ord på dem – det kan være svært at sætte ord på ting, som man ikke ved, at man skal være opmærksom på.

Dette 2-dags seminar har givet os uvurderlig viden og ikke mindst tryghed i procesarbejdet, som er enormt gavnligt for os i det videre arbejde med vores 3-i-1 proces.”

– Gitte Hübner, HR-konsulent & Arbejdsmiljøtovholder, Hørsholm Kommune

Erhvervserfaring

Managing Partner ved LEAD (2020-)

Partner ved LEAD (2017-2019)

Ekstern lektor på Aarhus Universitet (2017-)

Chefkonsulent ved LEAD (2015 – 2017)

Ledelseskonsulent ved LEAD (2013 – 2015)

Stifter og coach ved Center for Coaching (2012 – 2013)

Konsulent i Udviklingskonsulenterne (nu: UKON) (2011 – 2013)

Forskningsassistent ved Aalborg Universitet (2012 – 2013)

Projektkonsulent ved Conzentrate (2011 – 2013)

Intern salgskonsulent ved Exakt (2008 – 2011)

Udvalgte publikationer

“Om kunsten at være ekspert og novice på samme tid”2020, Erhvervspsykologi

Sæt talentmiljøet frem for talentet i spotlight, 2020, HR-chefen

3 greb til et kreativt arbejdsmiljø, 2020, Væksthus for Ledelse

“HR’s fremtid er datainformeret og kan måle engagement i realtid”, 2020, HR Chefen

“I mål med frivilligt arbejde – evaluering i spændingsfeltet mellem dokumentationskrav og motivation”, 2020, Erhvervspsykologi 

“Profilværktøjers bidrag til udvælgelse og udvikling af talent”, 2019, Erhvervspsykologi 

“Datainformeret ledelse – fem opmærksomhedspunkter, når du bruger data til at træffe beslutninger”, 2019, Børsen Ledelse 

“Læringsrejser med effekt. Udvikling og kompetenceløft som en del af det daglige arbejde”, 2019, Uddannelse & Udvikling 

“Vi slipper behovet for kontrol og standardiserede evalueringer – og sætter metoderne og samarbejdet fri!”, 2019, Børsen Ledelse

“Sociale medier som evalueringsredskab – kan man det, og giver det mening? Det korte svar er: Ja!”, 2018, Erhvervspsykologi

“360-graders feedback som udviklingsdynamo på et universitet”, 2018, Erhvervspsykologi

Kan vi måle på kultur?“, 2018, HR chefen

Interview af Stephanie Bäckström, “Dårlig ledelsesevaluering? Genfind din motivation“, 2018, Offentlig Ledelse.dk

“Evaluering af medarbejderadfærd – er det okay?”, 2018, Børsen Ledelse 

“Femfaktorconsulting“, 2018, Erhvervspsykologi

“Når skoleledelsen skal måles og vejes“, 2017, Ledelse i Morgen

 “Øg svarprocenten i din næste måling! En praktisk indføring i at lykkes med målinger“, 2017,  Dansk Psykologisk Forlag

Drop spørgeskemaet og spring direkte til udvikling”, 2017, Børsen Ledelse