Signe Enemark Kildesgaard

Chefkonsulent
Cand.scient.soc, Sociologi, Københavns Universitet

Mobil: +45 24 34 29 09
E-mail: se@lead.eu

Signe har stærke kompetencer inden for talent- ledelses- og organisationsudvikling, og hun hjælper til dagligt organisationer med at skabe endnu bedre resultater.

Hun har solid erfaring med arbejdet i komplekse matrixorganisationer og 10 års ledelseserfaring fra en organisation i digital transformation, hvor hun blandt andet har arbejdet med forretningsunderstøttende HR målrettet de digitale indfødte.

I arbejdet som chefkonsulent trækker hun på en række erfaringer fra et langt arbejdsliv i roller som Nordisk HR Direktør i GroupM og HR- og udviklingskonsulent i Mærsk og Helsingør Kommune.
Hun kobler sin praktiske erfaring og sine stærke kommunikationsevner med teoretisk viden om ledelse og HR og bruger det til at lave skræddersyede løsninger, som bringer reflektion, udvikling og ændret adfærd, der understøtter organisationens strategi.

Specialer

Strategisk HR: 

Udvikling af strategisk HR kræver stærk forretningsmæssig forankring og kreative HR løsninger, som understøtter både organisation og mennesker. HR arbejdet er helt centralt både i udviklingen af organisationens kapabiliteter og i implementeringen af strategi, ledelsesstruktur og forandringer. Signe har stor erfaring med udviklingen af HR teams, HR services og løsninger i tæt samspil med forretningens udvikling.

Individuel lederudvikling og coaching: 

Udviklingen af det personlige lederskab er en forudsætning for at kunne udvikle og motivere medarbejdere, træffe beslutninger og udvikle organisationens produkter og ydelser. Signe arbejder med udviklingen af den enkelte leder både gennem coaching og sparring og med afsæt i lederevalueringer som eksempelvis LVI.

Udvikling af ledergrupper: 

Signe har stor erfaring med etablering og udvikling af ledergrupper på alle niveauer med fokus på at sikre både sammenhængskraft og handlekraft i gruppen. Velfungerende ledergrupper er afgørende i arbejdet med strategiudvikling og implementering og ikke mindst i den daglige drift af en organisation, hvor en stærk ledergruppens samspil kan drive beslutninger og eksekvering af strategien.

Implementering af strategi og organisatoriske forandringer:

Forandring er blevet en ny konstant og i forandringsarbejdet kommer de fleste organisationer for alvor på prøve. Signe har stor erfaring med implementering og forankring af forandringer, som involverer alle ledelseslag, og hvor implmentering sker i et tæt samspil mellem alle relevante aktører i organisationen.

Ledelse af digital transformation: 

Arbejdet med digital transformation kræver et holistisk blik på organisationen og nye mere agile ledelses- og HR processer. Signe har arbejdet med denne rejse og de konsekvenser, det har for både ledere, medarbejdere og organisation. De digitale indfødtes entre på arbejdsmarkedet stiller ikke kun krav til ledere men kræver også en retænkning af arbejdsvilkår, metoder og kultur.

Referencer

[/vc_row_inner]

”Signe holdt et oplæg om effektive ledergrupper for HR-chef gruppen.

Der er ingen oplægsholder der nogensinde har fået så meget ros i HR chef gruppen.

Flere siger at det er det bedste møde/oplæg nogensinde og jeg bliver bombarderet med mails om jeg snart sender dit oplæg. Flere blev inspireret til at gå i gang NU.

Så tusind tak for en flot, og meget kompetent indsats.”

– Susanne L. Hansen, NEXTWORK

Erhvervserfaring

Chefkonsulent i LEAD (2018 –  )

Nordisk HR Direktør, GroupM A/S (2015 – 2018)

HR Direktør, GroupM Danmark (2014 – 2015)

HR Manager, MediaCom A/S (2008 – 2014)

HR Partner, A.P. Møller – Mærsk (2006-2008)

Personalekonsulent, Helsingør Kommune (2004-2006)