Sara Westergaard Kjeldsen

Om os

Ledelseskonsulent og projektleder
Cand. Psych.

Mobile: +45 28 15 13 81
E-mail: swk@lead.eu

Sara arbejder som ledelseskonsulent på en række udviklingsforløb i offentlige og private organisationer. Fælles for disse forløb er formålet om at udvikle organisationens ledelsespraksis med afsæt i de strategiske visioner og den aktuelle kontekst. Sara er særligt optaget af, hvordan ledere – individuelt og i fællesskab – formår at skabe en kultur, der balancerer trivsel og resultatskabelse, for derigennem at sikre en bæredygtig udvikling af organisationen som helhed.

Sara er ansvarshavende projektleder på flere interne og eksterne udviklingsforløb og projekter. Hun har i den forbindelse et skarpt blik for at tilrettelægge, koordinere og styre projekter fra start til slut, ligesom at hun har stor erfaring med at designe, udvikle og facilitere diverse udviklingsmaterialer og -processer til bl.a. workshops og seminarer i tæt samarbejde med relevante aktører fra den enkelte organisation.

Sara er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet med speciale i arbejds- og organisationspsykologi. Hun har i den forbindelse opbygget stærke kompetencer indenfor organisatoriske udviklings- og forandringsprocesser – både ift. udvikling af den enkelte leders adfærd såvel som den samlede ledelsespraksis. En meningsfuld kobling af teori og praksis er et centralt omdrejningspunkt i Saras tilgang.

Specialer

Referencer

Udvikling af effektive ledergrupper

Læs mere

LEAD har bistået Trækbanen i Aalborg Kommune ved at skabe forøget trivsel og livskvalitet hos borgeren gennem ændret ledelses- og medarbejderadfærd

Vi startede med at oversætte den kurs, der var sat fra Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning. Trækbanen havde brug for at oversætte den til et sprog, der gav mening i forhold til den udvikling, de stod overfor.

Alle medarbejdere og ledere stillede i fællesskab skarpt på, hvilken adfærd der skal til, for at nå denne vision – og hvad vi skal kunne, som vi ikke kan i dag. Alt blev nedskrevet i et fælles medarbejder- og ledelsesgrundlag, som definerer Trækbanens ”regelsæt” for god adfærd.

I supervisionsgrupper arbejdede medarbejderne med at omsætte grundlaget til hverdagens adfærd. De hjalp i dette rum hinanden med at ændre adfærd og fastholde de gode vaner og samarbejde, som de sammen var blevet enige om skulle ske.

Trækbanen har i dag en fælles plan for, hvordan den gode udvikling fortsættes, så vision 2020 kan realiseres – og alle medarbejdere og ledere ved, hvordan de skal spille klogt sammen for at nå målet.

Kort sagt: Der er på Trækbanen blevet skabt fælles konkrete billeder af ønsket adfærd, som skaber en lang række mærkbare resultater hos den enkelte borger.

Læs mere her.

Sara Westergaard Kjeldsen
Sara Westergaard Kjeldsen
Sara Westergaard Kjeldsen
Sara Westergaard Kjeldsen
Sara Westergaard Kjeldsen
Sara Westergaard Kjeldsen

Erhvervserfaring

Ledelseskonsulent og projektleder i LEAD – enter next level A/S (2017 – )

Projektkonsulent i LEAD – enter next level A/S (2015 – 2017)

Faglig mentor ved Rådgivnings- og Støttecentret, Aarhus Universitet (2016)

Erhvervspsykologisk praktikant og personlig assistent for Claus Elmholdt, direktør i LEAD og forsker ved Aalborg Universitet (2016)

Forskningsassistent på forskningsprojekt om innovation og kreativitet i produktionsvirksomheder udstedt af Poul Due Jensens Fond og Aalborg Universitet (2015 – 2016)

Forskningsassistent på forskningsprojekt om risikofaktorer for skolefravær udstedt af Trygfondens Børneforskningscenter og Aarhus Universitet (2013 – 2014)

Piccoline hos Advokathuset Funch & Nielsen A/S (2004 – 2011)

Udvalgte publikationer

“Evaluering af medarbejderadfærd – er det okay?”, 2018, Børsen Ledelse

Drop den årlige udviklingssamtale”, 2017, Dansk HR – Ledelse i Udvikling

”En teoretisk undersøgelse af kønsdiversitet i dansk topledelse”, 2017, Aarhus Universitet

”Er præstationsledelse svaret på den offentlige sektors udfordringer?”, 2017