Nicole Baandrup Nielsen

Partner
Cand. Merc. Organisation & Strategi

Mobil: +45 20 89 39 08
E-mail: nbn@lead.eu

Nicole hjælper vores kunder med at skabe stærkere organisationer og bedre ledelse. Hun er specialiseret i forretningsudvikling, og som partner i LEAD er hun med til at tegne stregerne for LEADs fremtidige vækstambitioner og -muligheder. Til daglig arbejder hun under tre overskrifter:

Udbuds- og tilbudsprocesser hvor Nicole som forretningsansvarlig for LEADs tilbudsområde lægger organisationens overordnede tilbudsstrategiske linje samt varetager den strategiske styring og eksekvering af de største tilbud af forretningskritisk karakter.

Effektfulde ledelses- og organisationsudviklingsforløb hvor hun designer læringsforløb centreret om at skabe reelle adfærdsændringer i deltagernes hverdag med henblik på at klæde dem på til at realisere organisationens strategiske intentioner.

Projektledelse og -styring hvor Nicole ofte varetager rollen som projektleder af komplekse forandrings- og organisationsudviklingsprojekter, hvilket ofte involverer samarbejde med førende forskere nationalt og internationalt.

Bliv kontaktet af Nicole

Specialer

Generationsledelse / Ledelse af Generation Z

Nicole underviser ledere i de særlige ledelsesgreb, der skal til for at fastholde og motivere medarbejdere på tværs af generationer, bl.a. i Mariagerfjord Kommune, Erhvervsministeriet, Talent Nord, Middelfart Kommune m.fl. samt rådgiver om emnet for topledernetværk og konsulenter.

Ledelsestalentudvikling

Nicole hjælper organisationer med at designe og gennemføre talentudviklingsforløb, der skaber tydelige karriereveje for ledere og medarbejdere med talent for ledelse, bl.a. i Talent Nord, Anklagemyndigheden, Esbjerg Kommune, Ishøj Kommune, Hvidovre Kommune m.fl. Udviklingsforløbene bygger på best practice, forskning inden for talentudvikling og tager afsæt i organisationens strategiske udfordringer og intentioner.

Evalueringer og målinger

Nicole hjælper organisationer med at designe og gennemføre ledelsesevalueringer, trivselsmålinger, psykisk og fysisk APV med særligt fokus på, hvad der skal til før, under og efter målingen for at sikre et kvalificeret og databaseret handlingsgrundlag i organisationen, bl.a. i Guldborgsund Kommune, Rebild Kommune, Hørsholm Kommune m.fl.

Leadership Pipeline

Nicole har dyb indsigt og erfaring med at arbejde ud fra en Leadership Pipeline-forståelse af, at forskellige roller i organisationen kræver forskellige færdigheder, prioriteter og værdier for at kunne lykkes. Denne viden og erfaring trækker hun på i sin undervisning, designet af talent- og ledelsesudviklingsforløb såvel som udviklingen af målinger.

Projektledelse

Nicole er projektleder på ledelses- og talentudviklingsforløb på tværs af organisationer samt i organisationer kendetegnet ved høj kompleksitet. Herunder styrer og leder hun projektets aktiviteter fra start til slut med involvering af centrale aktører i og uden for organisationen. Det sikrer den strategiske forankring, og at udviklingsforløbet rammer organisationens kompetence- og udviklingsbehov. Eksempler på projekter på tværs af organisatoriske grænser er Talent Nord (der går på tværs af ni nordjyske kommuner og Region Nordjylland) samt Ledere på Spring (der går på tværs af Ishøj Kommune og Hvidovre Kommune). Eksempler på projekter karakteriseret af høj kompleksitet er et ledelsesudviklingsforløb for samtlige 200 ledere i Kalundborg Kommune m.fl.

Video

Se videoen og hør mere om Nicole

Referencer

hørsholm kommune

Læs mere

”Hørsholm Kommune har haft stor gavn af LEAD, herunder Stephanie Bäckström og Nicole Baandrup Nielsens, ekspertise i forbindelse med planlægning af vores 3-i-1 proces.

Vi havde hyret dem til et 2-dages seminar og fik meget brugbar og specifik viden på de 2 dage.

Vi er særligt meget begejstret for Stephanies evne til at opfange vores behov uden, at vi selv kunne sætte ord på dem – det kan være svært at sætte ord på ting, som man ikke ved, at man skal være opmærksom på.

Dette 2-dags seminar har givet os uvurderlig viden og ikke mindst tryghed i procesarbejdet, som er enormt gavnligt for os i det videre arbejde med vores 3-i-1 proces.”

– Gitte Hübner, HR-konsulent & Arbejdsmiljøtovholder, Hørsholm Kommune

middelfart kommune

Læs mere

”Vi har i Børn og Unge i Middelfart Kommune arbejdet med betydningen af sociale medier i ledernes ledelsespraksis på årsmødet 2018. Her stillede vi skarpt på de nye spilleregler, som de digitalt indfødte agerer ud fra, og som man som leder kan tage med sig videre i sit eget lederskab.

Vi arbejdede desuden med, hvordan man i Middelfart Kommune kan understøtte løsningen af kerneopgaverne ved at arbejde strategisk med både egen og organisationens digitale tilstedeværelse. Dette arbejde tog udgangspunkt i SoMe360, hvorefter vi tog hul på arbejdet med organisationens strategi for digital tilstedeværelse.

Nicole fra LEAD designede og faciliterede dagen, så den talte direkte ind i vores kontekst og det arbejde med sociale medier, vi står overfor at tage fat på.”

– Jan Henriksen, Direktør i Børn, Unge og Fritidsforvaltningen

mariagerfjord kommune

Læs mere

”Nicole fra LEAD holdt oplæg for de nordjyske borgerservicechefer, hvor hun meget levende fortalte om ledelse af de 4 forskellige generationer, som pt. er på arbejdsmarkedet, samt hvilke udfordringer og værktøjer man kunne gøre brug af. Oplægget var leveret med en skarp kant, som gjorde, at drøftelserne bagefter førte til refleksioner ind i egen andedam”

– Morten Overgaard, Leder af Borger- og Administrationsservice i Mariagerfjord Kommune

Executive-Cognito

Læs mere

”Nicole er ikke blot en blændende oplægsholder, hun er også supertjekket i sin kundehåndtering generelt og så tilmed godt selskab. Kender du det med at have glædet sig til et oplæg og så viser det sig i virkeligheden at være et generisk salgspitch? Nicole er det modsatte af det. Jeg havde fornøjelsen af at have hende som taler for en af direktørgrupperne i Executive Cognito og det var en kæmpe fornøjelse. Emnet var ‘De nye generationer på arbejdspladsen’. Allerede ved forespørgslen var det tydeligt at Nicole formår at stille de rigtige spørgsmål for at forstå mig som kunde. Og så ELSKER jeg, at hun leverer med så høj grad af troværdighed og faglighed, men samtidig har overskud til afstikkere, grin og debat undervejs. Ingen dogmatik eller autopilot, men nærvær og nysgerrighed. Skulle det ikke fremgå tydeligt af ovenstående, så har Nicole mine varmeste anbefalinger”

– Anne Frost, netværksleder for Executive Cognito samt ledelsesrådgiver og coach hos Annefrost.com.

Læs mere

Nicole er projektleder på 3 hold af Talent Nord, der er et talentudviklingsprogram på tværs af de Nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Programmet henvender sig til ledere af medarbejdere og ledere af ledere og har til formål at udvikle fremtidens ledere i Nordjylland. Som et element i denne ambition underviste Nicole lederne i, hvilke ledelsesgreb der bliver centrale at mestre for at lede, motivere og fastholde fremtidens arbejdskraft.

Læs mere

Facilitator og projektleder på workshop om digitaliseringens paradokser i samarbejde med Søren Schultz Hansen, forsker inden for den nye generation og digitaliseringens paradokser. Dagen havde til formål at fungere som kick-off for arbejdet med digitaliseringens paradokser samt klæde organisationens konsulenter på til at rådgive kunderne inden for betydningen af digitaliseringens paradokser i praksis.

Læs mere

Rådgivning om 3i1-måling i Rebild Kommune hvor der blev målt på medarbejdernes oplevelse af trivsel, psykisk arbejdsmiljø og ledelse på arbejdspladsen. Formålet med målingen var at skabe et databaseret grundlag for det kontinuerlige arbejde med at kvalificere løsningen af kerneopgaven. 3i1-målingen tog afsæt i organisationens ledelsesgrundlag og værdier samt førende forskning inden for trivsel og arbejdsmiljø. Nicole rådgav om designet af målingen samt opfølgningen på målingen, ligesom hun underviste på kick-off’en på opfølgningsprocessen for 200 ledere og medarbejdere i Rebild Kommune.

Erhvervserfaring

Partner i LEAD – enter next level (2020 – )

Projektchef i LEAD – enter next level (2019 – )

Ledelseskonsulent i LEAD – enter next level (2016 – 2019)

Projektkonsulent i LEAD – enter next level (2015 – 2016)

Projektlederassistent i BDO (2015)

Formand og bestyrelsesmedlem (2012 – 2016)

Udvalgte publikationer

Sæt talentmiljøet frem for talentet i spotlight, 2020, HR-chefen

“Hvordan håndterer du fire generationer på arbejdsmarkedet?”, 2019, Børsen Ledelse

Effektfuld talentudvikling, 2019 – in press, Erhvervspsykologi

“Sociale medier som evalueringsredskab – kan man det, og giver det mening? Det korte svar er: Ja!”, 2018, Erhvervspsykologi

Ledelse på tværs af generationer”, 2018, Erhvervspsykologisk Forlag

Sociale medier som evalueringsredskab – kan man se, og giver det mening? Det korte svar er: JA!”, 2018, Erhvervspsykologisk Forlag, nr. 4 2018

3 råd: Sådan leder du de digital indfødte, 2018, Lederweb

“Femfaktorconsulting“, 2018, Erhvervspsykologi

“Se ledelsesevalueringen som et dialogisk værktøj“, 2017, Uddannelse & Udvikling

“Er du klar til de digitalt indfødte?”, 2017, LEAD

“Udvikling af organisationer gennem 360-graders ledelsesevalueringer”, 2016, Aalborg Universitet

Podcasts

Sociale medier i en organisatorisk kontekst: del 1/2

Hvorfor er det relevant at snakke om sociale medier i en organisatorisk kontekst?

Sociale medier i en organisatorisk kontekst: del 2/2

Hvordan ser arbejdet med sociale medier ud i praksis med en 2.0-tænkning?