Laust Søndertoft Pedersen

Ledelseskonsulent
Cand. Psych.

Mobil: +45 28 73 10 05
E-mail: lsp@lead.eu

Laust arbejder med, hvordan man kan træne og tillære sig nye færdigheder, ændre adfærd eller løse problemer på nye måder gennem Game-Based Learning. Han er en del af Lead Learning Games. Nyeste praksis og viden om ledelse og organisation kobles med spilelementer, så der skabes forøget motivation for effektiv forandring og adfærdsændring. Laust er særligt optaget af, hvordan erfaringer fra Game-Based Learning kan fremme refleksion, problemløsning og nye handlemuligheder. Dertil hvordan det bedst overføres til – og kan forbedre – hverdagens praksis for ledere og medarbejdere.

Laust har erfaring med proceskonsultation, supervision, undervisning, rekruttering, on-boarding samt ledelses- organisationsudvikling. Laust er teamleder i LEAD. Dertil har han praktisk ledelseserfaring fra restaurations- og servicebranchen samt fra sin tid som bestyrelsesmedlem og lokalformand i Ungdommens Røde Kors. Udover virket ved LEAD, så underviser han i arbejds- og organisationspsykologi på Københavns Universitet. Laust har erfaring med rekruttering og onboarding fra Novo Nordisk.

Referencer

Læs mere

”På vores årlige lederkonference har LEAD trænet alle vores ledere via Atlas Bank, hvor hver leder fik sin digitale medarbejder. LEAD’s konsulenter var forrygende og ekstremt gode til at forstå vores organisation og den ønskede effekt af indsatsen. Engagementet og det høje faglige niveau er årsag til, at vi gennem flere år har samarbejdet med LEAD. Med jeres indlæg blev der sat fokus på præstationsledelse og effektive ledergrupper, som vi er meget optagede af. Vi har ikke tidligere trænet ledelse og samarbejde på tværs med sådan en effekt, som vi forventer denne ”ledelsesmæssige fly-simulator” vil få i praksis. Deltagernes evalueringer taler for sig selv. Det var ikke kun os, der var begejstrede”
– Thomas Holluf Nielsen, administrerende direktør og Betina Stage, HR-chef, Domea.dk

Læs mere

“Efter et vellykket Winning the Double ledelsesakademi, hvor bl.a. Laust var med fra LEAD til at guide os igennem nogle højintense dage med en stejl læringskurve, var jeg ikke i tvivl om, at jeg gerne ville samarbejde med ham / dem igen. Muligheden bød sig relativt hurtigt efter, da jeg skulle arrangere et internt ledelsesprogram, Ledelse i Praksis, der udbydes til nogle af vores mellemledere i Nykredit Direkte. Tanken bag Ledelse i Praksis er, at vores unge mellemledere får nogle skarpe ledelsesværktøjer med i rygsækken, således de kan udvikle sig hurtigt i en besværlig rolle, hvor man ofte går fra kollega til leder.

Lausts professionalisme skinnede igennem fra første sekund. Jeg oplevede en struktureret ro, og en person der var komfortabel i at udvikle ledelsesmateriale fra bunden. Laust agerede initiativrigt og kreativt, og sikrede, at vi hurtigt fik skabt et skelet, der skulle skabe grobund for vores uddannelsesmateriale. Derudover er det vigtigt for mig at nævne, at Laust også er et menneske med stort ’M’. Han er oprigtigt interesseret i dine inputs, ligesom han generelt blot er behagelig at føre en samtale med. Lausts evne til at opfange kundens – i dette tilfælde mit – behov er eminent, og vi var hurtigt på bølgelængde.

Jeg vil til enhver tid anbefale Laust – og herunder LEAD – hvis du tager udvikling af dine ledere alvorligt. Tilbagemeldingerne fra de deltagende var lutter positive, og især Lausts evne til at involvere deltagerne gennem bl.a. gamification og praktisering af øvelser, gav pote.

Jeg vil gerne sige tak for et fantastisk samarbejde, som jeg ikke ville være foruden. Det er ikke sidste gang, jeg kontakter Laust og LEAD.”

Sune Momme Nielsen, Teamchef i Nykredit

Et samarbejde mellem Lead Learning Games og Nykredit har betydet, at 400 ledere i forskellige omgange er blevet udsat for simulationsbaseret ledelsestræning. Træning hvor man virtuelt leder medarbejdere og samarbejder på tværs i organisationen og hvor målet er at øge både omsætning og medarbejdermotivation.

Berlingske Business var også med ude og opleve Nykredit ledelsesakademiet, hvor Lead Learning Games fik lov til at demonstrere simulationsbaseret ledelsestræning. Læs meget mere her

Læs mere

”Laust did a great job facilitating LVI 360-feedback sessions with the participants in our leadership programs in Stockholm!”

– Sylvia Buddenbaum Eriksson, HR-direktør GroupM Sverige

Læs mere

LEAD har bistået Trækbanen i Aalborg Kommune ved at skabe forøget trivsel og livskvalitet hos borgeren gennem ændret ledelses- og medarbejderadfærd

Vi startede med at oversætte den kurs, der var sat fra Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning. Trækbanen havde brug for at oversætte den til et sprog, der gav mening i forhold til den udvikling, de stod overfor.

Alle medarbejdere og ledere stillede i fællesskab skarpt på, hvilken adfærd der skal til, for at nå denne vision – og hvad vi skal kunne, som vi ikke kan i dag. Alt blev nedskrevet i et fælles medarbejder- og ledelsesgrundlag, som definerer Trækbanens ”regelsæt” for god adfærd.

I supervisionsgrupper arbejdede medarbejderne med at omsætte grundlaget til hverdagens adfærd. De hjalp i dette rum hinanden med at ændre adfærd og fastholde de gode vaner og samarbejde, som de sammen var blevet enige om skulle ske.

Trækbanen har i dag en fælles plan for, hvordan den gode udvikling fortsættes, så vision 2020 kan realiseres – og alle medarbejdere og ledere ved, hvordan de skal spille klogt sammen for at nå målet.

Kort sagt: Der er på Trækbanen blevet skabt fælles konkrete billeder af ønsket adfærd, som skaber en lang række mærkbare resultater hos den enkelte borger.

Læs mere her.

Erhvervserfaring

Ledelseskonsulent i LEAD (2016- )

Rekrutteringskonsulent, Novo Nordisk (2016-2017)

Instruktor i arbejds- og organisationspsykologi, Københavns Universitet (2016)

Projektkonsulent i LEAD (2015-2016)

Bestyrelsesmedlem og lokalformand i Ungdommens Røde Kors (2012- )

Udvalgte publikationer

Sådan spiller du dig til bedre ledelsesadfærd”, 2019, Børsen Ledelse

Motivation skabes gennem styrende og støttende ledelse”, 2018, Børsen Ledelse

”Implementeringsledelse”, 2017, I: Offentlig Ledership Pipeline 2.0, Dansk Psykologisk Forlag

”Den Private Leadership Pipeline og Den Offentlige Leadership Pipeline 2.0 i organisationsteoretisk perspektiv”, 2017, I: Offentlig Leadership Pipeline 2.0, Dansk Psykologisk Forlag

”Hvor står OLP 2.0 teorien i forhold til offentlig ledelse?”, 2017, I: Offentlig Leadership Pipeline 2.0, Dansk Psykologisk Forlag