Laura Krogh Christensen

Ledelseskonsulent
Cand. Psych.

Mobil: +45 51 54 01 07
E-mail: lkc@lead.eu

Laura arbejder med et skarpt og varmt blik for menneskelige dynamikker i det foranderlige og til tider hektiske liv og anser den enkeltes trivsel som forudsætning for det stærke fællesskab.

I arbejdet som ledelseskonsulent arbejder Laura med at designe og gennemføre meningsfulde processer og for at understøtte den faglige, den relationelle og personlige trivsel og udvikling. Hun er en erfaren projektleder og er optaget af at samskabe virkningsfulde udviklingsforløb i tæt partnerskab med de organisationer, hun samarbejder med.

Laura er teamleder i LEAD. Hun har desuden praktisk ledelseserfaring fra sit arbejde som formand Dansk Psykolog Forening for studerende i Aarhus, som indebar arbejde med strategiimplementering og teammanagement af flere mindre teams.

Laura er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet og har under sin uddannelse specialiseret sig indenfor arbejds- og organisationspsykologien og særligt metoderne storytelling og narrativ praksis.

Specialer

Referencer

vikin

Læs mere

“I forbindelse med min LVI-certificering havde jeg Laura som sparringspartner. Laura var god til at klæde mig på til at arbejde professionelt med LVI-værktøjet, der konkret udmøntede det sig i en værdiskabende feedbacksamtale for den pågældende leder.”

– Louise Rygaard, The Turn – certificeret i LVI

Erhvervserfaring

Ledelseskonsulent i LEAD (2019-)

Projektkonsulent i LEAD (2017-2019)

Studenteransat ved AUH, Risskov specialafsnit for autismespektrumsforstyrrelser (2016-)

Projektansat ved Center for Sundhedssamarbejde, Aarhus Universitet (2016)

Bestyrelsesmedlem og Formand for Dansk Psykolog Forening studerende, Aarhus (2015-2017)

Udvalgte publikationer