Kim Martin Nielsen

Om os

Managing Partner, København
Cand. Mag. i pædagogik og Master of Management Development

Mobile: +45 31 37 74 62
Email: kmn@lead.eu

Kim har 14 års erfaring som coach, konsulent og underviser inden for en række områder – med ledelse og professionelle samtaler som omdrejningspunkt. Kims spidskompetence er ledelsesudvikling. Det sker ofte med afsæt i Leadership Pipeline-teorien, hvor Kim arbejder med afklaring af ledelsesprofiler, transitioner ind i nye lederroller og udvikling af lederes samspil på tværs og i ledelseskæden. Executive coaching og udvikling af højtydende ledergrupper er ligeledes blandt Kims styrker.

Typiske kunder er aktører, der skal understøtte organisatorisk forandring, læring og kvalitet i opgaveløsningen – f.eks. lederteam, HR-enheder og øvrige konsulentlignende funktioner.

Kim er en del af underviserteamet på uddannelsen:
Professionel forandringsledelse og proceskonsultation

Specialer

Udvikling af ledergrupper/team

Udvikling af forandringsledelse og effektive forandringsforløb

Etablering og udvikling af teambaserede organisationer

Udvikling af interne og eksterne konsulentfunktioner

Executive coaching

Undervisning og træning af konsulenter og coaches

Erhvervserfaring

Managing Partner 2015 –

Chefkonsulent  i LEAD (2013 – 2015)

Manager i Rambøll Attractor (2010 – 2013)

Chefkonsulent i Rambøll Attractor (2008 – 2010)

HR-konsulent på Københavns Universitet (2002 – 2008)

Udviklings- og Uddannelseskonsulent, H:S (1999 – 2002)

Udvalgte publikationer

Kan vi måle på kultur?“, 2018, HR chefen

Lederens rolle i at skabe kvalitet i refleksive samtaler, 2018, Ledelse i Morgen

Femfaktorconsulting, 2018, Erhvervspsykologi

Drop den årlige udviklingssamtale”, 2017, Dansk HR – Ledelse i Udvikling

Coaching til strategisk forankring i organisationen“, 2017

Leadership pipeline coaching, 2017

“Distribueret ledelse: Svaret på øget kompleksitet og arbejdsbelastning?“, 2017, Ledelse i Morgen, september

“Systemisk Coaching – en grundbog” (2009), Dansk Psykologisk Forlag

“Coachingens Landskaber” (2009), Hans Reitzels

“Skolelederens Strategiske Samtaler” (2010), DAFOLO

“Coaching og Organisationer” (2010), Hans Reitzels

“Systemisk Ledelse – teori og praksis” (2011), Samfundslitteratur