Egon Petersen

Chefkonsulent
HA-uddannelse, Arbejdsmarkedsforhold og personalemanagement & Cand. Mag. i samfundsfag og psykologi, Aalborg Universitet.

Egon har i mange år arbejdet som underviser, projektleder og ledelseskonsulent. Han har en omfattende erfaring med konsulentarbejde, projektledelse, formidling og undervisning til chefer, ledere og medarbejdere i både private og offentlige virksomheder/organisationer.

Egon er særlig kompetent inden for ledelses- og organisationsudvikling og lederuddannelse både i forhold til de formelle lederuddannelser (HD-, Diplom- og Masterniveau) og de mere organisations- og virksomhedstilpassede ledelses- og organisationsudviklingsforløb, ofte  inspireret af Action-Reflection-Learning og Action Learning Consulting.

Egon er i stand til at agere på flere ledelses- og organisationsniveauer, forskellige kulturer og er god til at sætte sig ind i organisationens, ledere og medarbejderes særlige situation. Han kan, i samarbejde med organisationens aktører, omsætte komplekse udfordringer til konkret praksis på en meget løsningsfokuseret måde bl.a. ved at kombinere teori, metoder, praksiserfaringer og tilgange på nye måder. Egon ”tænder på ” at hjælpe kunderne med at gå fra gode hensigter til bedre handlemuligheder.

Egon er kendt for at kunne formidle kompleks teori i undervisning, oplæg og foredrag på en let tilgængelig og engagerende måde, med forskellige eksempler og historier koblet til den organisatoriske kontekst. Intet er så praktisk, som en god teori. Aktuelt fokuserer han på, hvordan god ledelse afhænger af hvad der ledes, konteksten og ledelsesniveauet, sådan som Leadership Pipeline i den offentlige sektor fortolkes og omsættes i LEAD. Teoretisk spænder Egon bredt, holder sig ajour med ledelses- og organisationsteori, ligesom han forstår at koble og omsætte organisationens udviklingsønsker til konkrete udviklingsforløb. Egon holder sig ajour med ledelses- og organisationsteori bl.a. som anmelder af ledelses- og organisationslitteratur og deltager i forskellige faglige netværk.

Mobile: +45 20 94 19 54
E-mail: ep@lead.eu

Specialer

Effektive Ledergrupper

Lederuddannelse, gerne organisations- og virksomhedstilpasset

Ledelsesudvikling f.eks. lederteam, lederværksteder, ledernetværk

Forandringsledelse, f.eks. fusioner i organisationer og virksomheder

Uddannelse og udvikling af professionelle vidensmedarbejdere f.eks. konsulenter, specialister

Strategisk udvikling med inspiration fra Action Learning Consulting (ACL),

Leadership pipeline i den offentlige sektor med respekt for det offentliges ethos

Coaching af direktører, chefer, ledere og medarbejdere

Temadage for personale- og ledergrupper, oplæg og proceskonsulent

Mediation, konflikthåndtering/opløsning

Erhvervserfaring

Konsulentsamarbejde med LEAD enter next level, aktionsforskere for stærkere organisation og ledelse (2013 –  )

Ledelseskonsulent og ekstern lektor i Ledelse og Organisation, Aalborg Universitet, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet (2010 – 2017)

Ledelseskonsulent og ekstern lektor i Ledelse og Organisation, Aalborg Universitet, Institut for Økonomi og Ledelse (2002-2017)

Ekstern lektor på Aalborg universitet, Masteruddannelserne, (MPA, MPG, IT-Master) (2010 – 2017)

Selvstændig konsulentvirksomhed og undervisning (2008 – 2013) EP-CONSULTING

Udviklingskonsulent COK, Center for Offentlig Kompetenceudvikling (2006 – 2008)

Ledelses- og organisationsudviklingskonsulent i Kommunernes Landsforening, KL (2004 – 2006)

Privat konsulentvirksomhed og undervisning (2000 – 2004) EP-CONSULTING

Ansat som personale- og organisationsudviklingskonsulent ved Borgmesterens Forvaltning, Aalborg Kommune (1995 – 2000)

Ansat ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse i Aalborg (Nu ARTS Århus Universitet), adjunkt, kursusleder, underviser og konsulent samt tilknyttet forskningsafdelingen i Kbh. som projektleder (1992 – 1995)

Lærer på Danmarks Lærerhøjskole (Nu ARTS Århus Universitet) samt konsulentvirksomhed (1990 -1992)

Udvalgte publikationer

Petersen, Egon  & Digmann, Annemette (2018), “Ledelse skal udvikles – også mens lederne udøver ledelse! Er ledelseskommissionen klar til at anbefale nye veje?”, Webportalen Denoffentlige.dk

Petersen, Egon  & Digmann, Annemette (2018), Offentlige ledere skal lære af hverdag”, KOMMUNEN 28. maj 2018

Petersen, Egon (2017), Offentlig ledelse og lederudvikling skal tænkes i et nyt og bredere samskabelsesperspektiv”, Webportalen, Denoffentlige.dk 25. okt. 2017

Petersen, Egon (2017), “Når ledelse  af forandring forandres – hvordan spejles det i Kotters univers?“, HR-chefen nr. 4, august 2017

Petersen, Egon & Digmann, Annemette, “Gå nye – mere praktiske – veje i lederudviklingen”, Magasinet Kommunen, 22. maj 2017

Petersen, Egon & Digmann, Annemette (2017), “Ledere er uddannet for 800 mio men: Lederuddannelse skal have rod i praksis”, denoffentlige.dk, 17. maj 2017

Petersen, Egon, Molly-Søholm, Thorkil & Bendixen, Mads (2016), “Sådan leder du en stor ledergruppe”, HR chefen (Artikel)

Petersen, Egon (2015), Mørkelygten – om kunsten at regne baglæns”, Webportalen Denoffentlige.dk (Anmeldelse)

Petersen, Egon (2015), Et ledelsesmæssigt landkort og kompas, der bør sendes på værksted igen”, Webportalen Denoffentlige.dk (Anmeldelse)

Petersen, Egon (2014), “Skarp bog vækker den sociale hukommelse om velfærdsstaten”, Webportalen Denoffentlige.dk (Anmeldelse)

Petersen, Egon (2014),  “Er modernisering et andet ord for overstyring af den offentlige sektor?”, Webportalen Denoffentlige.dk (Anmeldelse)

Petersen, Egon (2014), Lykken bor ikke der, hvor du tror”, Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, nr. 24, 18. Sept 2014 (Anmeldelse)

Petersen, Egon (2014), “En visuel guide til kommunikation – alt godt fra havet”, Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, nr. 15, 8. maj 2014 (Anmeldelse)

Petersen, Egon (2014), Mening i forandring?”, Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, nr. 5, 20 feb. 2014 (Anmeldelse)

Petersen, Egon (2013), Strategisk relationel ledelse – I pagt med tidsånden”, Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, nr. 35, 19. dec. 2013 (Anmeldelse)

Petersen, Egon (2013), “Primadonnaledelse er en særlig udfordring”, Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, nr. 26, 3. okt. 2013 (Anmeldelse)

Petersen, Egon (2013), Leadership Pipeline i den offentlige sektor – kommunale ledere har brug for politisk tæft”, Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, nr. 8, marts 2013 (Anmeldelse)

Petersen, Egon (2012), “Kampen om evidens”, Tidsskriftet CEPRA-STRIBEN, nr. 13, december 2012 (Anmeldelse/Artikel)

Petersen, Egon (2012), “Tredje generations coaching”, Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, nr. 30, 8. november 2012 (Anmeldelse)

Petersen, Egon (2012), Offentlig innovation version 2.0”, Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, nr. 23, 14. september 2012 (Anmeldelse)

Petersen, Egon (2012) Forandrende ledelseskommunikation – metaforer kan ændre din ledelsesstil”, Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, nr. 17, 2012 (Anmeldelse)

Petersen, Egon (2012) “Arbejdsbog i CMM – guf for konsulenten som reflekterende praktiker”, Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, nr. 17, 2012 (Anmeldelse)

Petersen, Egon (2012), “Hotel creativity?”, Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, nr. 14, 2012 (Anmeldelse)

Petersen, Egon (2012), “Styring af den offentlige sektor”, Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, nr. 4, 9. februar 2012 (Anmeldelse)

Petersen, Egon (2012), “Konsulenten som reflekterende praktiker”, Tidsskriftet Erhvervspsykologi, nr. 2, juni 2012 (Artikel)

Petersen, Egon & Digmann, Annemette (2012), “Evaluering som rituel eller kritisk refleksion?”, Væksthus for ledelse (Artikel)

Se modsvaret fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) ved Laugesen, Christina (2012)“En positiv evaluering kan også være meningsfuld”,Væksthus for ledelse

Digmann, Anette & Petersen, Egon (2012), “En duplik til Danmarks evalueringsinstitut”, Væksthus for ledelse

Petersen, Egon (2012), Kampen om evidens – resultatmåling, effektevaluering og evidens”, Tidsskriftet Arbejdsliv, nr. 4, december, 2011 (Artikel)

Petersen, Egon (2011), “Håndbog i anerkendende udforskning?”, Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, nr. 28, 2011 (Anmeldelse)

Petersen, Egon (2011), “Personlig vækst for ledere”, L&R Business 2011, Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, nr. 22, 8. september 2011 (Anmeldelse)

Petersen, Egon & Digmann, Annemette (2011),“Er morgendagens offentlige ledere klædt på til at sætte en innovativ dagsorden?”, Lederne – Danmarks største lederorganisation, nr. 7, august 2011 (Artikel)

Petersen, Egon (2011), Giv agt – sådan leder du dine tropper”, Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, nr. 7, marts 2011 (Anmeldelse)

Petersen, Egon (2011), “Nye veje for journalistik”, Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, nr. 13, maj 2011 (Anmeldelse)

Petersen, Egon (2011), “Ledelse med social kapital”, Tidsskrift for Arbejdsliv, 13. årgang, nr. 2, juni 2011 (Artikel/anmeldelse)

Petersen, Egon (2010), ”Medarbejderundersøgelser uden bevidst opfølgning er spild af tid og penge”, Tidsskriftet Arbejdsliv, nr. 3, oktober 2010 (Artikel/anmeldelse)

Petersen, Egon (2010), “Resultatorienterede medarbejderundersøgelser – værdien ligger i opfølgningen”, Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, nr. 18, 3. juni 2010 (Anmeldelse)

Petersen, Egon (2010),Tillid er bedre end kontrol – ledelse med social kapital”, Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, nr. 33, november 2010 (Anmeldelse)

Petersen, Egon (2010), “Hjælp – om at tilbyde og modtage hjælp”, Anmeldelse af Edgar H. Scheins seneste bog i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, nr. 31, november 2010 (Anmeldelse)

Petersen, Egon (2010), Ledelse i praksis er ikke en smal sag – Mintzberg om ledelse”, Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, nr. 11, april 2010 (Anmeldelse)

Petersen, Egon (2010), “Ledelse i praksis er et håndværk”, Nordjyske Stiftstidende, søndag d. 11. april, 2010 (Anmeldelse/kronik)

Petersen, Egon (2008), “Ledernetværk i fremtidens kommuner – ledernetværk set i et strategisk perspektiv”, i Nielsen, K. & Mølvad (red) Virksomhedens personalearbejde – Ledelse og Administration, Aalborg Universitetsforlag (Artikel)

Petersen, Egon og Bent Jensen (2008), “MUS – nu skal gode hensigter omsættes til praksis”, Kronik i Danske Kommuner, nr. 37, december 2008 (Kronik)

Petersen, Egon (2005), “Nyttige ledernetværk”, Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, Nr. 32, 2005 (Anmeldelse)

Petersen, Egon (2004), “Strategisk HR-funktion i fremtidens kommuner?”, Tidsskriftet Personalechefen, nr. 4, 2004 (Kronik)

Petersen, Egon (2004), “Tilbagetogets kunst”, Kronik i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, nr. 33, 2004 (Kronik)

Petersen, Egon (2004), Kontraktstyring med højt til loftet”, Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, nr. 18, 2004 (Kronik)

Petersen, Egon (2000), ”Fra lederuddannelse til lederudvikling”, i Nielsen, K. & Mølvad O. (red) Virksomhedens personalearbejde – med eksempler fra forskning og praksis, Aalborg Universitetsforlag