Juliane Høgh Schmidt

Projektkonsulent
Stud.scient.pol

E-mail: jhs@lead.eu

Juliane Høgh Schmidt

Juliane Høgh Schmidt er ansat i LEAD som praktikant, hvor hun er tilkoblet kontoret i Aarhus. Som praktikant er Julianes primære rolle at følge og understøtte partner Christi-an Nyvang Qvick i hans konsulentarbejde med forskelligartede offentlige organisationer.

Dertil bygger Juliane videre på sit vidensrepertoire tilegnet gennem uddannelse på Insti-tut for Statskundskab på Aarhus Universitet, hvor hun blandt andet har beskæftiget sig med visionsledelse, værdibaseret ledelse, medarbejdermotivation & -trivsel, organisati-onskulturer, organisatorisk læring, diversitet på uddannelsessteder samt arbejdspladser, digitalisering af den offentlige forvaltning og velfærdsteknologier. 

Juliane har desuden specialiseret sig indenfor kvalitative metoder og er derfor dygtig til at håndtere og analysere store og komplekse mængder data. Desuden er Juliane en stærk mundtlig og skriftlig formidler, kompetencer erhvervet gennem sit job som undervi-ser på Aarhus Universitet – formidlingskompetencer hun ønsker at viderebygge i konsu-lentbranchen gennem sin praktik i LEAD. 

Det ligger Juliane særligt på sinde at koble både solid ældre ledelsesforskning og den nyeste forskning sammen med praksisnær viden fra virkelighedens eksperter rundt om-kring i offentlige organisationer. Dertil ønsker hun at videreformidle det som brugbar og tilgængelig viden for både konsulenter, ledere, medarbejdere og studerende.

Bliv kontaktet af Juliane

Udfyld formularen, så kontakter Juliane dig hurtigst muligt.

Podcasts