Daniel Drevfors

Partner

E-mail: dd@lead.eu

Daniel Drevfors

Daniel har 20 års erfaring indenfor ledelsesudvikling, transformationsarbejde og implementering af organisationsudviklingstiltag. 

Daniel rådgiver på flere niveauer – og til tider parallelt: 

 • Der kan være tale om strategisk udvikling. Så handler det f.eks. om ledelsesudvikling i Direktionen, relation mellem Bestyrelse og Direktion og strategiske organisatoriske forandringer.
 • Der kan være tale om taktisk udvikling. Det kunne f.eks. være at omsætte strategiske indsigter til konkrete indsatsområder, og etablere en egentlig transformations-og/eller forandringsledelse, der sikrer effekt og resultatskabelse 
 • Der kan også være tale om udvikling på individuelt niveau, som f.eks. lederudvikling, enten i grupper eller 1:1

 

Daniel beskrives ofte som en indlevende og engageret konsulent, der begår sig lige så godt i Direktionsrummet som ”ude på gulvet”. For Daniel handler det om at være brobygger mellem den strategiske tænkning og den daglig praksis.

Daniel har baggrund som partner i de større danske konsulenthuse som Valcon og Implement, og har erfaringer fra såvel privat – og offentlig sektor.

De senere år har Daniel beskæftiget sig meget med ledelses- og organisationsudvikling og større organisatoriske transformationer typisk foranlediget af digitalisering.

Bliv kontaktet af Daniel

Udfyld formularen, så kontakter Daniel dig hurtigst muligt.

Erhvervserfaring

2023 –                        Partner, LEAD – enter next level

2021 – 2023             Implement, Malmö AB: Partner og Managementkonsult

2017 – 2021              Valcon, København: Partner og Managementkonsult

2013 – 2017              Valcon, Malmö:  Executive Director og Managementkonsult

2010 – 2013           Valcon Stockholm:  Business Unit Manager og Managementkonsult

2008 – 2010           Valcon A/S: Managementkonsult

2003 – 2008           Københavns kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen:Kontorschef HR

Udvalgte referencer

 • Den Svenske regerings Chefsprogram: Udviklingsprogram for + 45 General Direktörer gennem.
 • Toldsstyrelsen Tillrettelæggelse af organsatorisk transformation.
 • Gældsstyrelsen: Etablering af Gældsstyrelsen som selvstændig styrelse på bagkant af EFI.
 • Malmö Stad: Etablerings af central IT og digitaliseringsafdeling.
 • Københavns universitet: Etablering af central indkøbsfunktion.
 • Forsyningsvirksomhed: Bestyrelsens sagsfremstillingsprocess.
 • Region Skåne: sammenlægning af IT og MT i forbindelse med SDV (Skånes digitala vårdsystem).
 • Myndigheten för tillgängelig medier (MTM): Fremtidsstrategiprocess som følge af digitalisering.
 • Länsstyrelsen i Stockholm: organisatorisk transformation over 4 år.
 • Polisen, Region Syd; etablering af den organisatoriske enhed Region Syd med 6.000 ansatte.

Podcasts