fbpx

Digital afmagt og mægtiggørelse

Lad LEAD hjælpe med, at få ditalisering og digital transformation på dagsordenen.

Foredraget belyser den statslige og kommunale dagsorden af digitalisering og digital transformation.

De fleste initiativer skabes af fællesoffentlige/-kommunale organer, og andre fra centralt hold. Der er i forvejen et stort antal digitale systemer, og det kræver både kompetencer inden for forandringsledelse, kommunikation, teknik, datasikkerhed og leverandørstyring hvis man skal lykkes.
Især personalelederne og medarbejderne føler sig udsatte, og oplevelsen af afmagt over for denne maskine af digitalisering er udbredt. De er værst når man faktisk gerne vil, kan se meningen med digitalisering, men ikke har midlerne til at kontrollere udfaldet

Digital afmagt og mægtiggørelse

Vi kan tilbyde afholdelse af 1-2 timers foredrag eller en 3-timers workshop. 

Dette foredrag leveres både som webinarer, såvel som med fysisk optræden efter jeres ønske og behov, og opføres gerne på både dansk og engelsk.

Hvem er målgruppen for dette foredrag?

  • Foredraget er for ledelser på koncernniveau, og/eller længere ned i organisationen.

Hvilken værdi skaber fordraget for din organisation?

Opnå dels en spejling af og et sprog på den udfordring som I muligvis står med, der reducerer afmagt og mægtiggør jer på individniveau, teamniveau og koncernniveau ift. digitalisering.

Få en række mulige indsatser og redskaber, der reducerer afmagt og mægtiggør jer på individniveau, teamniveau og koncernniveau ift. digitalisering.

Har du spørgsmål, så skriv eller ring til en af vores eksperter

Chefkonsulent