fbpx

Prioritering af ydelser

Hvad vil det sige at kunne prioritere sine ydelser?

Prioritering af ydelser er en central disciplin inden for offentlig ledelse, særligt i det danske offentlige marked. Det involverer en strategisk vurdering og beslutningstagning om, hvilke ydelser der skal leveres, i hvilken rækkefølge, og hvordan de skal ressourcemæssigt understøttes. Prioritering bliver nødvendig på grund af de begrænsede ressourcer og det konstante pres for at effektivisere. Men det handler ikke kun om at skære ned og effektivisere. Det handler også om at være bevidst om, hvilke ydelser der skaber størst værdi for borgere eller brugere. Derfor kræver effektiv prioritering en dybdegående forståelse af organisationens mål, borgerens behov, og hvilke ydelser der mest effektivt opfylder disse behov. Prioritering af ydelser er således en strategisk proces, der kræver nøje overvejelse, datadrevne beslutninger, og kontinuerlig evaluering.

Prioritering er et vilkår

Alle offentlige organisationer skal kunne mestre at prioritere deres ydelser. Det skyldes dels, at de skal effektivisere, hvor det er muligt, dels at de skal være bevidste om, hvilke ydelser der bidrager med den største værdi for borgere eller brugere.  

I en traditionel tilgang til effektivisering forsøger organisationen at analysere og optimere måden, den bruger sine ressourcer på. Det kan blandt andet handle om de eksisterende ydelser, som organisationen tilbyder, og de aktiviteter, som organisationen foretager sig. Typisk spørger man: Hvor meget koster eller kræver hver ydelse, og er der mulighed for at spare eller effektivisere?

I LEAD Impact anbefaler vi dog – baseret på vores mange år som offentlige ledere og konsulenter – at tilføje et yderligere element til denne analyse. Det er nemlig ikke nok bare at undersøge, hvordan organisationen optimerer sine ydelser. Den skal også prioritere ydelserne for at få vigtig viden om, hvor der skabes den største værdi – og om det for er muligt at ned-, bort- eller omprioritere visse indsatser og ydelser.

LEADs tilgang til prioritering af ydelser

I LEAD Impact kombinerer vi et fokus på ressourcerne (optimering) med en interesse for skabelsen af værdi (prioritering). Årsagen til denne kombination er, at den giver bedre og mere langsigtede resultater end den vanlige tilgang, der primært koncentrerer sig om optimering, og som ofte kommer til udtryk i de årlige grønthøstere, der skærer 2 % af bevillingerne.

Grønthøsterne virker sjældent efter hensigten og formår ikke at indfri de ønskede mål. I stedet ender de som en teoretisk opgave. For det er usædvanligt svært at spare sig til et råderum, som har en relevant størrelsesorden og varighed

Arketypiske prioriteringsmodeller

Der er mange andre måder at prioritere på end den velkendte grønthøster. Hos LEAD Impact arbejder vi med forskellige arketypiske prioriteringsmodeller, som vi rangordner efter graden af strategisk indhold. De er:

a)       Strategisk prioritering: 

Alle opgaver prioriteres med udgangspunkt i organisationens langsigtede strategi. Det kræver en klar, gennemarbejdet og operationel strategi samt en stor ledelsesmæssig og strategisk modenhed.

b)      Analytisk prioritering: 

Der gennemføres budgetanalyser af forskellige områder. Det foregår enten ad hoc eller som fast proces. Denne tilgang kræver en stor analysekapacitet, og at analyserne har legitimitet i organisationen. Der er imidlertid ofte udfordringer med den analytiske kvalitet i de forslag, som går tæt på kerneforretningen.

c)       Bottom up-prioritering: 

Der prioriteres på den måde, at de enkelte områder eller budgetansvarlige ledere selv melder forslag ind. Det fordrer tillid og ledelsesmæssig modenhed og indebærer en risiko for slingrekurs i den strategiske retning.

d)      Grønthøsteren: 

Alle opgaver vægtes lige højt – og prioriteres lige meget op eller lige meget ned. Prioriteringstilgangen er enkel og gennemsigtig, og det er ikke nødvendigt at sætte specielt mange ressourcer af for at gennemføre den. Til gengæld fastholder den historiske prioriteringer i en dynamisk verden, hvor behovene løbende ændrer karakter. Det er selvsagt uhensigtsmæssigt.

e)      Ad hoc-prioritering: 

Opgavernes vigtighed vurderes efter, hvad der umiddelbart kan lade sig gøre. Metoden rammer tilfældigt og uensartet, og resultaterne er næppe holdbare over tid.

f)        Bilateral forhandling: 

Den enkelte budgetansvarlige forhandler bilateralt med topleder eller direktion om, hvordan opgaverne skal vægtes. Resultatet bliver tit en uigennemskuelig proces med uklare beslutninger og manglende sammenhæng på tværs, hvor det i høj grad bliver styrkeforholdet i den enkelte bilaterale forhandling, der afgør, hvordan de enkelte forhandlinger ender.

Hvilken prioriteringsmodel der er mest hensigtsmæssig, kan variere alt efter situation og kontekst. Hvis du ønsker vores hjælp til effektivisering og prioritering af ydelser, er du meget velkommen til at kontakte os.

Inspiration

Vi hjælper jer med at prioritere

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om prioritering, samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om prioritering for alle niveauer i din organisation.

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af prioritering i forbindelse med jeres udfordringer og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og medarbejderniveau.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Arne Hauge Jensen

Områdedirektør | Partner

Cand.oecon og journalist

E-mail: ahj@lead.eu
Tlf: 22 81 99 78