fbpx

Læring efter kriser

Hvad kan man lære af en organisatorisk krise?

Kriser, der opstår inde i organisationerne selv, virker til at være overalt i medierne. Mens de står på, er opmærksomheden fra medierne intens og vedvarende. Når journalisterne slukker spotlyset, og mediemøllens interesser flytter sig videre til nye historier, står der dog stadig en skadet organisation og nogle forslåede medarbejdere og ledere tilbage. Hvad skal de gøre? 

Selvom opmærksomheden ofte befinder sig på selve krisen, og hvordan ledere og organisationer håndterer den, er tiden efter lige så vigtig. Med en solid og gennemført læringsproces efter en eventuel krise kan organisation, ledere og medarbejdere blive klogere og stå stærkere fremover. 

Den typiske reaktion, når en krise buldrer af sted, er at lede efter skurkene. Er det muligt at finde de ansvarlige eller udpege en skyldig, så går krisen hurtigere over, synes ræsonnementet at lyde. Men ved primært at se kriser som noget, der for alt i verden skal overstås – og hvor målet helliger midlet – risikerer man nemmere, at krisen gentager sig. Og at den usikkerhed og frygt, som en krise kan føre med sig, forplanter sig i kulturen på arbejdspladsen. 

En krise er ubehagelig. Den skader og gør ondt. Men for at undgå, at krisen gentager sig, så er det nødvendigt at analysere krisen og trække læring ud af den.  

Derfor er det vigtigt at lære af kriser

Læring efter kriser er af afgørende betydning for organisationers udvikling og overlevelse. Dette skyldes flere vigtige faktorer.

Organisationer kan forebygge gentagelse af lignende kriser ved at analysere deres oprindelse og identificere svagheder i deres processer og systemer. Erfaringen fra kriser er uvurderlig og giver organisationer dyrebare indsigter, der styrker deres beslutningstagning og handlinger i fremtiden.

Gennem evaluering af krisehåndtering kan organisationer forfine deres beredskabsplaner og procedurer, hvilket gør dem bedre forberedt på fremtidige udfordringer. Kriser kan også fungere som en katalysator for innovation og tilpasning, hvilket øger organisationens konkurrenceevne.

At lære af sine kriser fremmer ansvarlighed, åbenhed og samarbejde, samtidig med at det advarer mod negative mønstre i organisationens kultur. Endelig bidrager effektiv håndtering af kriser og læring fra dem til at bevare tillid og omdømme blandt interessenter og medarbejdere.

Sammenfattende er det, at lære af kriser en vigtig investering i organisationers fremtidige succes og deres evne til at tilpasse sig en konstant skiftende verden.

En tværfaglig metode

Oprydningen efter en krise begynder hos ledelsen. De tager beslutningen om, at noget skal være anderledes, og hvilken betydning de ændringer får for medarbejdere og organisering.  

Den vigtigste indsats består i at genoprette tillid, motivation, samarbejde og kommunikation i organisationen. Alle områder har lidt et knæk. Uden en gennemgribende indsats sætter mistilliden og usikkerheden sig i kulturen, som næppe bliver som før. Sådan en kultur er kendetegnet ved, at ledere og medarbejdere beskytter sig selv af frygt for konsekvenser og repressalier. Men frygtkulturen bliver aldrig lærende.  

I stedet koncentrerer det hensigtsmæssige fokus sig om at opbygge en kultur kendetegnet ved psykologisk tryghed, hvor I taler om fejl, mangler og usikkerheder. Ikke for at klandre hinanden, men for at lære. Og for i sidste ende at blive en bedre organisation, der har et sundt arbejdsmiljø og leverer en god kerneydelse til borgere, brugere eller kunder. 

LEADs tilgang til hjælpe organisationer efter en krise

Efter en krise er der behov for at genoprette organisationen, som ofte lider under øget usikkerhed og skadet tillid. Ledere, medarbejdere og organisationen som helhed er påvirket, og det er afgørende at håndtere både kortsigtede og langsigtede konsekvenser.

Vores tilgang til genopretning omfatter strategisk ledelsesrådgivning, kriseledelse, kulturudvikling, krisepsykologisk rådgivning, anvendelse af værktøjer som Culture Risk Assessment, og kompetenceudvikling for ledere og nøglemedarbejdere. Vi fokuserer på at forbedre trivsel, psykisk tryghed, motivation og engagement.

Samtidig kan ændringer i organisationen være nødvendige. Dette kan inkludere omorganiseringer, ændring i arbejdsmetoder, opgavefordeling, samt revidering af governance-strukturer. Formålet er at gøre organisationen mere modstandsdygtig og forberedt på fremtidige udfordringer, selvom disse ændringer måske medfører kortvarig ubehag.

Vores ekspertise og tværfaglige tilgang, der spænder fra ledelse og psykologi til økonomi, sociologi og antropologi, hjælper organisationer med at håndtere de komplekse udfordringer i kølvandet på en krise. Vi tilbyder praktisk erfaring og relevant viden for at guide jer gennem genopretningsprocessen. Hvis I har brug for hjælp til at genoprette jeres organisation efter en krise, er I velkomne til at kontakte os.

Gratis e-bog om læring efter kriser

Hos LEAD udvikler vi viden om kriseledelse sammen med vores kunder og samarbejdspartnere. Igennem 2023 har chefkonsulent og ph.d. Johanne Grant været med til at invitere ti topledere ind i vores hus til fælles videns- og erfaringsdeling. Toplederne kendte ikke hinanden i forvejen, men havde alle været igennem større kriser i forbindelse med deres job. De havde derfor alle svære, men lærerige oplevelser med sig om, hvordan man kommer igennem voldsomme kriser – som menneske og som leder for en organisation. De ti topledere fandt en masse fællestræk, temaer og ligheder for, hvad de havde været igennem i forbindelse med disse kriser. Et særligt fællestræk var oplevelsen af at stå meget alene – og at skulle gøre sig mange erfaringer med kriseledelse uden at have ret meget at læne sig op ad. Sammen med disse ti topledere har Johanne derfor været med til at udvikle en særlig guide om ledelse i kriser. Den er udviklet til forhåbentligt at kunne hjælpe andre ledere, så de står mindre alene i stormvejret. Download guiden gratis her, og læs mere om de gode råd, toplederne giver videre. Du er også velkommen til at kontakte Johanne, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe ledere og organisationer før, under eller efter krisen er sket. 

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om kriser samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om om kriser for alle niveauer i din organisation.

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres strategi, jeres beslutninger og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og direktionsniveau.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Claus Elmholdt

Faglig direktør, Stifter
Cand.Psych.Aut. & Ph.d.
Lektor i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet

Mobil: +45 26 14 51 57
Email: ce@lead.eu