fbpx

Compliance og sikker drift

Hvad er compliance?

Når vi i LEAD Impact taler om compliance og sikker drift, så henviser vi til, at der skal være en klar sammenhæng og synergi mellem forretning (løsning af kerneopgaverne) og administrationen (professionelle og værdiskabende støttefunktioner).  

Både i den offentlige og den private sektor er det afgørende at have professionelle støttefunktioner som IT, HR, økonomi og kommunikation.

I LEAD Impact ser vi dog en stigende tendens til, at støttefunktionerne opfattes som en tilføjelse snarere end en integreret del af forretningen. Som noget, vi har – eller noget, vi skal efterleve – uden at vi får udnyttet det fulde udbytte af den store viden, der er i støttefunktionen. For at få det fulde udbytte er det nødvendigt at koble fagligheden ind i kerneforretningen. Men hvordan gør man det?
Compliance og sikker drift i fem trin

Det er her, at compliance og sikker drift kommer ind i billedet. Skal man sørge for, at støttefunktionerne understøtter kerneforretningen på en måde, der efterlever compliance og sikker drift, så har vi i LEAD Impact erfaring med, at det kræver fem trin. En professionel administration skal basere sig på:

1)     Klare spilleregler: Der er klare spilleregler og mål, og den forventede compliance-adfærd er kommunikeret tydeligt hele vejen igennem organisationen.

2)     Faglighed: Der er fagligt kompetente ledere og medarbejdere, som forstår spillereglernes indhold, og ved, hvordan de skal efterleves.

3)     Meningsfulde kontroller og tilsyn: Organisationen har et kontrolmiljø, hvor de faglige ledere og nøglemedarbejdere kender og vedligeholder procedurer for kontrol og tilsyn.

4)     Ansvarlig ledelse: Styringskæden fra top til bund og fra bund til top er stærk i alle led. Ledelsen tager ansvar og står frem. Også når det er svært.

5)     Sund kultur: I organisationen taler man åbent om risikoen for at lave fejl, og der er klarhed over, hvordan fejl håndteres. Læring og forebyggelse er vigtigere end at placere et ansvar.

Vi mener, at denne styringsmodel for offentlige organisationer i fem trin skaber en holistisk ramme og tilgang. Med det mener vi, at rammen for analysen af styring og compliance – og dermed evnen til at skabe sikker drift – bygger på, at sikker drift af økonomi og kerneforretning skal basere sig på en helhedstænkning, hvor der skabes et stærkt samspil mellem styringsmæssige mål, controlling og opfølgning, faglighed i forhold til kerneopgaven, ledelsesarbejdet i dagligdagen og organisationens kultur og tilgang til fejl og svigt.

Compliance og sikker drift

Sikrer fokuseret tilgang

De fem trin for styringsmodeller i det offentlige skal ses som en reaktion på den overvældende mængde af værdier, politikker og retningslinjer, som medarbejdere og ledere oplever i deres hverdag. Alle disse værdier, politikker og retningslinjer – hvor fornuftige og velmente de end er – kan resultere i en ufokuseret tilgang til opgaveløsningen. For hvilke opgaver er vigtigst at prioritere inden for de rammer, som værdier, politikker og retningslinjer udstikker?

Som modsvar hertil mener vi, at man sammen skal forsøge at sanere i, hvad der er helt afgørende at gøre, og hvad der er mindre vigtigt. Opgaveløsningen og samarbejdet går nemlig ofte galt, når medarbejdere eller ledere mister overblikket eller ikke forstår, hvad de forskellige politikker skal bruges til.

Derfor er der behov for klare spilleregler og en holistisk ramme, der sikrer styring, sikker drift og compliance – fx når det gælder kontrol og tilsyn, så de opleves som meningsfulde snarere end generende. Det hjælper vi med i LEAD Impact.

Inspiration

Vi lærer jer at styrke compliance og sikker drift

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om compliance og sikker drift, samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om compliance og sikker drift for alle niveauer i din organisation.

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres compliance og drift, samt jeres udfordringer og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og medarbejderniveau.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Arne Hauge Jensen

Områdedirektør | Partner

Cand.oecon og journalist

E-mail: ahj@lead.eu
Tlf: 22 81 99 78