Rapporter og reviews

I LEAD har medforfattet samt ladet os inspirere af dygtige forfattere der gennem tiden, har skrevet interessante reviews og rapporter om ledelse og organisationsudvikling i Danmark. Her har vi samlet et bredt udvalg, som vi finder relevant at læse idag.

Nedenfor kan du se et udsnit af de rapporter og reviews som vi i LEAD finder særligt interessante, har forfattet eller medforfattet.

White-paper – Covid-19 i perspektiv

Skrevet af Af Kristian Dahl, Poul Duedahl, Sune Gudiksen, Lene Tanggaard, Jeanette Varberg og George Wright.

I denne rapport kan du læse om, hvorfor krisen ikke er et engangstilfælde, hvad samfund, institutioner og organisationer kan lære af den – og hvordan vi kan bruge det til at skabe en bedre fremtid.

Læs mere her

Review – resiliens og læring

Skrevet af Kristian Dahl og Lene Tanggaard 

I dette review kan du læse om lærings- og resiliensfeltet med målsætningen om at belyse, hvorledes man på individ-, organisations- og samfundsniveau kan arbejde med at styrke resiliens og skabe betingelser for læring i kølvandet på markante kriser.

Læs mere her.

Foresight Scenario Review

Skrevet af Sune Gudiksen & George Wright 

Strategisk fremsyn og intuitiv logik (IL) er de overordnede retninger, der udgør grundlaget for den scenarieforståelse, der præsenteres i denne gennemgang; de er begge baseret på en kombination af data-information og intuition-forestillingsevne. Strategisk fremsyn kombineret med design- og innovationsforskning har en stærk evne til at koncentrere og fremkalde fantasifuld tænkning i engagerende visuelle, håndgribelige og legemliggjorte metoder. Fremtidsfortællinger, rejser og cyklusser er centrale begreber for de medier og metoder, der anvendes. Scenarieudvikling i strategisk fremtidsforskning starter med at se udad ved først at identificere og derefter samle eksterne drivkræfter, der kan føre til forandring, og først efter disse trin kan scenarierne hjælpe med interne strategiske visioner. Vi kalder denne tilgang for udadvendt fantasifuld scenarieudvikling.

Læs mere her

Review – historiske cases

Skrevet af Af Poul Duedahl og Jeanette Varberg

I dette review kan du læse om hvad der er national og international bedste praksis for, hvordan man arbejder med historiske erfaringer og bruger dem til at skabe læring blandt ledere og beslutningstagere, samt hvilke specifikke historiske oplevelser vil være nyttige at aktivere for at sætte læringen fra COVID-19-krisen i perspektiv.

Læs mere her