Lederens VersatilitetsIndeks (LVI)

Effektiv ledelsesstil med LVI

De fleste ledere har en forkærlighed for en særlig ledelsesstil. Konsekvensen er, at lederens adfærd bliver ubalanceret og ensidig. Virkeligheden kræver imidlertid, at du som leder hele tiden kan skifte spor, tilpasse dig og anvende flere modsatrettede ledelsesstile for at lykkes.

Lederens VersatilitetsIndeks (LVI)Kontakt:

Niels-Henrik Sørensen,

Managing Partner

+45 23 35 45 50

nhs@lead.eu

Læs mere her

 

De fleste ledere har en forkærlighed for en særlig ledelsesstil, som man forsøger at anvende i alle opgaver og situationer. Konsekvensen er, at lederens adfærd bliver ubalanceret og ensidig, og at lederen ikke udvikler evnen til at løse de mange komplekse krav i organisationen.

LEAD er specialister i udvikling af effektivt lederskab, hvor vi hjælper ledere med at opbygge velafbalancerede ledelseskompetencer, så de bliver bedre rustet til at tilpasse sin ledelsesstil til omstændighederne. En af nøglerne til effektiv ledelse i dag er versatilitet – dvs. evnen til at anvende et bredt repertoire af ledelsesstile i den rette balance med omverdenens krav. Det indebærer at mestre evnen til at læse omverdenens behov og samtidigt reflektere over, hvordan egne vaner og fordomme kan præge udfaldet af opgaveløsningen.

Vores tilgang til udvikling af effektivt lederskab tager udgangspunkt i udviklingsredskabet Lederens Versatilitetsindeks (LVI). LVI er et 360-graders udviklingsredskab, der giver den enkelte leder indblik i egne ledelsespræferencer, faldgruber og udviklingspotentialer gennem feedback fra lederens underordnede, sideordnede og chefer. Kort fortalt kan LVI sammenfattes som en metode til udvikling af lederens evne til at balancere 4 modsatrettede ledelsesstile.

Lederens VersatilitetsIndeks (LVI)

  • Styrende ledelsesstil: Lederen skal kunne træde til og tage styringen, give den nødvendige feedback samt holde folk ansvarlige, når der er behov for det.
  • Støttende ledelsesstil: Samtidig skal lederen kunne trække sig tilbage og udvise tillid, bemyndige og skabe mulighed for, at andre kan bidrage der, hvor løsningen ikke viser sig hurtigt.
  • Strategisk ledelsesstil: Lederen skal kunne forberede organisationen til fremtiden ved at sætte retning, understøtte innovative løsninger og skabe langsigtet vækst.
  • Operationel ledelsesstil: Samtidig skal lederen også have orden i processer og organisering samt kunne holde fokus på de kortsigtede resultater, der skabes i hverdagen gennem eksekvering og effektive arbejdsgange.

 

 

Lederens VersatilitetsIndeks (LVI)

Lederens evne til at balancere styrende, støttende, strategisk og operationel ledelse måles på en ny skala, som angiver hvad lederen opleves at gøre for lidt, lige tilpas og for meget. Lederen får hurtigt et direkte og let forståeligt billede af hvad der skal udvikles, for at gøre samarbejdet mere effektivt.

Alle forløb skræddersyes til din organisations behov og ønsker.

LEAD tilbyder også certificering i LVI, hvor du bliver klædt på til at gennemføre udviklingsforløb med LVI-redskabet i din organisation fra individ til organisationsniveau. Læs mere om certificeringen her.

Relevante bøger

Lederens VersatilitetsIndeks (LVI)

The Versatile Leader

Kaplan and Kaiser take on leader lopsidedness. Leaders can discover how to make optimal use of their strengths and avoid getting trapped in a one-dimensional mindset that results in too much of a good thing. Based on twenty years of research and extensive work with senior leaders, The Versatile Leader is packed with illustrative cases and practical applications.

Lederens VersatilitetsIndeks (LVI)

Fear Your Streghts

Fear Your Strengths provides tools to help you become aware of your leadership leanings and excesses and provides insights for combatting the mindset that encourages them. It offers a practical psychology of leadership, a better way for leaders to calibrate their performance so that you can make sure your strengths don’t overpower you but rather move you—and your organization—forward.

Kunder

Lederens VersatilitetsIndeks (LVI)

Læs mere

LEAD har gennemført LVI’er i Thisted Kommune som led i et ledelsesudviklingsforløb.

Lederens VersatilitetsIndeks (LVI)

Læs mere

LEAD har bistået Moderniseringsstyrelsen ifm. levering og gennemførelse af LVI’er som led i et

Stephanie Semay Bäckström

Læs mere

LEAD har gennemført LVI’er for koncernledelsen i Syddjurs Kommune, hvor LVI blev anvendt som redskab til at styrke den enkelte direktør og chefs personlige lederskab. Forløbet havde til formål at understøtte koncernledelsens resultatskabelse i henhold til kommunens vision, strategiske mål og indsatsområder.

Derudover skulle udviklingsforløbet medvirke til at styrke den samlede ledelse af kommunen med fokus på direktørernes og chefernes særlige ansvar som nærmeste samarbejdspartnere for den politiske ledelse og strategiske forandringsledere for den øvrige organisation.

Lederens VersatilitetsIndeks (LVI)

Læs mere

LEAD har bistået Odense Kommune med levering og gennemførelse af LVI’er som led i et ledelsesudviklingsforløb.

Sara Westergaard Kjeldsen

Læs mere

LEAD har bistået Odense Kommune med levering og gennemførelse af LVI’er som led i et ledelsesudviklingsforløb.

Lederens VersatilitetsIndeks (LVI)

Læs mere

“LVI-360 skaber synlig værdi for Flügger ved at gøre vores ledere bevidste om, hvad de gør godt, hvad de skal gøre mere af, og hvad de skal gøre mindre af for at blive mere effektive.

Særligt forståelsen af, at overgjorte styrker reelt bliver en svaghed, bidrager til at højne ledernes effektivitet i organisationen.

Det er et let anvendeligt udviklingsværktøj, der har gjort en forskel både for den enkelte leder, men også for HR og medarbejderne ved at bidrage med et fælles ledelsessprog, der tager udgangspunkt i den simple og konkrete ledelsesmodel, der ligger til grund for 360-målingen.
Lederne går direkte ud og øver sig på at ændre adfærd – og vores erfaring er, at LVI-360 højner kvaliteten af sparringen mellem lederne og HR.”

– Thomas Thorsøe, HR-chef, Flügger

 

Andrea Søndergaard Poulsen

Læs mere

“Vi bruger LVI som et værktøj til lederudvikling af vores direktører, fordi den både retter blikket mod, hvorledes adfærd opleves i organisationen og giver anledning til at drøfte, hvordan vores ledere tænker om ledelse.

LVI tilbyder en anden form for 360-graders feedback, end vi tidligere har set, fordi den både indeholder fokus på, hvad lederen beskæftiger sig med, og hvordan de gør det. Og så er guldlok-skalaen ”for meget, for lidt eller lige tilpas” med til at tydeliggøre, om lederen udfylder sit ledelsesrum i den konkrete organisatoriske kontekst.

Vores erfaring med LVI er, at den både giver anledning til refleksion over tankemønstre og ”ideer om ledelse” og anviser konkrete handlinger, som kan implementeres med det samme, og kombinationen af de to dimensioner giver et stærkt afsæt for den videre lederudvikling og dialog.”

– Signe Enemark Kildesgaard, HR-chef, GroupM Nordic