Teamudvikling

Med et velfungerende og respektfyldt samarbejde blandt medlemmerne i et team opnåes effektivitet og bedre resultater. I LEAD hjælper vi jeres organisation med at sammensætte og udvikle de rigtige teams, der styrker håndteringen og løsningen af jeres primære opgaver og hjælper teamet med at opnå større resultater, end medarbejderen ville opnå hver for sig.

Tidligere var det oftest lederen, der havde rollen som det faglige fyrtårn i teamet, men udviklingen i langt de fleste offentlige organisationer peger på, at det i stigende grad er medarbejderne, der besidder den største faglige indsigt.

Kontakt:

Jan Heiberg Johansen,

Chefkonsulent

+45 21 16 84 96

jh@lead.eu

Dette stiller nye og højere krav til det enkelte teammedlem såvel som lederen af teamet, der nu i endnu højere grad skal lykkes med at etablere velfungerende teams, som er både beslutningsdygtige og selvledende.

Vores tilgang til teamudvikling er baseret på viden om, hvilke forudsætninger der er afgørende for et effektivt teamsamarbejde, og hvilke faktorer der skaber velfungerende og højt præsterende teams. Denne viden kombineres ofte med en analyse af teamets klima og personlige præferencer, der indikerer styrker og udviklingspotentialer i teamet. Når vi arbejder med teamudvikling tager vi ofte udgangspunkt i følgende faktorer:

  • Den organisatoriske sammenhæng som teamet skal fungere i. Der er for eksempel forskel på, hvorvidt teamet skal arbejde på tværs af organisationens funktionsområder eller inden for samme afdeling.
  • At sikre at teamet har et fælles billede af den opgave, de skal løse og får lavet aftaler om, hvordan de skal arbejde.
  • At styrke både det enkelte team i forhold til løsning af de konkrete opgaver og det enkelte teammedlems evner i forhold til ”teamning”. Dermed oparbejder alle, der deltager i teamudviklingen, personlige kompetencer, der er overførbare til næste team eller projekt.
  • At etablere en teamstruktur hvor lederens rolle er facilitererende og koordinerende. Herunder arbejder vi også med lederrollen og begrebet selvledelse som en del af teamudviklingen.

Vi skræddersyer hver enkelt forløb, så det passer til lige netop din organisation og matcher jeres udfordringer og behov.

Det siger kunderne

”LEAD har hjulpet os med at få vores forskellige faggrupper til at arbejde sammen internt i grupperne, men med blik på også at kunne samarbejde på tværs. De er blevet udfordret på, hvordan de agerer som mennesker og som gruppe, og de har fået værktøjer til at se hinanden og udnytte hinandens forskelligheder.”

– Martin Elleberg Petersen, afdelingschef, Team Danmark

Relevante bøger

Lederen som teamcoach

I Lederen som teamcoach får du en lang række redskaber, som vil ruste dig bedre til at coache grupper af individer. Bogen introducerer dig til de lederpositioner, du mest fordelagtigt kan indtage i forskellige situationer i forhold til team: Hvornår arbejder jeg som coach? hvornår som chef? Du får en klar definition på, hvad et team egentlig er, og hvordan et team ofte vil udvikle sig. Og så får du først og fremmest en mængde konkrete værktøjer, spørgeteknikker, fasemodeller mv., som vil kunne styrke din praksis som teamcoach.

Ledelsesbaseret coaching

Hvordan anvendes coaching i ledelsesmæssige sammenhænge? Hvordan coacher jeg som leder? Når jeg sidder i kursuslokalet og træner spørgeteknikker, går det fint, men når jeg skal bruge det hjemme i min organisation, fungerer det slet ikke.

Skal coaching kunne fungere som et ledelsesværktøj, må det tilpasses de spilleregler, der gælder for arbejdskonteksten – det er udgangspunktet for denne bog.

Forfatternes argument er, at der ikke er sket de nødvendige justeringer i coachingopfattelsen i overførslen fra idrættens og terapiens verden til den organisatoriske hverdag. I denne bog giver forfatterne indgående beskrivelser af coachingværktøjer omsat til en ledelsesmæssig kontekst, og de byder på en række praktiske anvisninger til, hvordan man tilegner sig en coachende ledelsesstil.

Effektive ledergrupper

Nyere forskning viser, at effektive ledergrupper er afgørende for stærk implementering af beslutninger, integration af tværgående samarbejder og for at øge produktiviteten på vores arbejdspladser. Et banebrydende samarbejde mellem førende forskere og praktikere fra Norge og Danmark har undersøgt effektive ledergrupper i en Leadership Pipeline-optik (dvs. på forskellige lederniveauer) og sammenfattet den bedst funderede og mest praktiske viden fra de sidste fyrre års forskning i ledergrupper og beslutningsteam. Resultaterne er samlet i denne bog, som bl.a. viser, at disciplinen at sætte, drive og udvikle effektive ledergrupper kræver tre ting:

  • Et skarpt blik for de resultater en ledergruppe kan og skal sikre – tilpasset det lederniveau gruppen er på.
  • En intelligent ledergruppestruktur i organisationen med tydelige resultatkrav og klare formål.
  • En stærk forståelse for hvordan der skabes effektive arbejdsprocesser og gode forudsætninger for ledergruppen – tilpasset topchefgrupper, mellemledergrupper eller frontlinjeledergrupper.

Læs et uddrag af bogen her.

Kunder

Læs mere

LEAD har arbejdet med udvikling af faggrupperne i Team Danmark, hvor formålet var at understøtte og kvalificere det interne samarbejde i grupperne samt opøve kompetencer til at kunne samarebjde på tværs i organisationen.

Dette arbejde har bidraget til at skabe en større forståelse for hinandens forskelligheder og for, hvordan medlemmerne i teamet kan kvalificere løsningen af kerneopgaven ved at bringe disse forskelligheder i spil over for hinanden.