Talentudvikling for specialister

Tiltrækning og fastholdelse af højtspecialiserede medarbejdere er en udfordring, som rigtig mange organisationer står overfor. I LEAD arbejder vi sammen med dig om at udvikle, gennemføre og implementere de nødvendige, målrettede indsatser for talentudvikling, så I kan skabe attraktive karriereveje og udvikle de dygtigste specialister.

En specialists værdi for organisationen afhænger i høj grad af, hvordan specialistens egenskaber, viden og færdigheder bliver udviklet gennem træning, og hvordan hun sættes i relation til andre medarbejdere. Derfor arbejder vi typisk i 3 spor:

Kontakt:

Jan Heiberg Johansen,

Chefkonsulent

+45 53 37 60 00
kontakt@lead.eu

  1. Et individuelt spor med fokus på at fremme den enkeltes udvikling i forhold til en given kompetenceprofil.
  2. Et teamspor hvor medarbejderne får kendskab til hinandens områder og trænes i at spille hinanden gode.
  3. Et feedbackspor hvor der er fokus på omhyggelig evaluering og feedback på medarbejdernes arbejdsindsats.

I arbejdet med talentudvikling for specialister tager vi ofte afsæt i følgende principper:

  • At sikre en strategisk dagsorden om at skabe og beskrive karriereveje for specialister så det bliver tydeligt, hvordan de kan udvikle sig. Målet er at sikre, at specialister oplever at få passende status og anerkendelse for deres rolle og ikke fristes til at skifte karrierespor til eksempelvis en ledelseskarriere, hvis både motivation og kompetencer passer bedst til specialistrollen.
  • At udarbejde en kompetenceprofil for specialistrollen sammen med medarbejdere og ledere bredt repræsenteret fra din organisation. Denne kompetenceprofil skal være uafhængig af den konkrete faglighed og understøtter organisationens konkrete, strategiske mål.
  • At støtte din organisation i at etablere et godt talent- og læringsmiljø. Her tager vi ofte afsæt i teorien om ”fixed versus growth mindset” (Dweck, 2017), som handler om at påvirke specialister til at gå efter at udleve deres potentiale.
  • At udvikle ledelse af specialister hvor vi træner lederne i at lykkes i rollen som leder for en specialist. Dette arbejde tager afsæt i praksisorienteret og forskningsmæssig viden om, hvad der særligt kendetegner og motiverer specialiser.

Vi skræddersyer hver enkelt forløb, så det passer til lige netop din organisation og matcher jeres udfordringer og behov.

Det siger kunderne

“Udviklingsforløbet gav os et solidt, fælles fundament at skabe en effektiv ledergruppe på og bragte vores ledergruppe tættere sammen både personligt og fagligtog om vores fælles ledelsesopgave.”

– Leder, Guldborgsund Kommune

”Vi fik igennem forløbet afstemt et konkret og meningsfuldt ledelsesgrundlag, hvor bl.a. formål, struktur og kultur samt det relationelle samarbejde blev væsentligt kvalificeret.”

– Leder, Aalborg Kommune

”Forløbet styrkede den samlede ledergruppes formål og retning, ligesom det også gav anledning til bl.a. at effektivisere og ændre ledergruppens mødepraksis.”

– Leder, Frederiksberg Kommune

Relevante bøger

Talentudfordringer

Talentudvikling som en af danske virksomheders veje til vækst er nærmest blevet et mantra i de senere år, og talentudvikling er ofte en af de højest prioriterede HRM-opgaver. Mange vil måske ligefrem sige, at der aldrig har været så meget fokus på talenterne som i dag.

Til trods for det store fokus oplever rigtig mange virksomheder stadig store udfordringer med arbejdet med talentudvikling. For at imødekomme disse udfordringer og skabe ny viden om feltet nedsatte DEA i foråret 2009 en tænketank for talentudvikling.

Da arbejdet med talentudvikling foregår på mange forskellige niveauer og med mange forskellige formål for øje, afspejler case-samlingen i bogen stor mangfoldighed. En mangfoldighed som netop skaber et godt grundlag for en diskussion af, hvad den talentfulde talentudvikling er, og hvordan den talentfulde organisation ser ud.

Kunder

Læs mere

LEAD samarbejder med Sønderborg Kommune om udvikling og gennemførelse af deres talentudviklingsprogram for specialister. Som led i udviklingen af programmet blev der gennemført et review af best practice og forskning inden for talentudvikling.

 

Formålet med dette review var at undersøge, hvad der karakteriserer effektive og værdiskabende specialister i en organisatorisk kontekst. Denne indsigt blev anvendt til at opkvalificere det teoretiske grundlag for Sønderborg Kommunes specialistforløb.

Videoer

Sønderborg Kommune

Se med, når både HR- og analysechef Aase Henriksen og specialister i Sønderborg Kommune fortæller om deres erfaring med udvikling af værdiskabende specialister.