Spilbaseret ledelsesudvikling i digitaliseret organisationssimulator

Gamification. Game-based learning. Digital organisationssimulation. Kært barn har mange navne. I LEADs afdeling, Lead Learning Games, tilbyder vi spilbaseret ledelsesudvikling gennem en digitaliseret organisationssimulator.

I Lead Learning Games kombinerer vi vores ekspertise inden for ledelses- og organisationsudvikling med en specialisering i design, udvikling og levering af spilbaseret ledelsesudvikling.

Om os

Kontakt:

Laust Søndertoft Pedersen,

Ledelseskonsulent

+45 28 73 10 05

lsp@lead.eu

Læs mere her

Vi ved, at effektiv lederudvikling sker gennem intens træning, erfaring, refleksion og feedback. Vores digitale træningsuniveser består derfor af korte inspirationsoplæg med praktiske ledelsesredskaber, real-time træning og feedback i en praksisnær og digitaliseret ledelsessimulator. Derudover kobler vi transferøvelser på, der trækker læringen tilbage til hverdagen.

Spilbaseret ledelsesudvikling i digitaliseret organisationssimulator
Vi kalder den digitale organisationssimulation for Atlas Universe. Atlas Universe er designet til at træne og udvikle ledere, der kan lede i komplekse og modsatrettede situationer. Det er en intens og kropslig oplevelse, der understøtter den indre motivation, nye perspektiver og tydelige adfærdsændringer. Vi har designet tre versioner af Atlas organisationssimulatoren tilpasset henholdsvis den finansielle sektor, sundhedssektoren og den offentlige sektor.

Spilbaseret ledelsesudvikling i digitaliseret organisationssimulatorSpilbaseret ledelsesudvikling i digitaliseret organisationssimulatorSpilbaseret ledelsesudvikling i digitaliseret organisationssimulator

Vi skræddersyer også gerne simulatoren til jeres organisation og de strategiske udfordringer, som netop I måtte stå over for.

Læs mere om Lead Learning Games her.

Kunder

Spilbaseret ledelsesudvikling i digitaliseret organisationssimulator

Læs mere

“Managers are quick to forget that Atlas Healthcare is ‘just’ a simulation of reality, and all management elements are brought to life so vividly that you almost think you’re standing on the floors of the department of health.
The solid basis on recognized leadership theory, genuinely lifelike leadership problems and reflection on your own behavior makes leadership training with Atlas Health quite special.”
– Mickael Bech, CEO, VIVE

Christian Harpelund

Læs mere

LEAD har i samarbejde med Nykredit udviklet og gennemført ledelsestræning for ca. 350 ledere gennem LEADs organisationssimulator. Ledelsestræningen var en del af Nykredits ledelsesakademi 2.0. ved navn ”Leading the double”, hvor der sættes fokus på træning af centrale ledelsesfærdigheder for realisering af organisationens overordnede strategi ”winning the double”.

Kort fortalt, så er strategien på den ene side at få flere kunder i bankforretningen, og på den anden side at fastholde og udbygge tætte relationer til de lokalbanker og regionale pengeinstitutter, der er salgskanal for Totalkredit-lån. Det er en kompleks både/og strategi, som tilsvarende kræver modne ledere, der kan navigere fleksibelt i en høj grad af kompleksitet uden at miste fodfæste og fokus.

Det er ikke nok at eksekvere operationelt på kortsigtede mål, lederen må samtidig levere på den langsigtede strategiske udvikling. Det er ikke nok at fokusere snævert på præstationer i eget formelle ledelsesrum, lederen må samtidig arbejde effektivt sammen på tværs. Det er ikke nok at ”løbe hurtigere”, lederen må samtidig udvise personlig handlekraft med strategisk fokus på det vigtigste. Det er ikke nok at sætte ambitiøse mål, lederen må samtidig opbygge kapacitet for motivation og ”high performance” personer og grupper. Det er ikke nok at effektivisere med lean og cut-costs, lederen må samtidig arbejde med innovation og udvikling af nye og smartere produkter, metoder og arbejdsgange.