Paradoksledelse

Når vi skal lykkes i moderne organisationer, kræver det effektiv paradoksledelse.

Agile metoder og flade strukturer øger behovet for fælles retning og struktur. Det skaber paradokser mellem modstridende faktorer som for eksempel standardisering og lokal tilpasning, forudsigelighed og innovation.

Paradokserne er til stede overalt, og de er velkendte for både ledere og medarbejdere.

LEAD er blandt de fremmeste eksperter i at styrke organisationers paradoksledelse strategisk og operationelt.

Kontakt:

Jan Heiberg Johansen,

Chefkonsulent

+45 21168496
jh@lead.eu

Få et forløb, der skaber den effekt, som I ønsker

I samarbejde med jer skaber vi løsninger med dokumenteret effekt for ledere, medarbejdere og organisationen som helhed. Vi skræddersyer forløbet til lige netop jeres behov.

Se denne video hvor Jan Heiberg Johansen fortæller mere om paradoksledelse.

Vi hjælper jer med at:

 • Identificere veje til at skabe værdi i spændingsfelter for eksempel i at styrke tværgående ledelse
 • Skabe mening og overblik i komplekse organisationer
 • Give nyttige handleveje i modstridende krav

Det kan være, at det er aktuelt for jer i forbindelse med:

 • Strategiudvikling: Identificere unik positionering og høste gevinster heraf
 • Organisationsudvikling: Styrke feedbacksystemer, samspil på tværs og fælles retning
 • Ledelsesudvikling: Styrke fælles sprog, handlekraft og personligt lederskab
 • Implementering og forandringer: Implementere i bund og udnytte forandringspres til at øge sammenhængskraften i organisationen
 • Ledelsessparring: Øge egenindsigt, samarbejdsevner og handlekraft
 • Specialistudvikling: Øge anvendelsen af organisationens viden og kapaciteter

Udviklingsforløbet

Hos LEAD har vi udviklet tre unikke spor som sætter effektiv paradoksledelse i centrum:

 • Spor 1 – Udviklingsplan – skab værdi via spændingsfelter
 • Spor 2 – Ledergruppen – fælles sprog for ledelse og handlekapacitet
 • Spor 3 – Den enkelte leder – skab et paradoksalt mindset

Nogle af vores kunder er

Relevante bøger

Læs mere

Paradokser dukker op alle vegne i organisation og ledelse. Du kan opleve dem som spændinger mellem elementer, der på én gang hænger sammen og er modstridende som eksempelvis mellem arbejdet og livet.

Bogen er en introduktion til paradoksledelse som en særlig optik på organisation og ledelse. Den er baseret på den voksende paradokslitteratur med nu cirka 700 forskningskilder, og den stiller et centralt spørgsmål til denne litteratur: På hvilken måde skaber ledere og organisationer værdi?

Med det udgangspunkt afdækker bogen, hvorfor og hvordan paradoksledelse vinder frem som en jagt på værdiskabelse i vores komplekse samtid. Den identificerer de paradokser, ledere kan forvente at møde i organisationer, samt det repertoire af ledelsestaktikker, de har til rådighed for at håndtere dem.

Bogen giver indblik i nøglebegreber som paradokser, taktikker, modsigelser, spændinger og taktiske logikker. Emnet er formidlet i et levende sprog med modeller og forskningsbaserede cases.

Du er måske også interesseret i...