Paradoksledelse

Når vi skal lykkes i moderne organisationer, kræver det effektiv paradoksledelse.

Agile metoder og flade strukturer øger behovet for fælles retning og struktur. Det skaber paradokser mellem modstridende faktorer som for eksempel standardisering og lokal tilpasning, forudsigelighed og innovation.

Paradokserne er til stede overalt, og de er velkendte for både ledere og medarbejdere.

LEAD er blandt de fremmeste eksperter i at styrke organisationers paradoksledelse strategisk og operationelt.

Kontakt:

Jan Heiberg Johansen,

Chefkonsulent

+45 21168496
jh@lead.eu

Få et forløb, der skaber den effekt, som I ønsker

I samarbejde med jer skaber vi løsninger med dokumenteret effekt for ledere, medarbejdere og organisationen som helhed. Vi skræddersyer forløbet til lige netop jeres behov.

Se denne video hvor Jan Heiberg Johansen fortæller mere om paradoksledelse.

Vi hjælper jer med at:

 • Identificere veje til at skabe værdi i spændingsfelter for eksempel i at styrke tværgående ledelse
 • Skabe mening og overblik i komplekse organisationer
 • Give nyttige handleveje i modstridende krav

Det kan være, at det er aktuelt for jer i forbindelse med:

 • Strategiudvikling: Identificere unik positionering og høste gevinster heraf
 • Organisationsudvikling: Styrke feedbacksystemer, samspil på tværs og fælles retning
 • Ledelsesudvikling: Styrke fælles sprog, handlekraft og personligt lederskab
 • Implementering og forandringer: Implementere i bund og udnytte forandringspres til at øge sammenhængskraften i organisationen
 • Ledelsessparring: Øge egenindsigt, samarbejdsevner og handlekraft
 • Specialistudvikling: Øge anvendelsen af organisationens viden og kapaciteter

Udviklingsforløbet

Hos LEAD har vi udviklet tre unikke spor som sætter effektiv paradoksledelse i centrum:

 • Spor 1 – Udviklingsplan – skab værdi via spændingsfelter
 • Spor 2 – Ledergruppen – fælles sprog for ledelse og handlekapacitet
 • Spor 3 – Den enkelte leder – skab et paradoksalt mindset

Nogle af vores kunder er

Du er måske også interesseret i...