Pædagogisk udvikling

Teamudvikling og medarbejderudvikling i skoler og dagtilbud

Vi rådgiver og underviser teamkoordinatore, ledere, lærer og pædagoger i, hvordan man sammen kan udvikle en læringskultur hvor man arbejder databaseret, lærer af hinanden og systematisk reflekterer over hverdagens udfordringer og potentialer for at levere endnu bedre kvalitet.

Vi inddrager alle led – ledere, medarbejdere og de særlige ressourcepersoner som f.eks faglige fyrtårne, vejledere og teamkoordinatorer som skal i spil for at håndtere alle Elevers/børns læring og trivsel optimalt.

Pædagogisk udviklingKontakt:

Kim Martin Nielsen,

Managing partner, København

+45 31 37 74 62

kmn@lead.eu

Læs mere her

Vores udgangspunkt er ofte en kombination mellem to elementer:

  • De fagprofessionelles viden og erfaring om pædagogisk udvikling i hverdagen.
  • Vores mange års erfaringer inden for udvikling af stærke teams, professionelle læringsfællesskaber og feedbackkulturer.

Eksempler på ydelser inden for teamudvikling og styrkelse af refleksions- og feedbackkultur

  • Fra teams til professionelt læringsfællesskaber… hvordan?
  • Distribueret ledelse – hvordan hjælper i teamkoordinatorer og vejledere ”ud over rampen”?
  • Uddannelse for teamkoordinatorer – hvordan udføres rollen i praksis?
  • Design af værktøjer til teamudvikling og teamudviklingsamtaler
  • Facilitering af teamudviklingssamtaler
  • Øget medansvar i hele organisationen.
  • implementering af Nye tiltag og metoder