Ledelses- og styringsaudit

Mange organisationen oplever at:

  • Kompleksiteten stiger og kan bringe ledelseskæden ud af takt, når nye ledelses- og styringstiltag bliver lagt ovenpå de eksisterende. Det kan gøre det vanskeligt at orientere sig som leder og som medarbejder.
  • Der mangler overblik over ledelse og styring i organisationen hvilket betyder, at risikoen for alvorlige fejl og kriser stiger.

Vi analyserer din ledelses- og styringskæde og leverer en rapport, der indkredser kvaliteten af ledelse og styring og indikerer, hvor der er svage led i kæden. På baggrund heraf får I anbefalinger til en række konkrete udviklingstiltag.

Ledelses- og styringsauditKontakt:

Jan Heiberg Johansen,

Chefkonsulent

+45 21 16 84 96

jh@lead.eu

Læs mere her

Analyse, rapport og anbefalinger

Ydelsen omfatter, at vi gennemfører en analyse af jeres ledelses- og styringssetup på tværs af organisationen, hvilket eksempelvis kan omfatte:

  • Kvalitativ og kvantitativ analyse af effektivitet og sammenhæng i ledelseskæden
  • Bestyrelses- og direktionsassesment
  • Styringsgennemgang af centrale processer og procedurer
  • Gennemgribende risikoanalyse med henblik på at identificere styringsrisici
  • Kulturanalyse med henblik på at identificere styrkepositioner og potentielle dysfunktionelle aspekter i ”den uformelle organisation”

På baggrund heraf får I en rapport baseret på kvantitative og kvalitative data samt anbefalinger til en række konkrete udviklingstiltag.

LEAD er ansvarlig for den samlede analyse og involverer efter aftale virksomhedens egne ressourcer/kompetencer samt spidskompetencer i sit partnernetværk

Vi tilpasser og skræddersyer ydelsen, så den matcher jeres specifikke behov