Kunde- og brugerrejser

Kunderejsen, brugerrejsen, borgerrejsen, patientrejsen – kært barn har mange navne afhængigt af sammenhængen, men det centrale er i alle tilfælde, at dette er en metode til at afdække brugerens perspektiv.

Som metode sætter kunde- og brugerrejsen nemlig brugeren i centrum og skaber herigennem motivation for kvalitetsudvikling og forbedring.

LEAD hjælper dig til at skabe de bedste kunde- og brugerrejser for jeres kunder og brugere.

Kontakt:

Stephanie Semay Bäckström,

Partner

+45 31 37 35 70

sb@lead.eu

Hvad er kunde- og brugerrejser?

Kunde- og brugerrejsen er en kronologisk kortlægning af den oplevelse, en bruger har med et givent produkt eller en given service. Dette kan både være en arbejdsproces eller et borgerforløb. Kunde- og brugerrejser kan som metode anvendes til at formidle den nuværende oplevelse eller til at formidle brugen af en ny løsning.

Hvorfor anvende kunde- og brugerrejser?

Gennem kunde- og brugerrejser er det muligt at få et overordnet og trinvist billede af arbejdsprocesser eller borgerforløb. Kunde- og brugerrejser sikrer, at der fastholes et fokus på, hvordan en given løsning opleves af brugeren i den kontekst, som brugeren indgår i. Desuden bliver forbedringsmuligheder, dobbeltarbejde og forskellige sammenhænge synliggjort i udarbejdelsen af brugerrejsen, og tværfaglige grupper opnår en fælles forståelse for hinandens arbejdsprocesser eller for brugerens forløb.

Her kan du se et case-eksempel om arbejdet med brugerrejser på Aarhus Universitetshospital.

Case: Aarhus Universitetshospital

Kunder

Læs mere

Hos Thisted Kommune blev brugerrejser anvendt i forbindelse med et talentprogram. Her blev brugerrejser bl.a. brugt som en øjenåbner i forhold til, hvordan de forskellige enheder kunne udvikle sig.