Certificeringskursus i effect-profilen

Effect-profilen er et praksisnært udviklingsværktøj, der hjælper ledergrupper til at blive mere effektive. Ved at gennemføre en effect-profil får ledergruppen et værdifuldt billede af, hvor gode resultater de skaber, hvad der fungerer særligt godt, og hvor der ligger udviklingspotentialer.

Ved at deltage i certificeringskurset opbygger du kompetencer til at anvende effect-profilen i dit arbejde med at rådgive og udvikle ledergrupper, der bidrager til stærkere samarbejder på tværs og bedre resultater i løsningen af kerneopgaven.

Kontakt:

Rasmus Thy Grøn,

Chefkonsulent

+45 20 21 94 25

rtg@lead.eu

Læs mere her

På certificeringskurset får du:

  • 2 undervisningsdage med forplejning
  • Bog og kursusmappe
  • En gratis effect-profil til træningsbrug
  • 1 times individuel sparring og opfølgning

 

Certificeringskurset består af 5 moduler, der tager dig igennem alle faserne i anvendelsen af effect-profilen og veksler mellem workshop-baseret undervisning og træning i praksis. Neden for kan du se et overblik over indholdet i modulerne:

Om effect-profilen
Effect
er et forskningsbaseret og praktisk profilværktøj. Det er baseret på flere års forskning, der viser, at profilens 27 faktorer har afgørende betydning for effektiviteten i ledergrupper.

Relevante bøger

Effektive Ledergrupper

Nyere forskning viser, at effektive ledergrupper er afgørende for stærk implementering af beslutninger, integration af tværgående samarbejder og for at øge produktiviteten på vores arbejdspladser. Et banebrydende samarbejde mellem førende forskere og praktikere fra Norge og Danmark har undersøgt effektive ledergrupper i en Leadership Pipeline-optik (dvs. på forskellige lederniveauer) og sammenfattet den bedst funderede og mest praktiske viden fra de sidste fyrre års forskning i ledergrupper og beslutningsteam. Resultaterne er samlet i denne bog, som bl.a. viser, at disciplinen at sætte, drive og udvikle effektive ledergrupper kræver tre ting:

 

  • Et skarpt blik for de resultater en ledergruppe kan og skal sikre – tilpasset det lederniveau gruppen er på.

 

  • En intelligent ledergruppestruktur i organisationen med tydelige resultatkrav og klare formål.

 

  • En stærk forståelse for hvordan der skabes effektive arbejdsprocesser og gode forudsætninger for ledergruppen – tilpasset topchefgrupper, mellemledergrupper eller frontlinjeledergrupper.

Læs et uddrag af bogen her.

Kunder

Læs mere

”HR og Arbejdsmiljø har fået certificeret fire konsulenter i anvendelsen af den forskningsbaserede effect-profil til udvikling af effektive ledergrupper. Certificeringskurset gav med den tætte kobling af teori og praksis et grundigt indblik i forskningen bag effect-profilen samt et indgående kendskab til anvendelse af effect-profilen i praksis gennem både praktisk træning og best practice-redskaber og procesgreb.

Effect-profilen har givet os et solidt og forskningsbaseret fundament og framework at arbejde med ledergruppeudvikling ud fra, hvilket har styrket vores praksis og effekten af de udviklingstiltag, vi igangsætter i organisationens ledergrupper. Effect-profilen har givet et nyt blik på, hvad der skal til for at udvikle effektive ledergrupper. Jeg kan anbefale udviklingskonsulenter, der arbejde med ledergruppeudvikling, at anvende dette værktøj.”

– Johanne Cecilie Andersen, Leder af HR og Arbejdsmiljø, Guldborgsund Kommune

Læs mere

I løbet af efteråret og vinteren 2016-2017 har Ledergruppen i Center for Børn, Unge og Familier i Aalborg Kommune været igennem et udviklingsforløb med afsæt i effect-profilen. Formålet med forløbet var at understøtte udviklingen fra at være en gruppe af ledere til at være en ledergruppe – at blive en effektiv ledergruppe på sigt.

Læs mere

I forlængelse af en omorganisering i Socialafdelingen gennemførte LEAD et skræddersyet ledergruppeudviklingsforløb i den nyetablerede, større ledergruppe i perioden efteråret 2016 til vinteren 2017.

 

Udviklingsforløbet tog afsæt i effect-profilen, der blev brugt til at afdække ledergruppens udviklingspotentialer og til at strukturere udviklingsforløbet. Gennem forløbet blev der bl.a. arbejdet med at skabe fælles retning i den nye ledergruppe, lære hinanden bedre at kende og med at styrke ledergruppens mødepraksis og funktionsevne.

 

Forløbet styrkede den samlede ledergruppes formål og retning, ligesom det også gav anledning til bl.a. at effektivisere og ændre ledergruppens mødepraksis.

Læs mere

”LEAD gennemførte et ledergruppeudviklingsforløb for min ledergruppe i Center for Familie og Handicap i efteråret 2016.

Udviklingsforløbet tog afsæt i den forskningsbaserede effect-profil, der gav os et ny blik på vores egen funktionsevne og et fælles sprog om det at være en effektiv ledergruppe. Forløbet fik os rystet tættere sammen som ledergruppe og blev afsættet for at drøfte temaer omkring vores egen funktionsevne, som vi ikke tidligere havde taget fat i.

Gennem forløbet fik vi skabt et fælles billede af, hvad ledergruppens vigtigste resultater og leverancer er og optimeret vores måde at samarbejde på i ledergruppen. Vi er nu i fuld gang med at implementere resultaterne af vores forløb.”

– Niels Sandemann, Familie – og handicapchef, Rebild Kommune