360-graders ledelsesevalueringer

Ledelsesudvikling kræver adfærdsindsigt og mod til at ændre.

Vi hjælper dine ledere til at bedrive bedre ledelse og styrke strategisk ledelse i din organisation.

Mange ledere bedriver ledelse uden at være bevidste om, hvilke kompetencer de lykkes med og hvilke udviklingsområder, der skal arbejdes videre på. For os i LEAD handler ledelse om adfærd – ledelse er derfor noget, som vi hele tiden kan afstemme, forfine og udvikle. Vi ser et potentiale for bedre ledelse i alle organisationer og derved bedre løsning af kerneopgaven.

Kontakt:

Maja Nyboe Bjerrehuus

Chefkonsulent

+45 28 34 19 65

mb@lead.eu

Få skræddersyede forløb eller plug-and-play løsninger

LEADs ekspertise i ledelsesevalueringer tager afsæt i ledelsespsykologi kombineret med organisations- og forretningsforståelse. Vores evalueringsmetoder bærer præg af, at vi er tro mod vores faglighed og tør udfordre igennem din organisations ledelse med henblik på at nå sit fulde potentiale. Dette gælder for udvikling af ledelsespraksis for den enkelte såvel som strategisk ledelse, der eksempelvist kan give dig et datadrevet ledelsesgrundlag og indsigt i din organisations beslutningskompetencer samt implementerings- og gennemslagskraft.

Vi skræddersyer evalueringsmodeller med afsæt i din organisations kultur, behov og ønsker for at sikre synlig effekt og udvikling. Dette gøres ved, at vi i samarbejde med dig, grundigt analyserer hvilke ledelsesparametre, der er kritiske for din organisations ledelse, udvikling og løsning af kerneopgaven.

LEADs repertoire af ledelsesevalueringsmetoder spænder over et bredt felt af udviklingsværktøjer. Disse kan enten skræddersyes efter dit behov eller benyttes som standardiseret ”plug-and-play”. Fælles for metoderne er, at vi i samarbejde med dig vil finde den bedste type af evaluering.

Vi arbejder med dig hele vejen rundt om evalueringen og kan både agere som sparringspartnere, konsulenter på udviklingsprocessen før og efter evalueringen, træne jeres interne konsulenter i at arbejde med evalueringen og meget mere. Læs bl.a. om vores interne evalueringsuddannelse: Indsæt link.

Kunder

Læs mere

Sparring og workshops i forbindelse med ledelsesevaluering

”Stephanie har været et rigtig godt forskningsmæssigt aktiv, ligesom hun har været en hjælpsom coach i forhold til at designe spørgeramme og planlægge processer, hvor ledere, medarbejdere og konsulenter føler sig inddraget og kvalificerede til at gennemføre ledelsesevalueringen. Hun underviser og coacher med stor faglig dybde og formår at gøre teori let tilgængeligt og direkte overførbart til praksis. Tilbagemelding fra konsulentgruppen har været, at der er kommet ro på opgaven, og at de føler sig trygge og godt klædt på til eventuelle svære samtaler med nogle ledere. Hendes professionelle og kvalificerede måde at facilitere workshops på har medført, at vi blandt andet har fået et mere ensartet udgangspunkt og fælles sprog i forhold til at løse ledelsesevalueringsopgaven.”

– Ulla Kirkedal, HR Chefkonsulent, Landbrug og Fødevarer

Læs mere

“Vi stod overfor at skulle gennemføre en 3i1 måling. Vi havde tre forskellige firmaer inde og præsentere deres produkter. Vi var ikke i tvivl, efter at Stephanie fra LEAD havde givet en præsentation. Det skyldes ikke mindst den professionelle og forskningsbaserede tilgang, som LEAD har og til stadighed leverer.

Jeg har en oplevelse af, at vi får en højt kvalificeret konsulentydelse, der er præget af en særdeles engageret og professionel tilgang. Det er også min oplevelse, at LEAD evner at opfange og “læse” vores kultur og sørge for at få det bedste frem hos os.

Vores udgangspunkt var at få hjælp til udvikling og gennemførelse af en 3i1-undersøgelse. Vi var så inspireret af den faglige tilgang, som LEAD er eksponent for, at vi bad dem hjælpe os med at færdiggøre vores nye ledelsesgrundlag, som vi skulle bruge til vores 3i1-undersøgelse. Vi er nu godt på vej til at færdiggøre vores 3i1-undersøgelse, som af vores ledere og medarbejdere roses for at være både overskuelig, gennemsigtig og med høj medarbejderindflydelse. En svarprocent på 83 taler sit eget sprog. Det hører med til historien, at vi med LEAD har følt os godt hjulpet gennem hele processen og derved er kommet godt i hus, – ja faktisk i langt højere grad end jeg havde troet muligt.”

– Søren Henriksen, HR-chef, Ishøj Kommune

Læs mere

”Med stor succes har vi i Skive Kommune – i tæt samarbejde med LEAD – udviklet vores ledelsesgrundlag og første ledelsesevaluering og trivselsmåling uden tal og grafer.

Vi har i den grad opnået vores mål om øget udvikling, fælles forståelse og styrket ledelsesadfærd, da samtlige ledere og medarbejdere svarede ”JA” til, at de fik mulighed for at tale om dét, som var vigtigt ift. ledelse og trivsel.”

– Ricki Laursen, HR-chef, Skive Kommune

Læs mere

LEAD har bistået Holbæk Kommune i gennemførsel af en Leadership Pipeline-ledelsesevaluering lavet på baggrund af Holbæk Kommunes nye ledelsesgrundlag “En stærk medspiller”.

Først blev der gennemført en baseline-ledelsesevaluering i 2016, som blev gentaget i 2017 for at kunne lave intern benchmark.

Imellem de to evalueringer blev der igangsat lederudviklingsforløb på tværs af kommunen for bedst at kunne støtte ledere og organisation i udviklingen mod stærkere ledelse – og derved stærkere resultater.

Læs mere

“I 2014 arbejdede vi i Odsherred Kommune sammen med Stephanie omkring en ledelsesevaluering, som skulle knytte sig til Leadership Pipeline-arbejdet.
Det endte med at blive en 3-i-1-måling med udarbejdelse af spørgerammer, gennemførelse af workshops, formidling af resultater m.m.

Det var på alle måder en fornøjelse at arbejde med Stephanie. Hun formår at kommunikere med alle fra direktionen til medarbejder med stor empati.

Den store teoretiske viden bliver på dygtigste vis omsat til et praktisk udtryk, der er let at arbejde med.

Stephanie er yderst professionel i sin fremtoning og i sit arbejde og besidder en ganske imponerende arbejdskapacitet, hvor der bliver leveret til aftalt tid!”

– Kirsten Markvardsen, HR-chef, Odsherred Kommune

Læs mere

“I forbindelse med en ledelsesevaluering har Rebild Kommune i 2016 samarbejdet med Stephanie Bäckström.

Stephanie har været sparringspartner omkring den samlede proces, hvor hun har tilført os både inspiration og den nyeste teori og viden indenfor området.

Som en del af forløbet har Stephanie planlagt og faciliteret 2 opvarmningsworkshops forud for målingen samt en efterfølgende workshop for ledere, der satte lederne i stand til at forstå og arbejde med eget evalueringsresultat. Sideløbende har hun på fornemste vis klædt både interne konsulenter og den samlede direktion på til opgaven.

Stephanies tilgang er meget lyttende, imødekommende og professionel. Hun har blik for den organisatoriske kontekst og formår at tilpasse den enorme viden og erfaring, hun har, til gode løsninger for vores organisation. Hun har både blik for helheden og detaljen, hvilket har givet os tryghed og tillid i samarbejdet.

I forbindelse med kommende opgaver samarbejder vi meget gerne med Stephanie igen”.

– Bolette Abrahamsen Toft og Pernille Byskov Hillersborg, HR udviklingskonsulenter, Rebild Kommune

Læs mere

“Jeg kan varmt anbefale samarbejdet med LEAD og Stephanie Bäckström i større udviklingsprojekter, hvor der er tale om at udvikle helt nye koncepter med stor kompleksitet.

Vi har haft meget glæde af samarbejdet med Stephanie i forbindelse med udvikling af vores nye 3i1 undersøgelse, hvor vi har samlet målinger om ledelse, trivsel og psykisk APV.

Kompleksitet er stor, når en så omfattende proces skal gennemføres med involvering af interessenter fra alle dele af organisationen, udvikling af de mange spørgerammer og ikke mindst få skabt en sikker effektiv IT-understøttelse.”

– Runa Brøchner, HR Chef, Skanderborg Kommune.

Læs mere om Runas erfaringer, samt hvorfor og hvordan Skanderborg Kommune måler på ledelse i artiklen bragt i HR Chefen ved at klikke på globussen ovenfor.

Læs mere

LEAD har samarbejdet med Københavns Kommune om evaluering af skoleledelse i grupper på baggrund af forskning foretaget af Viviane Robinson.

Læs mere

Anonym statslig organisation:
6.200 ansatte deltog i 2015 i en stor statslig organisations ledelsesevaluering lavet på baggrund af deres nye ledelsesprofiler.

Kommentarer om samarbejdet:

“Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Stephanie Bäckström i 2014 og 2015 om gennemførelsen af en ny ledelsesevaluering – linet op til det nye Ledelsesgrundlag, som er inspireret af Leadership Pipeline-modellen, som LEAD vandt udbuddet om og implementerede i alle 6 forretningsområder.

Stephanie var tovholder fra LEAD og kontaktpersonen til Enalyzer (den tekniske del) med hensyn til ledelsesevalueringen.

Det har været et ualmindeligt godt bekendtskab! Stephanie har med kyndig hånd styret tidsplan og indhold og været topforberedt til hvert eneste møde. Dagsordenen har været logisk og stringent – Intet overladt til tilfældigheder, men samtidig rummelig til at trække nye tanker ind. Tilmed har hun et yderst imødekommende og behageligt frisk væsen, der også er i stand til at vise en stor fleksibilitet, når tidspresset stiger, og HR har måttet presse tidsplanen.

Stephanie vender altid hurtigt tilbage, når der er brug for ekstra kontakt og har udvist enorm hjælpsomhed og altid på en serviceorienteret måde og kompetent måde.

Stor tilfredshed da Stephanie præsenterede resultatet af evalueringen, så underdirektøren i HR efterfølgende kunne formidle resultaterne videre til Direktionen. Præsentationen var klar og forstod at fremhæve det væsentlige på kort tid. Der blev svaret begavet og med stor ekspertise på spørgsmål af meget forskellig karakter. Det træder tydeligt igennem, at Stephanie har en usædvanlig stor erfaring på området. Når alt så bliver forklaret veloplagt og engageret i et tydeligt sprog, som alle forstår, kan der ikke ønskes mere!

Stephanie har endvidere givet inspiration til, hvordan vi kan følge op på evalueringen for at få det største udbytte hjem til organisationen.

De varmeste anbefalinger af en ekstern konsulent vil jeg gerne tildele Stephanie”.

– Projektleder

Relevante artikler