Styrket ledelse med den Offentlige Leadership Pipeline

Leadership Pipeline tilgangen handler om at sikre rette ledelse på rette niveau.

Vi har hjulpet rigtig mange organisationer med at skabe bedre resultater gennem styrket ledelse.

Konkret trækker vi på erfaringer fra arbejde med LeadershipPipeline i praksis med +5000 ledere i +80 danske organisationer.

Kontakt:

Rasmus Thy Grøn,

Partner

+45 20 21 94 25

rtg@lead.eu

Skab bedre resultater gennem styrket ledelse

Ledelsesudvikling handler om, du tilpasser din ledelsesstil, dine metoder og tilgange samt din selvforståelse som leder alt efter ledelsesopgaven.

Tilgangen er blandt andet effektiv, når du skal onboarde nye ledere eller, når du vil sikre, at samtlige HR-processer og systemer peger i samme retning.

Kort fortalt handler Leadership Pipeline-tilgangen om at opbygge lederes og organisationers evne til at sikre:

 1. Rette ledelse på rette niveau:
  Effektiv ledelse på hvert niveau kræver forskellige arbejdsværdier, færdigheder og prioriteter. Enhver organisation har sin specifikke ”pipeline”, som er påvirket af organisationens hierarkiske opbygning, kultur, ydelser, historik m.m. Et skifte fra ét ledelsesniveau til et andet kræver både tillæring og aflæring samt rummer en række faldgruber, man som leder skal være opmærksom på.
 2. Et fælles ledelsessprog:
  Organisationen skal definere fælles krav og forventninger på hvert ledelsesniveau eksempelvis ved at formulere et ledelsesgrundlag.
 3. En værdikæde for ledelse:
  De ledelsesunderstøttende redskaber skal tilpasses efter det fælles ledelsessprog, så I sikrer en strategisk rettet og systematisk understøttelse af ledere og ledelsestalenter.

I arbejdet tager vi udgangspunkt i mange års praksiserfaring og forskning inden for feltet.

Vi trækker især på et 3-årigt forskningsprojektet foretaget af Kristian Dahl og Thorkil Molly-Søholm, hvor 15 offentlige organisationer deltog bredt repræsenteret af både kommuner, regioner og staten. Projektet bygger videre på en af de sidste 10 års mest indflydelsesrige ledelsesteorier i de største private organisationer, nemlig Leadership Pipeline.

Resultatet af projektet er en Leadership Pipeline-baseret tilgang til ledelsesudvikling målrettet og tilpasset den danske offentlige sektor.

Vil du styrke ledelsen i din organisation?
Med afsæt i vores store mængde praktiske erfaringer kombineret med vores forskningsmæssige og teoretiske indblik skræddersyer vi et forløb, der er tilpasset din organisations behov og indsatsens konkrete formål.

Kontakt Rasmus, hvis du vil høre mere.

Det siger kunderne

”Igennem hele processen om udvikling og implementering af vores nye Leadership Pipeline-baserede ledelsesgrundlag var der fokus på massiv inddragelse af organisationens ledere og vores organisatoriske pejlemærker.

Her 3 år efter, at det nye ledelsesgrundlag blev lanceret, lever det stadig i bedste velgående ude i organisationen og danner rammen for styrket ledelse og for vores ledelsesudviklingsaktiviteter.”

– Line Holm Jacobsen, HR-projektleder, Holbæk Kommune

“Den Offentlige Leadership Pipeline er ikke en smart managementtrend, der kommer og går. Det er sund fornuft sat på formel. Det er sådan, ledelse i det offentlige er, og det er derfor, vi bygger vores organisation på det.”

– Tommy Christiansen, Kommunaldirektør, Hjørring kommune

”Vi kan nu kigge tilbage på de sidste 2 års arbejde og har gennem forløbet mærket en forandring i den måde, vi som organisation tænker og udøver ledelse. Nogle af de mest centrale resultater af arbejdet er, at vi har fået et fælles sprog om ledelse, en større forståelse for hinanden og en tydelighed omkring, hvad der forventes af den enkelte leder og af os i fællesskab.”

– Ulrik Andersen, Kommunaldirektør Thisted Kommune

Inspirationsvideo

Relevante bøger

Leadership Pipeline i den offentlige sektor

Gennem ledelsesteorien den Offentlige Leadership Pipeline tages læseren med på en rejse ind i hjertet af offentlig ledelse. Med afsæt i righoldige eksempler og fortællinger fra virkeligheden gives en unik indsigt i:

 • Hvad der kendetegner offentlige ledere, der lykkes, og ledere som mislykkes
 • Hvilke mekanismer der får lederkarrieren til at køre af sporet – og hvilke der får karrieren til at tage fart
 • Hvordan den offentlige organisation bedst muligt kan understøtte den rette ledelse på de enkelte lederniveauer og udvikle ledertalenter.

Bogen er baseret på et treårigt dansk, praksisorienteret forskningsprojekt med deltagelse af 15 offentlige organisationer bredt repræsenteret af kommunerne, regionerne og staten. Projektet har videreudviklet en af de sidste 10 års mest indflydelsesrige ledelsesteorier i de største private organisationer, Leadership Pipeline, og har målrettet og tilpasset den til den danske offentlige sektor.

Læs første kapitel i bogen:

Kunder

Læs mere

LEAD har samarbejdet med Politi og Anklagemyndigheden om en større organisationsintervention, hvor ledelsesgrundlag, ledelsesorganisering og ledelsespraksis grundlæggende skulle forandres. Organisationsforandringerne tog udgangspunkt i den Offentlige Leadership Pipeline og indebar udvikling af målrettede lederudviklingsaktiviteter i følgende fire spor:

 

 • Udvikling af ledelsesgrundlag
 • Konsulentuddannelse
 • Lederuddannelsesprogram
 • Lederevaluering

Læs mere

LEAD og Implement arbejdede tæt sammen om at designe og gennemføre anden halvdel af et udviklingsprogram for topledelsestalenter i statsadministrationen. Målet for forløbet var at udvikle og modne talenter til at indtræde i en offentlig toplederstilling. Forløbet indeholdte tre hovedelementer:

 

 1. Fællesmoduler: På fællesmodulerne fik deltagerne indsigt i nye teorier og besøg fra topledere, der bragte inspiration ift. varetagelse af rollen som departementschef.

 

 1. Forløb med individuelle samtaler: I de individuelle samtaler fik deltagerne personlig sparring, coaching og rådgivning med afsæt i deres personlige Hogan-profil.

 

 1. Ledelsesprojekt fra egen hverdag: Ledelsesprojektet fra egen hverdag havde en personlig og en organisatorisk del. Deltagerne arbejde med begge dimensioner undervejs i forløbet.

Læs mere

Vejdirektoratet ønskede at professionalisere og effektivisere den samlede ledelsesstruktur og ledelsespraksis. Derfor blev der designet og udviklet et forløb, der rettede fokus mod rette ledelse på alle niveauer.

Gennem intensive workshops med direktører såvel som øvrige lederlag blev der udviklet en Leadership Pipeline-struktur. Derefter blev der med afsæt i Leadership Pipeline gennemført et træningsforløb til styrkelse af ledelse på alle niveauer samt udviklet nye LUS/GRUS-koncepter, People review-koncept m.m.

Læs mere

En anonym, statslig organisation ønskede en ”turn around” og effektivisering af den samlede ledelsespraksis samtidig med en omfattede strategiimplementering. Derfor blev der designet og udviklet et omfattende forløb, der rettede fokus mod at implementere strategien og samtidig optimere rette ledelse på alle niveauer ud fra en Leadership Pipeline-tilgang.

 

I projektet var der fokus på at skabe udvikling og effekt på tre niveauer:

 • Individniveau: Udvikling af det personlige lederskab gennem test og coaching
 • Gruppeniveau: Udvikling af samarbejdet og opgaveløsningen i ledergrupperne
 • Organisatorisk niveau: Udvikling af organisationen med fokus på reel forankring og implementering af strategier.

Læs mere

”I perioden 2016-2018 har LEAD bistået Thisted Kommune med udvikling og implementering af et Leadership Pipeline-baseret ledelsesgrundlag. Vi har igennem hele forløbet haft stor gavn af LEADs store erfaring med at arbejde med udvikling af skræddersyede ledelsesgrundlag med afsæt i den nyeste forskning i offentlig ledelse og i den Offentlig Leadership Pipeline.

Resultatet blev et ledelsesgrundlag, der med afsæt i kommunens strategi er blevet et fælles pejlemærke for hele organisationen. Udviklingsprocessen skete med massiv inddragelse af organisationens ledere, hvilket tydeligt har vist sig i den efterfølgende implementeringsproces.

Implementeringen af det nye ledelsesgrundlag blev drevet af direktører og chefer i tæt samspil med LEAD, der faciliterede implementeringsseminarer, hvor lederne blev klædt på til at drive de lokale implementeringsaktiviteter hjemme i egen enhed.

Vi kan nu kigge tilbage på de sidste 2 års arbejde og har gennem forløbet mærket en forandring i den måde, vi som organisation tænker og udøver ledelse. Nogle af de mest centrale resultater af arbejdet er, at vi har fået et fælles sprog om ledelse, en større forståelse for hinanden og en tydelighed omkring, hvad der forventes af den enkelte leder og af os i fællesskab.

– Ulrik Andersen, Kommunaldirektør, Thisted Kommune

& Lone Becker, Direktør for Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen, Thisted Kommune

Du er måske også interesseret i....