Projektledelse

Projektledelse og professionel projektkultur

God projektledelse og en professionel projektkultur er ikke blevet mindre relevant med tiden. Den digitale- og agile transformation kalder måske på andre kompetencer og modeller end den klassiske lineære vandfaldsmodel og styringstanke. Den professionelle projektleder med hjerne og hjerte på rette sted går dog ikke lige sådan af mode.

Kontakt:

Jane Søgård Hansen,

Chefkonsulent

+45 25 55 01 01

jsh@lead.eu

Hvad er projektledelse?

Projektledelse i praksis er ansvaret, rollen og opgaven med at planlægge, organisere og styre en afsat mængde ressourcer frem mod et fastlagt mål og formål. Som fagområde trækker projektledelse på elementer fra både styring og ledelse. Det ligger i projekters natur, at de skaber forandringer. Derfor vil projektledelse som regel også være tæt forbundet med forandringsledelse og kommunikation.

 

Vores tilgang til projektledelse
I LEAD arbejder vi med metoder og tilgange, der svarer til det, situationen kalder på. Det kan være klassisk planlægning og styring, en systemisk-relationel tilgang eller typisk en kombination af disse men altid med fokus på det, projektet er sat i verden for at skabe – gevinsten eller værdiskabelsen.

Dette skifte til også at fokusere på gevinster og adfærd, betyder selvfølgelig også, at projektledelse ikke længere begrænser sig til teknisk ledelse men også må indeholde forandringsledelse.

Vi har hjulpet flere offentlige og private virksomheder med at lykkes med projektledelse og professionel projektkultur gennem tiden. Både i forbindelse med Projekt-, program- og porteføljeledelse samt udvikling af projektgrundlag, projektmodel og projektkultur. Se eksempelvis vores uddannelse Professionel forandringsledelse og proceskonsultation, der er en proces- og forandringsorienteret projektlederuddannelse.

 

Program og portefølje

I en tid, hvor forandringen går hurtigere end nogensinde har virksomheder brug for porteføljeledelse og for redskaber, der kan gøre prioriteringen lettere. Med professionel program- og porteføljestyring og -ledelse skærper du fokus på, om virksomheden flytter sig hurtigt nok i den rigtige retning i forhold til omgivelserne, kundernes eller brugeres krav, økonomi og strategi.

I LEAD er vi optaget af samspillet mellem porteføljestyring, program- og projektledelse – netop fordi det er så tydeligt, hvilken værdi, det bringer virksomhederne, når de rigtige initiativer prioriteres i respekt for ressourcer, økonomi og strategi.

Alligevel er disciplinen stort set fraværende, når man løfter blikket ud over de lederuddannelser, der findes i Danmark. Den typiske porteføljeleder er født af projektvejen, og det faktum efterlader et kæmpegab mellem ledelse og den eksekveringsmotor, en sund projektkultur i virkeligheden er.

Vi tilbyder skræddersyede forløb, der tager udgangspunkt i de behov udfordringer, I har i din organisation.