Lederens VersatilitetsIndeks (LVI)

De fleste ledere har en forkærlighed for en særlig ledelsesstil. Konsekvensen er, at lederens adfærd bliver ubalanceret og ensidig.

Virkeligheden kræver imidlertid, at du som leder hele tiden kan skifte spor, tilpasse dig og anvende flere modsatrettede ledelsesstile for at lykkes.

Versatil ledelse er en mere agil, situationstilpasset og effektiv ledelsesstil.

En versatil leder formår at balancere såvel den styrende og støttende ledelsesstil som den strategiske og operationelle ledelsesstil – og versatile ledere er derfor dokumenteret mere effektive ledere.

Vi udvikler lederes versatilitet, så de kan agere mere balanceret og effektivt i lederrollen.

Kontakt:

Niels-Henrik Sørensen,

Managing Partner

+45 23 35 45 50

nhs@lead.eu

Udvikling af effektivt lederskab - med udviklingsværktøjet LVI

En af nøglerne til effektiv ledelse i dag er versatilitet – dvs. evnen til at anvende et bredt repertoire af ledelsesstile i den rette balance med omverdenens krav.

Det indebærer at mestre evnen til at læse omverdenens behov og samtidigt reflektere over, hvordan egne vaner og fordomme kan præge udfaldet af opgaveløsningen.

Lederens Versatilitetsindeks (LVI) – et 360-graders udviklingsredskab
LVI giver den enkelte leder indblik i egne ledelsespræferencer, faldgruber og udviklingspotentialer gennem feedback fra lederens underordnede, sideordnede og chefer.

Kort fortalt er Lederens VersatilitetsIndeks en metode til udvikling af lederens evne til at balancere 4 modsatrettede ledelsesstile.

  • Styrende ledelsesstil: Lederen skal kunne træde til og tage styringen, give den nødvendige feedback samt holde folk ansvarlige, når der er behov for det.
  • Støttende ledelsesstil: Samtidig skal lederen kunne trække sig tilbage og udvise tillid, bemyndige og skabe mulighed for, at andre kan bidrage der, hvor løsningen ikke viser sig hurtigt.
  • Strategisk ledelsesstil: Lederen skal kunne forberede organisationen til fremtiden ved at sætte retning, understøtte innovative løsninger og skabe langsigtet vækst.
  • Operationel ledelsesstil: Samtidig skal lederen også have orden i processer og organisering samt kunne holde fokus på de kortsigtede resultater, der skabes i hverdagen gennem eksekvering og effektive arbejdsgange.

 

 

Lederens evne til at balancere styrende, støttende, strategisk og operationel ledelse måles på en ny skala, som angiver hvad lederen opleves at gøre for lidt, lige tilpas og for meget.

Få et skræddersyet forløb eller bliv selv certificeret

Få et skræddersyet forløb

Alle forløb skræddersyes til din organisations behov og ønsker.

Bliv certificeret i LVI
LEAD tilbyder også certificering i Lederens VersatilitetsIndeks, hvor du bliver klædt på til at gennemføre udviklingsforløb med LVI-redskabet i din organisation fra individ til organisationsniveau. Læs mere om certificeringen i Lederens VersatilitetsIndeks.

Inspirationsvideo

Det siger kunderne

“Vi bruger LVI som et værktøj til lederudvikling af vores direktører, fordi den både retter blikket mod, hvorledes adfærd opleves i organisationen og giver anledning til at drøfte, hvordan vores ledere tænker om ledelse.”

– Signe Enemark Kildesgaard, HR-chef, GroupM Nordic

“LVI-360 skaber synlig værdi for Flügger ved at gøre vores ledere bevidste om, hvad de gør godt, hvad de skal gøre mere af, og hvad de skal gøre mindre af for at blive mere effektive. Særligt forståelsen af, at overgjorte styrker reelt bliver en svaghed, bidrager til at højne ledernes effektivitet i organisationen.

Lederne går direkte ud og øver sig på at ændre adfærd – og vores erfaring er, at LVI-360 højner kvaliteten af sparringen mellem lederne og HR.”

– Thomas Thorsøe, HR-chef, Flügger

”LVI er et virkeligt interessant lederredskab. Værktøjet satte rammen for en meget konstruktiv samtale, hvor både feedback og udviklingspunkter blev gjort helt konkrete.
Medarbejder i fokus oplevede et løft og anerkendelse i lederrollen, samtidig med helt konkrete fokusområder, som med få justeringer sætter ind hvor det er nødvendigt. Det skaber både øget troværdighed og selvtillid som leder og i organisationen”

– LVI-certificeret, Kirsten Christensen

Relevante bøger

The Versatile Leader

Kaplan and Kaiser take on leader lopsidedness. Leaders can discover how to make optimal use of their strengths and avoid getting trapped in a one-dimensional mindset that results in too much of a good thing. Based on twenty years of research and extensive work with senior leaders, The Versatile Leader is packed with illustrative cases and practical applications.

Fear Your Streghts

Fear Your Strengths provides tools to help you become aware of your leadership leanings and excesses and provides insights for combatting the mindset that encourages them. It offers a practical psychology of leadership, a better way for leaders to calibrate their performance so that you can make sure your strengths don’t overpower you but rather move you—and your organization—forward.

Kunder

Læs mere

LEAD har gennemført LVI’er i Thisted Kommune som led i et ledelsesudviklingsforløb.

Læs mere

LEAD har bistået Moderniseringsstyrelsen ifm. levering og gennemførelse af LVI’er som led i et

Læs mere

LEAD har gennemført LVI’er for koncernledelsen i Syddjurs Kommune, hvor LVI blev anvendt som redskab til at styrke den enkelte direktør og chefs personlige lederskab. Forløbet havde til formål at understøtte koncernledelsens resultatskabelse i henhold til kommunens vision, strategiske mål og indsatsområder.

Derudover skulle udviklingsforløbet medvirke til at styrke den samlede ledelse af kommunen med fokus på direktørernes og chefernes særlige ansvar som nærmeste samarbejdspartnere for den politiske ledelse og strategiske forandringsledere for den øvrige organisation.

Læs mere

LEAD har bistået Odense Kommune med levering og gennemførelse af LVI’er som led i et ledelsesudviklingsforløb.

Læs mere

LEAD har bistået Justitsministeriet med levering og gennemførelse af LVI’er som led i et ledelsesudviklingsforløb.

Læs mere

“LVI-360 skaber synlig værdi for Flügger ved at gøre vores ledere bevidste om, hvad de gør godt, hvad de skal gøre mere af, og hvad de skal gøre mindre af for at blive mere effektive.

Særligt forståelsen af, at overgjorte styrker reelt bliver en svaghed, bidrager til at højne ledernes effektivitet i organisationen.

Det er et let anvendeligt udviklingsværktøj, der har gjort en forskel både for den enkelte leder, men også for HR og medarbejderne ved at bidrage med et fælles ledelsessprog, der tager udgangspunkt i den simple og konkrete ledelsesmodel, der ligger til grund for 360-målingen.
Lederne går direkte ud og øver sig på at ændre adfærd – og vores erfaring er, at LVI-360 højner kvaliteten af sparringen mellem lederne og HR.”

– Thomas Thorsøe, HR-chef, Flügger

 

Læs mere

“Vi bruger LVI som et værktøj til lederudvikling af vores direktører, fordi den både retter blikket mod, hvorledes adfærd opleves i organisationen og giver anledning til at drøfte, hvordan vores ledere tænker om ledelse.

LVI tilbyder en anden form for 360-graders feedback, end vi tidligere har set, fordi den både indeholder fokus på, hvad lederen beskæftiger sig med, og hvordan de gør det. Og så er guldlok-skalaen ”for meget, for lidt eller lige tilpas” med til at tydeliggøre, om lederen udfylder sit ledelsesrum i den konkrete organisatoriske kontekst.

Vores erfaring med LVI er, at den både giver anledning til refleksion over tankemønstre og ”ideer om ledelse” og anviser konkrete handlinger, som kan implementeres med det samme, og kombinationen af de to dimensioner giver et stærkt afsæt for den videre lederudvikling og dialog.”

– Signe Enemark Kildesgaard, HR-chef, GroupM Nordic

Du er måske også interesseret i…