Den nye syntese

LEAD er blandt de førende rådgivere og undervisere i, hvordan man som politiker, leder og medarbejder i den offentlige sektor fortsat kan levere samme eller bedre offentlig velfærd i en tid med færre ressourcer, stigende krav og øget kompleksitet.

Den Nye Syntese er en forskningsbaseret tilgang til, hvordan man kan arbejde strategisk med at positionere og lede offentlige organisationers skabelse af velfærd.

Kontakt:

Kristian Dahl,

Forretningsdirektør og stifter

+45 28 74 22 20

kd@lead.eu

Fire fokusområder

Tilgangen tager udgangspunkt i 4 fokusområder, man som leder skal kunne mestre:

Compliance:
Ledere af den moderne velfærd skal mestre de klassiske embedsmandsdyder, som handler om at have styr på egen butik, implementere og håndhæve lovgivningen samt overholde budgetterne.

Performance:
Samtidig skal lederne levere mere for mindre samt optimere og effektivisere eksisterende processer og arbejdsgange.

Emergens:
Ledere af den moderne velfærd kan ikke nøjes med ovenstående – for at lykkes med at håndtere fremtidens udfordringer skal de også kunne innovere velfærden sammen med andre og gennem samskabelse og samproduktion finde nye løsninger og bruge teknologier, som er udviklet uden for den offentlige sektor.

Resiliens:
Endelig skal lederne styrke samfundets robusthed og evne til selv at tilpasse sig og håndtere kriser, nye bevægelser og udfordrende hændelser.

LEAD har hjulpet en lang række offentlige organisationer i staten, KL og i lang række danske kommuner med at afsøge mulighedsrummet og det udvidede handlingsrepertoire, som Den Nye Syntese stiller til rådighed.

Det siger kunderne

”Den offentlige sektor er midt i en brydningstid. Der skal findes nye veje til at binde ledelse og styring meget bedre sammen. Lederne i den offentlige sektor skal på én gang have styr på driften, skabe udvikling, spille sammen med omverdenen om opgaveløsningen og kontinuerligt sikre bedre resultater. Det giver den Nye Syntese de offentlige ledere et rigtig godt strategisk grundlag for.”

– Solvejg Schultz-Jakobsen, Sekretariatschef, KL

”Ledelsen af den offentlige sektor er stærkt udfordret. Den Nye Syntese giver en nuanceret og relevant ramme at arbejde med flerhed i kravene til offentlig ledere.”

– Mikael Bech, direktør, KORA

Kunder

Læs mere

LEAD har bistået Finansministeriet i arbejdet med Den Nye Syntese som rammemodel for strategiarbejde på koncernfælles strategiseminarer.

Læs mere

LEAD har rådgivet og undervist ca. 500 offentlige direktører, chefer og ledere på KL’s årlige ledertræf 2016 i, hvordan man kan arbejde i krydsfeltet mellem strategiudvikling, implementering og ledelsesudvikling gennem Den Nye Syntese.

Læs mere

LEAD har bistået Moderniseringsstyrelsen med udvikling og gennemførsel af et strategiseminar, hvor den Nye Syntese dannede den overordnede ramme for seminaret.

Læs mere

Sammen med Kalundborg Kommune har LEAD udviklet et nyt ledelses- og styringsgrundlag for kommunen, hvor metode og løsning af kerneopgaven er tilpasset konteksten

”Nogle enheder havde og vil fortsat have brug for en stram styring og ønsker det også selv, mens andre har brug for mere frihed for at kunne udfolde sig, påtage sig et større ansvar og skabe større værdi.”

Kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen, Kalundborg Kommune

Det integrerede ledelses- og styringsgrundlag bygger på modellen ’den Nye Syntese for Offentlig Værdiskabelse’ med målet er at skabe tydelige, fælles pejlemærker og større råderum til ledelsen i kommunens decentrale enheder.

Læs mere

LEAD har sammen med Hvidovre Kommune udviklet et nyt Ledelses- og Medarbejdergrundlag, som sikrer klare forventninger og rammer til ledelses- og medarbejderrollerne i kommunen.

’’Vi skal udfordre vores kernefortællinger om den gode velfærd, og vi skal bruge den nyeste viden. Vi skal holde fokus på, at det, vi gør, har den ønskede effekt, og vise handlekraft i forhold til de forskellige udfordringer, der altid vil være i en organisation som vores.’’

– Direktør Susan Bjerregaar, direktør Gert Stephan Nelth og kommunaldirektør Nich Bendtsen, Hvidovre Kommune

Det nye Ledelses- og Medarbejdergrundlag i Hvidovre Kommune er inspireret af de fire perspektiver i modellen ’’Den Nye Syntese’’ og skal sammen med kommunens værdier skabe et fundament med tydelige forventninger til deres ledelses- og medarbejderroller.

Relevante bøger

Læs mere

Hvordan kan politikere, ledere og medarbejdere i den offentlige sektor fortsat levere samme eller bedre offentlig velfærd i en tid med færre ressourcer, stigende krav og øget kompleksitet?

I denne bog udforskes, hvorledes alle, der arbejder i den offentlige sektor, kan adressere nogle af de udfordringer, som den offentlige sektor står over for. Afsættet er et internationalt forskningsprojekt indledt af Jocelyne Bourgon i 2006 med deltagelse af over 200 topledere, politikere og forskere fra hele verden. I bogen kobles disse erfaringer til en dansk kontekst.

Et centralt budskab er, at der er brug for en ny og udvidet forståelse af offentlig forvaltning, som bygger bro mellem og udvider handlerummet for offentlige medarbejdere, ledere og politikere. Den Nye Syntese er en direkte anvendelig ramme til at finde nye måder at skabe offentlige resultater af højere værdi med lavere samlede omkostninger for samfundet.

Bogen rummer righoldige internationale såvel som danske eksempler. Læs et uddrag af bogen her.

Du er måske også interesseret i...

Kunder

Læs mere

LEAD har bistået Finansministeriet i arbejdet med Den Nye Syntese som rammemodel for strategiarbejde på koncernfælles strategiseminarer.

Læs mere

LEAD har rådgivet og undervist ca. 500 offentlige direktører, chefer og ledere på KL’s årlige ledertræf 2016 i, hvordan man kan arbejde i krydsfeltet mellem strategiudvikling, implementering og ledelsesudvikling gennem Den Nye Syntese.

Læs mere

LEAD har bistået Moderniseringsstyrelsen med udvikling og gennemførsel af et strategiseminar, hvor den Nye Syntese dannede den overordnede ramme for seminaret.

Læs mere

Sammen med Kalundborg Kommune har LEAD udviklet et nyt ledelses- og styringsgrundlag for kommunen, hvor metode og løsning af kerneopgaven er tilpasset konteksten

”Nogle enheder havde og vil fortsat have brug for en stram styring og ønsker det også selv, mens andre har brug for mere frihed for at kunne udfolde sig, påtage sig et større ansvar og skabe større værdi.”

Kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen, Kalundborg Kommune

Det integrerede ledelses- og styringsgrundlag bygger på modellen ’den Nye Syntese for Offentlig Værdiskabelse’ med målet er at skabe tydelige, fælles pejlemærker og større råderum til ledelsen i kommunens decentrale enheder.

Læs mere

LEAD har sammen med Hvidovre Kommune udviklet et nyt Ledelses- og Medarbejdergrundlag, som sikrer klare forventninger og rammer til ledelses- og medarbejderrollerne i kommunen.

’’Vi skal udfordre vores kernefortællinger om den gode velfærd, og vi skal bruge den nyeste viden. Vi skal holde fokus på, at det, vi gør, har den ønskede effekt, og vise handlekraft i forhold til de forskellige udfordringer, der altid vil være i en organisation som vores.’’

– Direktør Susan Bjerregaar, direktør Gert Stephan Nelth og kommunaldirektør Nich Bendtsen, Hvidovre Kommune

Det nye Ledelses- og Medarbejdergrundlag i Hvidovre Kommune er inspireret af de fire perspektiver i modellen ’’Den Nye Syntese’’ og skal sammen med kommunens værdier skabe et fundament med tydelige forventninger til deres ledelses- og medarbejderroller.

Relevante bøger

[/vc_column_inner][/vc_row_inner]

Du er måske også interesseret i...