Effect

- et værktøj til at udvikle effektive ledergrupper

Effektiv ledergrupper skaber bedre resultater, sikrer stærke samarbejder på tværs og er afgørende for organisationens evne til at føre beslutninger ud i livet.

I LEAD er vi forhandler af værktøjet effect, som er den eneste forskningsbaserede ledergruppeprofil på markedet.

effect sikrer, at I kan sætte ind lige præcis der, hvor det giver mest værdi for jeres ledergruppe. Den er direkte koblet til de overordnede resultater, I som ledergruppe og organisation skal skabe.

Det handler altså ikke om psykologisk teambuilding, men om at skabe bedre resultater – som gruppe og som organisation.

Faktaboks

effect-modellen og de 27 faktorer er identificeret ved en omfattende gennemgang af international forskning i ledergrupper udgivet siden 1970 samt forfatternes egen forskning i danske og norske ledergrupper. Faktorerne er beskrevet i bogen ”Effektive ledergrupper – for bedre udvikling, implementering og tværgående sammenhæng” af Henning Bang, Thomas Nesset Midelfart, Thorkil Molly-Søholm og Claus Elmholdt (Dansk Psykologisk Forlag 2015).

.

Om effect-profilen

effect-profilen er et forskningsbaseret værktøj, der kortlægger 27 faktorer, som er vigtige for ledergruppers funktion og effektivitet. Faktorerne er inddelt i tre kategorier:

  • Forudsætninger for teameffektivitet
  • Processer der påvirker teameffektivitet
  • Resultater som ledergruppen skal skaber

Ledergruppens medlemmer besvarer et spørgeskema, som afdækker disse faktorer, og besvarelserne aggregeres til en samlet teamprofil.

Få et forløb, der matcher dine behov

Vi tilbyder forskellige former for ledergruppeudviklingsforløb med afsæt i effect-profilen, som kan skaleres op eller ned afhængigt af, hvad I har behov for.

Basispakken:

    • Fuld effekt af basispakken kræver, at ledergruppen er motiveret og committet til selv at arbejde med de udviklingspunkter, som profilen afdækker, da forløbet ikke inkluderer konsulentbistand til at understøtte gruppens og den enkelte leders udviklingsproces

Et intensivt og fokuseret forløb:

    • Forløbet inkluderer, ud over elementerne i basispakken, også et intensivt og fokuseret træningsforløb og en afsluttende effect– profil, der anvendes til at sætte fremadrettede udviklingsområder. Forløbet er særlig velegnet til velfungerende ledergrupper, der har ambitioner om at udvikle deres evne til fælles resultatskabelse fra ”good” til ”great”.

Et skræddersyet forløb

    • Et skræddersyet forløb, der integrerer intensiv ledergruppeudvikling med strategiudvikling og udvikling af den enkelte leder. Forløbet er velegnet til ledergrupper, som har brug for et helhedsorienteret forløb, der inkluderer udvikling af fælles mål og strategier, samarbejdskompetencer samt eksekverings- og implementeringskraft.

Vil du høre mere, om hvad vi kan tilbyde jer når det kommer til effektive ledergrupper? Kontakt Rasmus Thy Grøn

Ønsker du at blive certificeret i effect-profilen, kan du læse om vores certificeringskursus her

Kontakt:

Rasmus Thy Grøn,

Chefkonsulent

+45 20 21 94 25

rtg@lead.eu