Coronatræthed?

Styrk trivsel og performance i din organisation

Flere restriktioner, forlængelse og frustration. COVID-19 har ændret vores hverdag og arbejdsliv fundamentalt, og coronatrætheden er efterhånden udbredt både privat og på arbejdspladserne.

Mens studier pegede på, at der i foråret 2020 var mindre stress og højere engagement på de danske arbejdspladser, er det nu det omvendte billede, vi ser. Aktuelle undersøgelser (Mental Sundhed og Arbejdsfællesskaber under coronakrisen (MESA) viser, at trivslen påvirkes negativt.

Pandemien og dens mange konsekvenser har nu bevæget sig til at blive en længerevarende og indgribende forandringsproces, der påvirker både trivsel og opgaveløsning hos ledere og medarbejdere.

Derfor er det afgørende at sætte ind med indsatser, der styrker og støtter trivslen og mulighederne for at performe hos både ledere og medarbejdere.

Skal vi hjælpe dig med at styrke trivsel og performance?

Hvad er medarbejdernes vigtigste behov, når de skal bevare motivation og trivsel? Og hvordan imødekommer I som ledere disse behov i en relation præget af enten distance eller restriktioner?

Det giver vi dig indblik i sammen med en række konkrete værktøjer og den nyeste forskningsbaserede viden på området.

Vi skræddersyer et forløb, der matcher jeres behov og udfordringer.

Sammen kan vi lave: 

 • Webinar tilpasset din organisation:
  Keynote speaks for jeres organisation fuld af viden og rådgivning.
 • Workshop for din ledergruppe eller for dig og dine medarbejdere:
  Skræddersyede workshops, der både giver jer viden om de vigtigste fokusområder og faciliterede gruppedrøftelser med fokus på, hvad I vil gøre hos jer.
 • Målrettet sparing og supervision til ledere og arbejdsmiljørepræsentanter:
  På jeres konkrete problemstillinger og udfordringer fra vores eksperter på området.
 • Strategisk sparing på, hvordan din organisation bedst muligt sikrer trivsel og performance i en coronatid.
 • Sparring og rådgivning med fokus på, hvilke indsatsområder I bør implementere for at sikre en bæredygtig transition fra situationen nu og ind i det ”nye normal”.

Er du interesseret i at høre mere?

Kontakt Katrine og hør mere om mulighederne for, hvordan vi kan styrke trivsel og performance i din organisation.

katrine bastian meiner

Katrine Bastian Meiner

Chefkonsulent

Tlf.: +45 53 83 83 62
E-mail: kbm@lead.eu

Konkret får dine ledere og medarbejdere:

 • Indblik i, hvad der virker, når I som ledere og medarbejdere skal sikre et godt arbejdsmiljø i den aktuelle situation.
 • Redskaber til, hvordan du håndterer de særlige udfordringer forbundet med at lede trivsel og performance her under corona-nedlukningen
 • Viden om de mekanismer, der går i gang i organisationer og medarbejdere under forandringsprocesser, som den vi er en del af med COVID-19.
 • Konkret og handlingsorienteret arbejde med, hvilke justeringer du skal gøre på den korte og den lange bane.

Vores undervisere og eksperter

Katrine Bastian Meiner

Chefkonsulent

Tlf.: +45 53 83 83 62
E-mail: kbm@lead.eu

Jane Søgård Hansen

Ledende chefkonsulent

Tlf.: +45 25 55 01 01
E-mail: jsh@lead.eu

Maja Nyboe Bjerrehuus

Chefkonsulent

Tlf.: +45 27 95 21 51
E-mail: mb@lead.eu

Du er måske også interesseret i….