Agil ledelse

Traditionelle organisationer er bygget op omkring et strukturelt hierarki, hvorimod agile organisationer er karakteriseret som et netværk af teams, der arbejder i hurtige lærings- og beslutningsprocesser.

Traditionelle organisationer sætter deres styringsorganer på toppen, og beslutninger strømmer ned i hierarkiet; omvendt lægger agile organisationer vægt på kommunikation af mening, fælles formål og bemyndigelse af teams tæt på kerneopgaven.

Agil organisering og ledelse kombinerer hastighed og tilpasningsevne med stabilitet og effektivitet. Derfor er agilitet i stigende grad et konkurrenceparameter, både for private virksomheder og for offentlige organisationer.

Kontakt:

Claus Elmholdt,

Faglig direktør, Stifter

+45 26 14 51 57

ce@lead.eu

I en hverdag præget af kompleksitet og ”indviklet-hed” er det afgørende, at I som organisation, smidigt og hurtigt, kan tilpasse jer skiftende udfordringer og ændringer.

Sammen med jer skaber vi agile processer og udvikler ledelsesmæssige kompetencer, der gør jer i stand til at håndtere det uforudsete – og sikre høj performance og produktivitet i jeres organisation.

Udvikling af agil organisering og ledelse

Vi tilbyder forskellige ydelser inden for agilitet og agil ledelse.

 

Få et skræddersyet forløb

Med udgangspunkt i jeres behov, udfordringer og mål identificerer vi næste udviklingsniveau for jer – og vejen derhen. I får et skræddersyet forløb, der afklarer jeres behov, og styrker jeres evne til at organisere og lede mere agilt, og som gearer jer bedre til fremtiden.

 

Implementering af agile arbejdsmetoder

Processen for at implementere agile arbejdsmetoder vil typisk bestå af, at vi udvikler en strategi, der er retningsgivende uden at være eksakt, og som er rettet mod problemløsning. Den bryder vi ned i konkrete handlinger, der sikrer, at I har de egenskaber og kapaciteter, der skal til for at støtte op om strategien. De handlinger vil ofte være tværfaglige.

I får værktøjer til at arbejde med mere kollektive ledelsesmodeller og fleksible organisationsformer, metoder til at understøtte udviklingen af en vi-kultur og færdighederne til at lede agile teams.

 

Få et 2-dages kursus i agil ledelse

På dette kursus går vi i dybden med, hvordan du som leder kan udøve agil ledelse i praksis. Vi stiller skarpt på, hvilke værktøjer, metoder og teorier du skal besidde for at kunne lykkes i en virkelighed, der er både kompleks, modsatrettet og omskiftelig. Det kræver, at du kan være agil – og skabe agilitet på flere niveauer.

Key-note om agil organisering og agil ledelse

I dette keynote oplæg tematiseres en vinkel på agil ledelse der tit overses, nemlig behovet for mod som en ledelsesdyd, hvor mod forstås som det at sætte sig selv på spil og udfordre status quo.
Det kan opleves subjektivt risikabelt for den enkelte, men for organisationer er risikoaversion potentielt en langt større risiko.

Vil du høre mere om, hvordan vi kan samarbejde om at udvikle agilitet og agil ledelse hos jer?

Kontakt Claus Elmholdt

Referencer og cases

flonidan logo

Fra start-up til scale-up med agil organisationsudvikling

Sådan skabte FLONIDAN bedre effektivitet og kvalitet i det tværgående projektsamarbejde gennem et udviklingsforløb, der anvendte agile arbejdsmetoder i processen.

Få indblik i processen og resultaterne her

dtu logo

Lederudviklingsforløb

Sammen med DTU og Erhvervsministeriet har LEAD designet et lederudviklingsforløb med temaet: Styrk dit lederskab og få indsigt i nye digitale teknologier.

Det er regeringens vision, at Danmark skal være digital frontløber, og derfor står digitalisering også højt på dagsordenen i Erhvervsministeriet. Forløbet skal derfor være med til løfte ledernes kompetencer, så de kan understøtte medarbejderne i at tænke digitaliseringen ind i det daglige arbejde.  Lederne skal desuden trænes i at bruge nye agile metoder og have styrket deres kompetencer inden for digital transformation og nye digitale muligheder og teknologier. Lederudviklingsforløbet skal sikre, at lederne får suppleret det eksisterende ledelsesgrundlag i forhold til, at:

  1. lede forandring og sætte retning i en verden, hvor der kontinuerligt udvikles nye teknologier
  2. have viden om udvalgte digitale teknologier, herunder forstå at omsætte ny teknologi i lederrollen samt
  3. blive bedre til at bruge hinanden i ledergruppen og herigennem få et mere effektivt samarbejde på tværs af områderne

Du er måske også interesseret i...