Ledelseskommissionens anbefalinger i praksis

Du er sikkert bekendt med Ledelseskommissionens anbefalinger – men hvad betyder de for dig og din organisation? Og hvor skal I sætte ind, for at udvikle jeres organisation?

Med afsæt i vores mangeårige erfaring med offentlig ledelse kombineret med dyb indsigt i anbefalingerne, hjælper vi dig med at indkredse, hvad der er særligt interessant for jer, og hvordan I kommer i gang med arbejdet.

Kontakt:

Claus Elmholdt,

Faglig direktør, Stifter 

+45 26 14 51 57

ce@lead.eu

Læs mere her

Workshop – fra anbefalinger til praksis

Vi skræddersyer og faciliterer workshops, der med afsæt i jeres behov og udfordringer skaber en ramme for at drøfte og omsætte ledelseskommissionens anbefalinger til praksis. Udgangspunktet vil typisk være:

  • Hvad er hovedbudskaberne i Ledelseskommissionens anbefalinger? En perspektiverende præsentation der sætter anbefalingerne i relation til jeres praksis.
  • Hvad betyder det for jer? Hvad er de vigtigste budskaber med størst udviklingspotentiale i forhold til jeres kerneopgave?
  • Hvad vil I gøre ved det? Vi zoomer ind og formulerer konkrete indsatser og handlinger, der udvikler organisationen.

Workshops kan designes i alle formater fra en halvdags inspirationssession til længerevarende integrerede strategiudviklings- og implementeringsforløb alt efter jeres behov og ønsker. Workshops kan laves for en enkelt direktør- eller chefgruppe og for hele organisationer, forvaltninger, institutioner eller enheder.

Det siger kunderne om ”fra anbefalinger til praksis” workshoppen:

“Meget kompetent og med stort overblik gav konsulenten fra LEAD et godt indblik i Ledelseskommissionens hovedbudskaber, og faciliterede en ramme, hvor anbefalingerne blev sat i spil sammen med lederne i Strategisk Forum.Dette gav rig anledning til refleksioner om, hvordan Strategisk Forum kan omsætte anbefalingerne til strategiske indsatser og bevægelse i organisationen”.
– Carsten Simonsen, Chefkonsulent, Ældre- og Handicap forvaltningen, Aalborg Kommune


Mere om Ledelseskommissionens anbefalinger

Den offentlige sektor må konstant tilpasse og forbedre sig. De offentlige ledere skal både kunne holde fast i de klassiske dyder og den sikre drift og på én og samme tid påvirke udviklingen og finde nye veje til offentlig myndighed, service og samarbejde. Det er behovet nu og fremadrettet – og udgangspunktet for Ledelseskommissionens anbefalinger. Anbefalingerne er centreret omkring syv temaer, som offentlige leder skal arbejde med:

  • Borgeren skal i centrum
  • Politikerne skal have tillid til ledelsen
  • Samarbejdssystemet skal forenkles
  • Forvaltningscheferne skal lede driften og udviklingen af driften
  • Ledere skal sætte retning
  • Ledere skal sætte holdet
  • Ledere skal udvikle sig