Implementering og eksekvering

Èn ting er at udvikle strategier og lægge planer. En anden ting er at få strategierne og planerne omsat til handling. Det er ofte i den sidste del, nemlig implementeringen, at mange fejler og dermed årsagen til, at organisationen ikke lykkes med en strategi eller en forandring.

Hos LEAD er vi dybt involveret i implementeringsforskning, og vi er praksisspecialister i at styrke organisationers implementeringskraft.

Kontakt:

Torsten Conrad,

Partner

+45 27 50 29 18

tc@lead.eu

Læs mere her

Vi hjælper med at sikre, at der bliver handlet på de strategiske beslutninger og tiltag i hverdagen, så din organisation lykkes med den nye strategi eller den forandring, I står overfor.

Når vi arbejder med implementering, understøtter vi gennemførelsen af forandringer bredt i organisationen. Dermed sikrer vi, at der bliver opbygget handlefokus og kapacitet til implementering både på individuelt plan, i organisationens ledelseskæder og i kulturen. Vi står på skuldrene af de mest anerkendte implementeringsforskere og -praktikere og bidrager selv med udviklingen af nye implementerings- og eksekveringsmodeller.

Her kan du se et eksempel på en model over faserne i en implementeringsproces, som vi ofte tager afsæt i.Vi skræddersyer alle forløb med afsæt i din organisations individuelle behov og kultur samt det overordnede formål.

 

 

(Kilder: Meyers, Wandersman & Durlak, 2012; Conrad, 2018)

Kunder

Læs mere

LEAD har bistået Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune med at klæde lederne på med kompetencer til at kunne sikre forankring af strategiske initiativer og lede medarbejderne gennem forandringer.

Formålet var at sikre dyb og reel implementering af bedre virksomhedssamarbejder og flere samt mere fokuserede samtaler med borgerne for at knække ledighedskurven i Odense Kommune, som var blandt landets højeste i 2016.

Efter knapt et år kunne forvaltningens adm. direktør, René Junker, konstatere, at det var lykkedes at knække ledighedskurven med det største fald i ledigheden på landsplan.