Certificering i effect-profilen

Online kursus

Effect-profil er et praksisnært udviklingsværktøj, der hjælper ledergrupper til at blive mere effektive. Ved at få udarbejdet en effect-profil får ledergruppen et værdifuldt billede af, hvor gode resultater de skaber, hvad der fungerer særligt godt, og hvor udviklingspotentialet ligger.

Deltag i vores online certificeringskursus og få kompetencerne til at anvende en effect-profil i arbejdet med at udvikle effektive ledergrupper.

Vil du med på næste kursus? 

2 dage | Pris: 9.500 kr. ekskl. moms.

Dato

Den 24. & 25. maj 2022
Klokken 9.00 – 16.00

Online via Zoom

Tilmelding:

Send en mail til Sarah Reintoft Henriksen på srh@lead.eu

Har du spørgsmål af faglig karakter:

Kontakt Rasmus Thy Grøn på rtg@lead.eu

Med en online effect-certificering får du:

Dag 1: Introduktion til effect-profilen, forskningen bag og effect-analyse

Dag 2: Træning i anvendelse af effect-profilen til ledergruppeudvikling, feedback og interventionsmetode

Om effect-profilen
Effect
er et forskningsbaseret og praktisk profilværktøj. Det er baseret på en stor mængde forskning, der viser, at profilens 27 faktorer, har afgørende betydning for en ledergruppes effektivitet.

Det siger deltagerne

”Min kollega og jeg har i lang tid ønsket os en certificering i Effektive teams, men datoerne for de fysiske kurser har ikke passet med vores kalendere. Derfor er vi rigtig glade for, at vi i disse coronatider er blevet certificeret online af Rasmus. Vi gennemførte et to-dages forløb nøjagtig som beskrevet for det fysiske forløb. Det hele foregik bare på skærmen og det fungerende perfekt. Kan kun anbefale denne undervisningsform til alle andre.”

– Line Holm Jacobsen, HR-projektleder, cand.jur.

”Effect-profilen har givet os et solidt og forskningsbaseret fundament og framework at arbejde med ledergruppeudvikling ud fra, hvilket har styrket vores praksis og effekten af de udviklingstiltag, vi igangsætter i organisationens ledergrupper.”

– Johanne Cecilie Andersen, Leder af HR og Arbejdsmiljø, Guldborgsund Kommune

”Vi fik igennem forløbet med effect-profilen afstemt et konkret og meningsfuldt ledelsesgrundlag, hvor bl.a. formål, struktur og kultur samt det relationelle samarbejde blev væsentligt kvalificeret.”
– Mariann Boje Jones, Centerchef, Center for Børn, Unge og Familier, Aalborg Kommune

”Ledergruppeforløbet, der tog afsæt i effect-profilen, gav os et nyt blik på os selv og betød, at vi fik øje på nogle nye udviklingsområder, vi ellers ikke ville have set.”
– Martin Weis Holm, Centerchef for Politik og Personale, Guldborgsund Kommune

Mød underviseren

Rasmus T Grøn 400x500

Rasmus Thy Grøn
Partner

Rasmus er en af LEADs primære eksperter på Leadership Pipeline og ledergruppeudvikling og arbejder til dagligt med undervisning, foredrag og konsultering af private og offentlige organisationer.

Læs mere om Rasmus

Relevante bøger

Effektive Ledergrupper

Nyere forskning viser, at effektive ledergrupper er afgørende for stærk implementering af beslutninger, integration af tværgående samarbejder og for at øge produktiviteten på vores arbejdspladser. Et banebrydende samarbejde mellem førende forskere og praktikere fra Norge og Danmark har undersøgt effektive ledergrupper i en Leadership Pipeline-optik (dvs. på forskellige lederniveauer) og sammenfattet den bedst funderede og mest praktiske viden fra de sidste fyrre års forskning i ledergrupper og beslutningsteam. Resultaterne er samlet i denne bog, som bl.a. viser, at disciplinen at sætte, drive og udvikle effektive ledergrupper kræver tre ting:

 

  • Et skarpt blik for de resultater en ledergruppe kan og skal sikre – tilpasset det lederniveau gruppen er på.

 

  • En intelligent ledergruppestruktur i organisationen med tydelige resultatkrav og klare formål.

 

  • En stærk forståelse for hvordan der skabes effektive arbejdsprocesser og gode forudsætninger for ledergruppen – tilpasset topchefgrupper, mellemledergrupper eller frontlinjeledergrupper.

Læs et uddrag af bogen her.

Kunder

Læs mere

”HR og Arbejdsmiljø har fået certificeret fire konsulenter i anvendelsen af den forskningsbaserede effect-profil til udvikling af effektive ledergrupper. Certificeringskurset gav med den tætte kobling af teori og praksis et grundigt indblik i forskningen bag effect-profilen samt et indgående kendskab til anvendelse af effect-profilen i praksis gennem både praktisk træning og best practice-redskaber og procesgreb.

Effect-profilen har givet os et solidt og forskningsbaseret fundament og framework at arbejde med ledergruppeudvikling ud fra, hvilket har styrket vores praksis og effekten af de udviklingstiltag, vi igangsætter i organisationens ledergrupper. Effect-profilen har givet et nyt blik på, hvad der skal til for at udvikle effektive ledergrupper. Jeg kan anbefale udviklingskonsulenter, der arbejde med ledergruppeudvikling, at anvende dette værktøj.”

– Johanne Cecilie Andersen, Leder af HR og Arbejdsmiljø, Guldborgsund Kommune

Læs mere

I løbet af efteråret og vinteren 2016-2017 har Ledergruppen i Center for Børn, Unge og Familier i Aalborg Kommune været igennem et udviklingsforløb med afsæt i effect-profilen. Formålet med forløbet var at understøtte udviklingen fra at være en gruppe af ledere til at være en ledergruppe – at blive en effektiv ledergruppe på sigt.

Læs mere

I forlængelse af en omorganisering i Socialafdelingen gennemførte LEAD et skræddersyet ledergruppeudviklingsforløb i den nyetablerede, større ledergruppe i perioden efteråret 2016 til vinteren 2017.

 

Udviklingsforløbet tog afsæt i effect-profilen, der blev brugt til at afdække ledergruppens udviklingspotentialer og til at strukturere udviklingsforløbet. Gennem forløbet blev der bl.a. arbejdet med at skabe fælles retning i den nye ledergruppe, lære hinanden bedre at kende og med at styrke ledergruppens mødepraksis og funktionsevne.

 

Forløbet styrkede den samlede ledergruppes formål og retning, ligesom det også gav anledning til bl.a. at effektivisere og ændre ledergruppens mødepraksis.

Læs mere

”LEAD gennemførte et ledergruppeudviklingsforløb for min ledergruppe i Center for Familie og Handicap i efteråret 2016.

Udviklingsforløbet tog afsæt i den forskningsbaserede effect-profil, der gav os et ny blik på vores egen funktionsevne og et fælles sprog om det at være en effektiv ledergruppe. Forløbet fik os rystet tættere sammen som ledergruppe og blev afsættet for at drøfte temaer omkring vores egen funktionsevne, som vi ikke tidligere havde taget fat i.

Gennem forløbet fik vi skabt et fælles billede af, hvad ledergruppens vigtigste resultater og leverancer er og optimeret vores måde at samarbejde på i ledergruppen. Vi er nu i fuld gang med at implementere resultaterne af vores forløb.”

– Niels Sandemann, Familie – og handicapchef, Rebild Kommune

Læs mere

”LEAD har gennemført et effect-baseret udviklingsforløb med Channels Management Team der har løftet os markant. LEAD står på et solidt fundament af forskningsbaseret viden og proceskompetencer i topklasse, hvilket er garanti for et værdiskabende samarbejde.”

– Nicolai Loft Demring, Direktør, Yousee Channels

Læs mere

”Jeg oplever en rigtig god sammenhæng mellem det teoretiske fundament, logikken og det intuitivt rigtige i effect-konceptet for effektive ledergrupper. Vi har nu certificeret 5 konsulenter i dette og synes, det er rigtigt og let at arbejde med. LEAD stillede både en rigtig god underviser til rådighed og gode materialer, som gør værktøjet let at arbejde med. Vi er allerede i fuld gang med at bruge det med vores kunder”.

– Steen Ruby, Director for lederudvikling, Valcon A/S