Sådan leder du digital transformation

- Seks nøglekompetencer hos den digitale-agile leder

Af Jane Søgård Hansen, Chefkonsulent, LEAD

– “Er digital transformation ikke noget it-afdelingen kan klare?”

– ”Hvad er HRs rolle i den digitale transformation?”

Det er blot to spørgsmål, der ofte bliver stillet, når emnet falder på digital transformation. I øjeblikket er vi med Corona-krisen blevet katapulteret direkte ud i den, når vi pludselig mødes på distancen. Digital transformation var dog allerede højaktuel, inden mange nødtvungent stiftede bekendtskab med webinars, Zoom, samt at lede på distancen.

Digitaliseringens tre bølger

Digital transformation kan fremstå kompleks, men kan anskues som tre bølger, hvor selve begrebet digital, det organisatoriske fokus og formålet med det digitale har flyttet sig over tid.

1. Digitering: Teknisk konvertering fra analoge formater til digitale formater på udvalgte områder. Her ”sætter vi strøm til”.Bølge: Digitalisering

2. Digitalisering: Det digitale arbejder for organisationen. Der implementeres ny teknologi og it på tværs af organisationen. Eksempelvis forældreintra eller elektroniske patientjournaler

3. Digital transformation: Det digitale flytter ind i kerneopgaven. Her forandrer den samlede effekt af digitaliseringen samfundet

Mange organisationer har ”teknologisk gæld” med fra den første og anden bølge, som skal håndteres, mens tredje bølge ruller. Mange lederes digitale mindset er formet af de to første bølger, men den tredje bølge kræver noget nyt. Derfor skal man som leder gentænke sit digitale mindset og gøre op med ”plejer”.

Seks nøglekompetencer

Som leder i den digitale transformation skal du ikke nødvendigvis være digital ekspert, men seks nøglekompetencer bør være i fokus, når du arbejder med digital-agil ledelse:

  1. Forudse og sæt retning: kundecentrisk, klar retning, tydeligt formål
  2. Fremskynde læring: læringsdygtighed, kan gøre brug af forskellige (agile) metoder
  3. Skab tillid: vise empati, skabe energi, kunne integrere værdier og opbygge tillidsfulde relationer
  4. Samarbejder: teaming, arbejde på tværs af organisationen, skabe rammer for idéudveksling
  5. Beslutsom: effektfokuseret, eksekverende, levere resultater
  6. Digitale færdigheder: arbejde med et digitalt mindset og have nok færdigheder til at stille de rigtige spørgsmål.

For at stå stærkt i den digitale transformation er det centralt, at I i organisationen får etableret et fælles sprog og får etableret fælles ejerskab over digitaliseringen. Digitaliseringsstrategier fungerer godt, men på et tidspunkt er det at bedrive digitalisering blot en del af virksomheden som en metode og måde at arbejde på.

Alle i organisationen skal ikke nødvendigvis være digitale frontløbere, men hver især skal I kunne noget, der tilsammen dækker det hele.

Artiklen er skrevet på baggrund af et webinar afholdt i samarbejde med Pernille Kræmmergaard, direktør for Digitaliseringsinstituttet  – se alle vores gratis webinarer her.

Om forfatteren

jane søgård

Jane Søgård Hansen, chefkonsulent hos LEAD, arbejder med projekt- og forandringsledelse, organisationsudvikling, proceskonsultation og coaching. Hun har erfaring med- og dyb indsigt i projektledelse, gevinstrealisering og forandringsledelse.

Mobil: +45 2555 0101
E-mail: jsh@lead.eu

Du er måske også interesseret i..