Mette Venge Olesen gennemførte i efteråret 2019 uddannelsen i forandringsledelse og proceskonsultation.
Med sig fik hun en palette af muligheder til at gribe udfordringer og forandringer an.

“Jeg er blevet udfordret på ”plejer”. Når man møder en udfordring, er det nemmeste netop at gøre, som man plejer. På uddannelsen har jeg fået værktøjer, som jeg løbende har prøvet af i praksis for at se, hvad der fungerer hos os. Det har været berigende.”

 

Sådan siger Mette Venge Olesen, sekretariatschef hos Sydøstjyllands Politi. Efter at have gennemført et længere talentforløb faciliteret af Rigsadvokaten, ønskede Mette Venge Olesen at arbejde videre med, hvordan hun konkret optimerer en proces i forhold til forskellige personalegrupper og formål.

 

Bred ledelsesopgave

Mette Venge Olesen er uddannet jurist og har tidligere arbejdet i anklagemyndigheden. I dag sidder hun i Ledelsessekretariatet. Det betyder at både arbejdsopgaverne og personalegruppen spænder bredt. I Ledelsessekretariatet arbejder henholdsvis administrative medarbejdere, politiuddannede, jurister og studentermedhjælpere.

Mette Venge Olesen er ansvarlig for arbejdsopgaver, der spænder fra sagsbehandling på en aktindsigt over spørgsmål om disciplinærsager til formidling af nye regler på et bestemt område – eksempelvis, hvordan Covid19-regelsættet skal fortolkes. Det fordrer en bred ledelsesmæssig opgave i dagligdagen:

“Jeg tilrettelægger arbejdet, så der er fagligt ansvarlige inden for hvert område, ligesom vi har stort fokus på at sikre relevant viden i hele organisationen. Ledelsesopgaven er på flere niveauer, idet jeg refererer til øverste ledelse, har sparring med lederne på mit eget niveau og berøringsflader med ledere i resten af organisationen.”

 

Netop fordi ledelsesopgaven er bred, ønskede Mette Venge Olesen at arbejde videre med, hvilke virkemidler og processer, der skal i spil afhængig af personalegruppe og formål.

Fakta

Mette Venge Olesen

MetteVengeOlsen

“Jeg er ikke uddannet proceskonsulent eller HR-konsulent, så det er ikke sikkert, at jeg selv skal bruge alle værktøjerne fra PFP-uddannelsen, men jeg skal vide, hvilke muligheder jeg har, og hvordan jeg kan udfordre det eksisterende – og det, synes jeg, at uddannelsen har givet et rigtig godt indblik i.”

 

Der er mange måder at være leder på

Fra PFP-uddannelsen har Mette Venge Olesen især taget med at spørge bredt ind i ledelseslagene og at skabe rum til konstruktiv refleksion.

“Jeg har lært, at der er tusind måder at bryde et problem eller et mål ned og formidle det på – og at man godt kan udfordre tilgangen. Er det, vi har valgt, godt nok? Jeg har prøvet det meste af det, der gav mening i forhold til mit job: interview-seancer, forskellige faciliteringsmetoder, ligesom jeg har lært at bruge refleksion mere bevidst og struktureret i mit arbejde – både generelt og f.eks. i forhold til projekter.”

At afprøve nye tilgange og værktøjer har også givet mening i medarbejdernes øjne:

“Det har været inspirerende at afprøve værktøjerne og se, hvad der fungerer hos netop os. Medarbejderne har kvitteret og sagt, at det er rart at gribe eksempelvis dialog og trivselsmøder an på en anden måde.”

 

Mette Venge Olesen synes især, at LVI-certificeringen, hvor hun blev klædt på til at bruge Lederens Versatilitetsindeks på individ-, gruppe- og organisationsniveau, gav mening:

“Det, synes jeg, rykkede rigtig meget. Det var virkelig en øjenåbner for mig at få indblik i, hvad mine ledelsesmæssige styrker og svagheder er, og hvad jeg skal være opmærksom på at balancere. Særligt sparring med min læringsmakker var med til at berige processen. Og her giver LVI rigtig god mening.”

Efterfølgende har Mette Venge Olesen også inddraget medarbejderne i denne proces:

“Jeg har turdet være meget åben i den snak med medarbejderne, selvom det har været grænseoverskridende at lave aftaler for, at de skal følge min udvikling. Det, tænkte jeg, at jeg ikke ville genere dem med – men de vil rigtig gerne være med.”

 

En palette af muligheder

Mette Venge Olesen ser en stor fordel i, at man på PFP-uddannelsen både får et teoretisk bagtæppe og konkrete værktøjer, der umiddelbart kan tages med hjem og bruges i praksis.

“Indholdet fra uddannelsen har været rimelig let at omsætte til praksis. Jeg har fået en palette af muligheder til at gribe udfordringer an – både i form af teori og værktøjer. Det fungerer, at underviserne har erfaring fra forskellige organisationer, samt at der er et link til universitetet, hvor de kan trække på den nyeste forskning.”

 

Derudover ser hun en stor fordel i, at man som deltager på uddannelsen kan spejle sig i og udveksle erfaringer med ledere fra andre organisationer og virksomheder.

“Man får etableret et rum, hvor man kan inspirere og sparre med hinanden. Det er enormt værdifuldt, at man ikke bare er i gruppe med nogle, der ligner en selv.”