COACHUDDANNELSE

Refleksive og professionelle hverdagsdialoger

Tag et afgørende skridt i din udvikling og opbyg stærke coachingkompetencer i tæt samspil med landets førende coachingforskere og praktikere.

Coachuddannelsen giver dig et direkte anvendeligt udbytte gennem en solid teoretisk indsigt og et bredt praktisk repertoire af redskaber. Sammenlagt giver det dig kompetencerne til at gribe udviklings- og læreprocesser an med en coachende tilgang til f.eks. ledersparring, teamudvikling, genopretning af et projekt, konflikthåndtering, strategiprocesser og trivselsudvikling. Samtidig bliver du trænet i en række effektive coachingteknikker baseret på solid indsigt i nyeste forskningsunderbyggede teorier og viden om ledelse og organisationer.

LEADs Coachuddannelse er for dig, der skal understøtte læring, adfærdsændring og præstationer hos ledere, medarbejdere og team. På uddannelsen bliver du således certificeret og trænet i at bruge redskaber, der kan understøtte ledere og medarbejdere i at navigere i komplekse og dilemmafyldte situationer.

Udbytte for dig og din organisation

Via uddannelsen får du færdigheder til at kunne rammesætte og gennemføre dialoger med enkeltpersoner, team og ledergrupper, så du er i stand til at skabe koblinger mellem dine egne mål og værdier og den organisatoriske kontekst. Du bliver også trænet i at håndtere balancen mellem det at være faglig ekspert og samtidig være ekspert i coaching. Samtidig sørger vi for, at du får en stor værktøjskasse med de mest effektfulde coachingredskaber fra de systemiske, anerkendende, løsningsfokuserede og narrative traditioner.

Tæt praksiskobling, stærke værktøjer og certificering i førende profilværktøjer

Uddannelsen er forskningsbaseret, men med fokus på din praksis. Indholdet og teorien tager udgangspunkt i bl.a. den systemiske og narrative tradition ved at trække på Karl Tomm, David Cooperrider, Kenneth Gergen og Michael White m.fl. Dertil kommer et stærkt fokus på den nyeste forskning om udvikling og forandring af organisatorisk adfærd med afsæt i bl.a. David Clutterbuck, Rob Kaiser og Michael Beer. Yderligere bliver du undervejs certificeret i Management Team Effectiveness Profile (effect), der er et værktøj til udvikling af effektive ledergrupper samt Leadership Versatility Index (LVI) til udvikling af effektivitet og handlestrategier i det personlige lederskab.

”Det er som regel aldrig problemet, der er problemet, men det er måden, man tænker om problemet, der er problemet.”

– Michael White, grundlægger af narrative samtaler.

Modulernes indhold og struktur

Modul 1

Grundlæggende færdigheder i professionelle samtaler – Fundamentet

Det første modul giver dig en bred forståelse af de dominerende traditioner, skoler, retninger og generationer, der eksisterer inden for coaching af professionelle samtaler. Du møder de centrale karakteristika ved de systemiske, anerkendende, løsningsfokuserede og narrative traditioner og får derved en dybdegående forståelse af coaching som praksisfelt og ledelsesdisciplin. Vi afklarer, hvorfor en coachende tilgang er kommet for at blive, og hvad organisatoriske effekter af en coachende tilgang er. Vi træner særligt to grundlæggende kompetencer, der går på tværs af retninger; selvforståelse og evnen til at etablere en tryg relation, hvor refleksion og læring kan finde sted. Derudover træner vi evnen til at håndtere balancen mellem at være faglig ekspert i f.eks. ledelse og samtidig være ekspert i coaching. Du klædes på til aktivt at anvende din viden og forståelse fra en mere samskabende position ved lære at anskue coachen som alkymist frem for coachen som neutral facilitator.

 

Undervisere
Kim Martin Nielsen & Niels-Henrik Sørensen.

 

Datoer for undervisning
D. 20. juni 2017, kl. 10.00-17.00 og d. 21. juni 2017, kl. 8.30 - 15.30. Begge dage i København.

Modul 2

Metoder og værktøjer – Få de grundlæggende redskaber på plads

Dette modul giver dig en række værktøjer og teknikker, der sætter dig i stand til at understøtte håndteringen af typiske organisatoriske udfordringer, som f.eks. implementering af forandringer, styrkelse af præstationsevne, stress og samarbejdsvanskeligheder samt utilfredsstillende kvalitet i opgavehåndteringen. Vi træner de mest grundlæggende værktøjer, såsom 5F fra Appreciative Inquiry, Karl Tomms spørgsmålstypologi og løsningsfokuseret tilgang. Kontekstbegrebet og henholdsvis lineær og cirkulær forståelse bliver foldet ud og koblet til din praksis og de udfordringer, du står over for i din hverdag.

 

Underviser
Kim Martin Nielsen.

 

Datoer for undervisning
D. 8. august 2017, kl. 10.00-17.00 og d. 9. august 2017, kl. 8.30 - 15.30. Begge dage i Aarhus.

Modul 3

Teams og ledergrupper – Hvordan du understøtter udvikling

Modulet giver dig avancerede metoder, der gør det muligt for dig at skabe og understøtte udvikling i teams og ledergrupper. Vi arbejder med modeller for at forstå og understøtte udviklingen i retning af højtydende teams samt håndteringen af typiske knaster og uklarheder i arbejdsfællesskaber. Du får indsigt i forskningen i effektive ledergrupper og klædes på til at bruge effect-værktøjet, der kortlægger og analyserer 27 faktorer, som tilsammen udgør ledergruppers grad af effektivitet. Vi træner praktiske færdigheder i at gennemføre en effect-profil på en ledergruppe og give feedback til den testede gruppe. Ved deltagelse i modulet bliver du certificeret i effect-modellen, som er Skandinaviens mest anerkendte forskningsbaserede metode til udvikling af ledergrupper.

 

Undervisere
Claus Elmholdt & Rasmus Thy Grøn.

 

Datoer for undervisning
D. 13. september 2017, kl. 10.00-17.00 og d. 14. september 2017, kl. 8.30 - 15.30. Begge dage i Aarhus.

Modul 4

Magt og den organisatoriske kontekst 

På dette modul zoomer vi ind på den organisatoriske kontekst og undersøger, hvordan og hvorfor den altid må medtænkes i den professionelle samtale. Vi dykker ned i Ledelsesbaseret Coaching, som er en coachingpraksis, der illustrerer, hvordan lederen altid er leder og derfor ikke kan agere neutralt. For at lykkes med sin coachende tilgang må lederen (uanset ledelsesniveauet) derfor balancere mellem at mestre flere lederroller. Vi ser også nærmere på typiske faldgruber, når lederroller skifter karakter, og undersøger, hvordan du kan understøtte en leder, der skal justere færdigheder, arbejdsværdier og den tid, der dedikeres de forskellige dimensioner af ledelsesopgaven.

 
Undervisere
Kim Martin Nielsen & Niels-Henrik Sørensen.

 

Datoer for undervisning
D. 10. oktober 2017, kl. 10.00-17.00 og d. 11. oktober 2017, kl. 8.30 - 15.30. Begge dage i København.

Modul 5

Narrative tilgange og versatilitet – Fremtidens ledere agerer versatilt

Femte modul giver dig den teoretisk forståelse og de praktiske værktøjer, der ligger til grund for den narrative tilgang. Du får inspiration til, hvordan du kan bruge narrative idéer og begreber til at skabe læring og udvikling i din organisation og i samtaler med individer og teams. Vi arbejder med temaer som magt og etik, og du får skærpet blik for, hvordan fortællingerne og kulturen i din organisation former organisationsmedlemmernes selvforståelse og handlemønstre. Derudover bliver du introduceret til begrebet versatilitet samt certificeret i Leadership Versatility Index (LVI), der er et forskningsbaseret redskab, som anvendes til udvikling af versatilitet hos ledere og konsulenter i en lang række globalt førende organisationer.

 

Underviser
Niels-Henrik Sørensen.
Datoer for undervisning
D. 28. november 2017, kl. 10.00-17.00 og d. 29. november 2017, kl. 8.30 - 15.30. Begge dage i Aarhus.

Eksamen

Som afslutning på uddannelsen afleveres en synopsis, hvilken man som deltager går til eksamen på baggrund af.
Efter endt eksamen udleveres et bevis for gennemførelse af uddannelsen.

 

Underviser
Kim Martin Nielsen.

 

Datoer for undervisning
Januar 2018 - datoer kommer.

Underviserteamet

På Coachuddannelsen bliver du undervist af de mest erfarne konsulenter inden for området i Danmark.

Læs mere om underviserne her

Kim Martin Nielsen

Cand.mag. i pædagogik, Master of Management Development og managing partner i København

Kim er specialist i coaching og teamudvikling og er den gennemgående underviser på Coachuddannelsen.

Læs mere om Kim her

Niels-Henrik Sørensen

Cand.psych., ekstern lektor på CBS i forandringsledelse og socialpsykologi og partner i LEAD

Niels-Henrik er specialist i coaching af ledere og ansvarlig for LEADs certificeringsuddannelse inden for lederprofilen LVI-360.

Læs mere om Niels-Henrik her.

Claus Elmholdt

Cand.psych. og Ph.d., faglig direktør i LEAD, lektor ved AAU og forfatter til en række bøger og artikler, herunder Effektive Ledergrupper. Claus er specialist i udvikling af grupper, teams og ledergrupper ud fra bogen Effektive Ledergrupper.

Læs mere om Claus her.

Rasmus Thy Grøn

Cand. Psych. og chefkonsulent og ansvarlig for forretningsområdet ledergruppeudvikling. Rasmus er en af LEADs primære eksperter på ledergruppeudvikling og arbejder til dagligt med undervisning og konsultering af private og offentlige organisationer omkring ledergruppeudvikling, ledelses- og organisationsudvikling. Han har de seneste år arbejdet indgående med udvikling af effektive ledergrupper både i staten, kommuner og større private organisationer samt udgivet adskillige artikler om emnet.
Læs mere om Rasmus her.

Det praktiske & DET MED SMÅT

Eksamen

Som afslutning på certificeringen afrundes forløbet med en mundtlig eksamen. Her viser du et videoklip (ca. 5-10 minutter) af en af dine samtaler, hvor du har fungeret som coach. Videoklippet vil ligge til grund for den videre eksamination. Eksamen forestås af en underviser fra LEAD samt en ekstern censor fra CBS.

Tid og sted

Næste hold starter d. 20. juni 2017 og afrundes med en eksamen i januar 2018.

Undervisningen foregår delvist i København og delvist i Aarhus på vores kontor på havnen, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus.

Pris

Prisen er 44.895 kr. + moms. Beløbet kan betales i to rater.

 

Prisen er inklusiv

- En artikelsamling
- Undervisningsmaterialer
- Certificeringer i effect og LVI
- Forplejning på modulerne
- 2 læringsunderstøttende samtaler

 

Kan du få tilskud?
Undersøg på www.denkommunalekompetencefond.dk, om du kan søge tilskud til uddannelsen.

Læringsunderstøttende samtaler

For individuelt at understøtte din udvikling tilbyder vi 2 læringsunderstøttende coachingsamtaler á 1½ times varighed hver. Samtalerne har til formål at sikre maksimal forankring af læring og er samtidig en mulighed for at få faglig sparring på konkrete opgaver og procesudfordringer.

Download hele uddannelsesbeskrivelsen som pdf

Bliv ringet opTilmeld dig vores nyhedsbrev