Private virksomheder

Vi samarbejder med store, internationale virksomheder inden for flere forskellige brancher. Vi har bred erfaring blandt andet fra medie-, IT- og telebranchen, finans og retail. 

Se eksempler på, hvad vi har hjulpet vores private kunder med nedenfor.

Udviklingsforløb for topledere i samarbejde med Dansk Industri

Læs mere

Som fast samarbejdspartner hjælper vi DI med at udvikle ledere via coachingforløb med HOGAN personlighedstest, LVI 360 graders udviklingsfeedback og skyggesparring.

Implementering og forankring af forandring

Læs mere

“Vi har styrket vores projektresultater igennem stærke redskaber og metoder til implementering og forankring af forandringer i ny adfærd.

LEAD er en meget effektiv samarbejdspartner for os, fordi vi har adgang til en høj konsulentfaglighed og samtidig får en kompetent vurdering af hvad vi bør udvikle os på, og hvor hurtigt det kan gøres.”

– Tomas Bæk, chef for DEEP, DONG Energys konsulentafdeling for procesoptimering.

Skræddersyede lederkurser og LVI

Læs mere

LEAD har hjulpet GroupM med skræddersyede lederudviklingsforløb på alle ledelsesniveauer. Som en del af samarbejdet er direktørerne blevet evalueret med lederudviklingsredskabet LVI.

“Vi bruger LVI som et værktøj til lederudvikling af vores direktører, fordi den både retter blikket mod, hvorledes adfærd opleves i organisationen og giver anledning til at drøfte, hvordan vores ledere tænker om ledelse.

LVI tilbyder en anden form for 360-graders feedback, end vi tidligere har set, fordi den både indeholder fokus på, hvad lederen beskæftiger sig med, og hvordan de gør det. Og så er guldlok-skalaen ”for meget, for lidt eller lige tilpas” med til at tydeliggøre, om lederen udfylder sit ledelsesrum i den konkrete organisatoriske kontekst.

Vores erfaring med LVI er, at den både giver anledning til refleksion over tankemønstre og ”ideer om ledelse” og anviser konkrete handlinger, som kan implementeres med det samme, og kombinationen af de to dimensioner giver et stærkt afsæt for den videre lederudvikling og dialog.”

– Signe Enemark Kildesgaard, HR-chef, GroupM Nordic

Lederudvikling med LVI

Læs mere

“LVI-360 skaber synlig værdi for Flügger ved at gøre vores ledere bevidste om, hvad de gør godt, hvad de skal gøre mere af, og hvad de skal gøre mindre af for at blive mere effektive.
Særligt forståelsen af, at overgjorte styrker reelt bliver en svaghed, bidrager til at højne ledernes effektivitet i organisationen.

Det er et let anvendeligt udviklingsværktøj, der har gjort en forskel både for den enkelte leder, men også for HR og medarbejderne ved at bidrage med et fælles ledelsessprog, der tager udgangspunkt i den simple og konkrete ledelsesmodel, der ligger til grund for 360-målingen.
Lederne går direkte ud og øver sig på at ændre adfærd – og vores erfaring er, at LVI-360 højner kvaliteten af sparringen mellem lederne og HR.”

– Thomas Thorsøe, HR-chef, Flügger

Spilbaseret ledertræning

Læs mere

Et samarbejde mellem Lead Learning Games og Nykredit har betydet, at 400 ledere i forskellige omgange er blevet udsat for simulationsbaseret ledelsestræning. Træning hvor man virtuelt leder medarbejdere og samarbejder på tværs i organisationen og hvor målet er at øge både omsætning og medarbejdermotivation.

Berlingske Business var også med ude og opleve Nykredit ledelsesakademiet, hvor Lead Learning Games fik lov til at demonstrere simulationsbaseret ledelsestræning. Læs meget mere her.

”Partnerskabet med LEAD i forbindelse med udviklingen af vores Ledelsesakademi har været præget af en åben og engageret dialog, også om de ”svære” ting, når bølgerne er gået højt. LEAD har udvist stor agilitet, stærk faglighed og forståelse for vores holdning til, hvordan vi vil træne vores ledere. Det har resulteret i Atlas Bank, en unik og effektfuld træningsbane for ledelse. Træningsbanen gør det ikke alene, men den skaber et godt fundament for dén bevægelse, vi ønsker vores ledere er i.”

Trine Ahrenkiel, HR- og kommunikationsdirektør i Nykredit

Effektiv lederorganisation

Læs mere

Vi har hjulpet med en reorganisering af FL Smidths ENEMA-region, med særligt fokus på ledergruppens samarbejde og udvikling af en mere effektiv organisering af salgs- og leverancemodellerne for Mineral- og Mineområderne.

Træning af forandringsagenter

Læs mere

Coop er særdeles ambitiøse med deres digitaliseringsagenda. Den indebærer omfattende ændringer af forretningsprocesserne for op imod 40.000 medarbejdere og en mere effektiv arbejdsgang i sammenhængen fra hovedkontoret og helt ud til butikkerne. God forandringsledelse er helt afgørende for at lykkes med dette, og derfor har man udnævnt en række centrale forandringsagenter med dyb indsigt i de mange processer, Coop baserer deres forretning på. I LEAD hjælper vi med at træne, uddanne og rådgive forandringsagenterne og klæde dem på til at kunne håndtere digitaliseringen, drive forandringerne, samt understøtte, at Coop gennemfører den omfattende og komplekse digitalisering og dermed bliver en endnu mere konkurrencedygtig spiller på detail-markedet.

Effektive ledergrupper

Læs mere

”LEAD har gennemført et effect-baseret udviklingsforløb med Channels Management Team der har løftet os markant. LEAD står på et solidt fundament af forskningsbaseret viden og proceskompetencer i topklasse, hvilket er garanti for et værdiskabende samarbejde.”

– Nicolai Loft Demring, Direktør, Yousee Channels

Effect certificering for at skabe effektive ledergrupper

Læs mere

”Jeg oplever en rigtig god sammenhæng mellem det teoretiske fundament, logikken og det intuitivt rigtige i effect-konceptet for effektive ledergrupper. Vi har nu certificeret 5 konsulenter i dette og synes, det er rigtigt og let at arbejde med. LEAD stillede både en rigtig god underviser til rådighed og gode materialer, som gør værktøjet let at arbejde med. Vi er allerede i fuld gang med at bruge det med vores kunder”.

– Steen Ruby, Director for lederudvikling, Valcon A/S

Ledelsestræning gennem simulation

Læs mere

”På vores årlige lederkonference har LEAD trænet alle vores ledere via Atlas Bank, hvor hver leder fik sin digitale medarbejder. LEAD’s konsulenter var forrygende og ekstremt gode til at forstå vores organisation og den ønskede effekt af indsatsen. Engagementet og det høje faglige niveau er årsag til, at vi gennem flere år har samarbejdet med LEAD. Med jeres indlæg blev der sat fokus på præstationsledelse og effektive ledergrupper, som vi er meget optagede af. Vi har ikke tidligere trænet ledelse og samarbejde på tværs med sådan en effekt, som vi forventer denne ”ledelsesmæssige fly-simulator” vil få i praksis. Deltagernes evalueringer taler for sig selv. Det var ikke kun os, der var begejstrede”

– Thomas Holluf Nielsen, administrerende direktør og Betina Stage, HR-chef, Domea.dk

Nyt ledelsesgrundlag

novo nordisk logo

Agil ledelse

Læs mere

Ledelsesudvikling for top 100 ledere i nordisk supply chain

Nyt koncept for trivselsmåling

Læs mere

“Vi har tidligere haft problemer med, at vores trivselsmålinger ikke har været rettidige og retvisende, da der gik for lang tid fra målingen var gennemført, til der blev udarbejdet handlingsplaner eller hyppigheden var for sjælden.

Vi besluttede derfor at gentænke vores koncept og skræddersy en måling og proces, som gav mere mening i vores organisation.

Vi står nu med en måling, som gennemføres i hvert kvartal (én stor og 3 små).

Det gør, at målingen 1) er mere nærværende for vores organisation, da tidsgabet er blevet væsentlig reduceret 2) sætter fingeren på dér, hvor der reelt er problemer og 3) lægger op til konstruktive samtaler, hvor vi får talt om, hvad vi skal ændre.

Dette har været med til at styrke både ledelse, trivsel og kultur i vores organisation.”

– Keld Gryholm, HR-direktør, GF Forsikring