Sådan formulerer og oversætter du din organisations vision

Hvad skal du have blik for, hvis du vil lykkes med at formulere en inspirerende vision, som sætter en tydelig retning for arbejdet i din enhed? Og hvad kan du gøre for at sikre, at dine medarbejdere ved, hvordan de kan bidrage til visionen? Det får du svar på her. Mange ledere oplever formentlig, at […]

Værktøj: Gør medarbejderne til medskabere af visionen

Mange visioner bliver udviklet i toppen af organisationer med meget begrænset involvering af medarbejdere. Ny forskning peger på, at du kan vække dine medarbejderes passion, hvis de bliver involveret. Men hvordan gør du så det helt lavpraktisk? Artiklen her præsenterer en forskningsbaseret model, der kan danne grundlag for udviklingen af ’bottom-up’ visioner i mindre organisationer. […]

Er dagene talte for ledere, der ikke kan eller vil lede med afsæt i en vision?

Visionsledelse Er du en af dem, der mener, at visioner er udtryk for mentale varmluftsballoner, der ikke gør en reel forskel i en organisation? Så læs her, hvorfor både praksis og forskning peger på et behov for meningsskabende, værdibaserede visioner, hvad enten du er offentlig eller privat leder. Forestil dig, at du bliver indsat som […]

Sådan formulerer du en appellerende vision

Hvorfor skal din organisation have en appellerende vision? Hvad er en vision helt præcist? Og hvad er vigtigt, når du skal lykkes med at formulere en vision, som medarbejdere forstår og bliver motiveret af? Få her et bud på, hvordan du formulerer jeres vision – hjulpet godt på vej af helt konkrete eksempler. Visionsledelse er […]

Derfor skal du både kommunikere visionen nedad, opad og udad

Du kan være ’indenrigsminister’, der kommunikerer jeres organisations vision nedad til medarbejderne og agere ’udenrigsminister’, der kommunikerer visionen til jeres brugere, eller opad mod politikere og øvre ledelseslag. Få her et bud på, hvilke fordele der er forbundet med at kommunikere visionen nedad, udad og opad. Når du bedriver visionsledelse formulerer, formidler og fastholder du […]

Derfor skal ledere formulere visioner

Der er delte meninger om, hvorvidt ledere bør formulere visioner eller ej. Men visioner er nødvendige, hvis ledere skal være i stand til at formulere konsistente og sammenhængende ønsker til medarbejderes adfærd. Visionen bør ikke være en bredt formuleret ’borgeren/kunden i centrum-vision’. Derimod skal den have realistiske alternativer, så den reelt udstikker en retning for […]

Hvilke faldgruber bør du være opmærksom på?

Offentlige ledere skal kunne sætte en meningsfuld retning via en klar vision. Det lyder enkelt, men visionsledelse er en af de sværeste ledelsesformer. For hvad er egentlig visionsledelse? Hvorfor bør du som offentlig leder interessere dig for det, og hvilke faldgruber skal du være opmærksom på, når du udøver visionsledelse? Det kan du blive klogere […]

Derfor skal ledere formulere visioner

Der er delte meninger om, hvorvidt ledere bør formulere visioner eller ej. Men visioner er nødvendige, hvis ledere skal være i stand til at formulere konsistente og sammenhængende ønsker til medarbejderes adfærd. Visionen bør ikke være en bredt formuleret ’borgeren/kunden i centrum-vision’. Derimod skal den have realistiske alternativer, så den reelt udstikker en retning for […]

Slutbrugerne er nøglen til god visionsledelse

Nøglen til god visionsledelse Det er ikke nok, at ledere fortæller medarbejderne, hvilken forskel de gør for den fælles vision igennem deres arbejde. Det skal vises konkret, og det kræver alliancer med organisationens slutbrugere, skriver Christian Nyvang Qvick. I et nuanceret indlæg i Mandag Morgen den 6. januar 2021 fremhæver Klaus Majgaard, at visioner i […]

Sæt en klar retning for din skole

Når du formulerer, formidler og fastholder en vision for din skole, udøver du visionsledelse. Der kan være en lang række positive gevinster ved at praktisere denne ledelsesform, men samtidig er der også adskillige bump på ledervejen, som du kan risikere at snuble over undervejs. “Alle offentlige ledere skal kunne sætte en meningsfuld retning via en […]