Ledelse I en vuca-verden

Da verden ændrede sig i Mogadishu I 1993 blev to Black Hawk-helikoptere skudt ned i Mogadishu under en amerikansk militæroperation. 18 amerikanske soldater blev dræbt og ligene slæbt gennem gaderne til spot og spe, udstillet for hele verden. Alle taktikker, strategier og forudsigelser var slået fejl. Det amerikanske forsvar havde læst situationen forkert, og verden […]

Næste generation af styrkebaseret ledelse

Styrkebaseret ledelse – hvad skal der til for at udvikle styrkebaseret ledelse til moderne organisationers komplekse udfordringer? Peter Drucker formulerede “maggiterningen” af sit livs arbejde med strategi og ledelse sådan her: “Lederskabets opgave er at samle vores styrker, så vo- res svagheder bliver irrelevante”. Men kan det virkelig passe? Hvad sker der, når vores ledere […]

Versatilitet: fremtidens ledelse I en vuca verden

Skærpede krav til fremtidens ledere Fremtidens ledere står over for en skillevej. I takt med arbejdsmarkedets transformation til det hypermoderne samfund har arbejdsrammen ændret sig markant (Stacey, 2012). Der er skabt nye organisatoriske og forretningsmæssige grundvilkår. Vilkår der er uundgåelige for både ledere i private og offentligt organisationer, og som både aktører på den nationale […]

Barrierer for versatil ledelse

4 spørgsmål du skal arbejde med for at bryde dem For at kunne lykkes som leder i dag, skal du kunne lede alsidigt. Det vil sige, at du skal kunne tilpasse din ledelsesstil fleksibelt alt afhængig af omverdenens krav og behov. For mange ledere er det svært. En af de største barrierer for versatil ledelse […]

Bliv en bedre og mere effektiv leder

I det komplekse og moderne arbejdsliv bliver der konstant stillet nye krav til ledere. Kravene om agil organisering stiger, og du skal forholde dig til medarbejdergenerationer med forskellige behov i et arbejdsmarked med ekstrem høj beskæftigelse, hvor du – også – bliver målt på fastholdelse og medarbejdertilfredshed. For at kunne skabe et godt arbejdsmiljø og […]

Sammenhæng mellem versatilitet og effektivitet

LVI undersøgelse En spændende undersøgelse af Kaiser et al. (2010), bekræfter en høj sammenhæng mellem versatilitet og effektivitet hos ledere. De ledere der blev målt på, fik tildelt en score i hver af de fire modsatrettede ledelsesstile som bliver brugt i udviklingsredskabet Lederens Versatilitetsindeks (LVI): styrende ledelsesstil, støttende ledelsesstil, strategisk ledelsesstil og operationel ledelsesstil. Ledernes respektive […]