Effektive tværfaglige ledergrupper

Effektive tværfaglige ledergrupper kan skabe et ledelsesrum, der transformerer snitflader og faggrænser til nye produktive samarbejdsrum omkring styrkelse af folkeskolens kerneopgave: Udviklingen af børn og unges læring og trivsel Nøgle til styrkelse af kerneopgaven Skolereformen har medført et markant behov for styrkelse af den tværgående ledelse mellem lærere, pædagoger og andre faggrupper på landets skoler. […]