Fire lederes sejre og nederlag – den offentlige leadership pipeline

Afsættet for den Offentlige Leadership Pipeline Den Offentlige Leadership Pipeline er resultatet af et treårigt forskningsprojekt ved Aalborg Universitet, hvor vi sammen med 15 offentlige organisationer og hundredevis af offentlige ledere har tilpasset og omformet teorien til den danske offentlige sektor. I det følgende introduceres teorien med afsæt i en større case, hvor en kommunal […]

Skab rød tråd i jeres ledelsesudvikling – og få større effekt i organisationen

Styrket ledelseskvalitet, større effekt af udviklingsindsatser, bedre ressourceudnyttelse og en HR- funktion, der fungerer som en proaktiv, strategisk samarbejdspartner for organisationens ledere. Det er blot et udsnit af de fordele, som en systematisk ramme for ledelsesudvikling kan producere. Hvad nytter eksempelvis generel kompetenceudvikling, hvis alle ledertalenter forlader organisationen, og nye ledere ikke onboardes ordentligt? For […]

Er præsentationsledelse svaret på den offentlige sektors udfordringer?

I denne artikel ser vi nærmere på præstationsledelse i en offentlig Leadership Pipeline-ramme. Artiklen præsenterer en definition af præstationsledelse og undersøger, hvorfor præstationsledelse har fået en opblomstring i den offentlige sektor i årene efter finanskrisen. Vi stiller desuden spørgsmålet, om præstationsledelse er et godt svar på de aktuelle effektiviseringsudfordringer, der ses i den offentlige sektor. […]

Jorden brænder under skolechefen Ole

På forvaltningen er Vesterby Skole blevet en varm kartoffel. Fra at være mønstereksemplet på god skoledrift, er den nu blevet problembarnet. Skolechefen Ole havde egentlig fået et godt indtryk af den nye skoleleder Bente, der jo havde været åbenlyst begejstret, da han på skolelederkonferencen talte om strategien som blomsterne, der skulle vokse. Men lige nu […]

You need to be a good leader to your leader – The art of upward leading

The delegation of decision-making power to the leaders closest to the tasks is a modern mantra. This provides agility and speed – but is also associated with uncertainty and risks for the leaders who have to justify ever more critical decisions upward in the system. Despite the prevalence of talking about leading upward as a […]

Sådan styrker du din ledelseskæde med Leadership Pipeline

Grundtanken i Leadership Pipeline er, at god ledelse afhænger af, hvad du er leder for. Fordi ledelsesopgaven er forskellig på tværs af niveauer i organisationen, vil succeskriterierne for god ledelse også være det. Leadership Pipeline er et brugbart værktøj til at afklare, hvad der er hvert enkelt ledelsesniveaus opgave og ansvar. Dette skaber både sammenhæng […]