3 fordele: Gevinstdrevne projekter udfordrer vanetænkning og skaber gevinst

Traditionelt tilrettelægges projekter efter at skabe specificerede leverancer, og succesen måles, når projektet afleveres. Men hvorfor ikke drive projekter efter gevinster i stedet? Hvorfor ikke inddrage den vigtige forandringsskabende periode efter projektaflevering, så vi bedre kan sikre, at projektet leverer reelle gevinster for brugere og interessenter? Chefkonsulent Kaare Pedersen fortæller her, hvordan vi bør se […]

E-bog: Implementeringstrappen – når du vil lykkes med implementering

Hos LEAD arbejder vi med IMPLEMENTERINGSTRAPPEN, der bryder vejen mod den succesfulde implementering op i fire trin. Modellen bygger på forsknings- og praksiserfaringer, som denne artikels forfatter, Just Bendix Justesen, har gjort sig indenfor den offentlige sektor. Fire trin, der kan hjælpe dig godt i gang med din implementering Vi opnår alt for sjældent den fulde […]

Er det ok, at ledelsen introducerer motion I arbejdstiden

Jo, du skal blande dig i dine medarbejderes trivsel Sundhedsordninger og fysisk aktivitet på arbejdspladsen fører til øget trivsel og lavere sygefravær, men strander ofte kort efter, at de første træningselastikker er købt ind. Implementeringen kræver en kulturændring og dermed en ledelsesindsats. Engang var jeg på besøg i HR-afdelingen i en større dansk virksomhed, da […]

Fremtidens sundhedssektor arbejder med strukturel forebyggelse I vores hverdag

Kommunerne og hospitalerne kan ikke længere klare fremtidens sundhedsudfordringer alene gennem økonomiske løsninger eller mindre ændringer i praksis. For virkeligheden er, at vi hverken har nok sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og læger til at løfte opgaven som vi kender den i dag. Hvad er strukturel forebyggelse? Strukturel forebyggelse handler om at undgå sygdom, ved at […]